Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Graag had ik aan mijn plicht voldaan om half juni aanwezig te zijn in de abdij van Postel voor de keuze van een nieuwe abt, wiens abbatiaat wellicht het meest beslissende zal zijn uit de hele geschiedenis van haar 9 eeuwen lang bestaan. Het was voorzien dat ik mijn bezoek feestelijk zou beginnen met de viering van de Hl. Norbertus, morgen (Nvdr: 6.6.20). Tevens had ik een aantal conferenties aanvaard in eigen land en in Nederland. De wereldwijde dwangmaatregelen in verband met de corona virus maken dit nu onmogelijk en dwingen me dit bezoek uit te stellen totdat de lockdown voorbij is.

*******

Na enig nieuws uit het leven van de  gemeenschap, geven we wat nieuws over de algemene toestand in Syrië, spreken over de film die vorig jaar in september in ons klooster werd opgenomen over een held van de  weerstand en geven nogmaals een bezinning over  de dwaze situatie waarin de wereld nu gestort is. Deze bezinning wil ik inleiden met een lied van een populaire Vlaamse zanger en gitarist waarbij de twee laatste strofen het antwoord geven op de vorige.

Ik geloof
Ik geloof dat God de Vader weer op reis is
Dat hij denkt dat het bij ons een paradijs is
Ik geloof dat Sint-Pieter zit te kaarten
Met Sint-Jozef, Sint-Franciscus en Sint-Maarten

Ik geloof dat ze zich niet meer aan ons storen
Dat Maria ons gebed niet meer wil horen
Ik geloof dat men ons daar beslist vergeet
Dat men van ons aardse zorgen niets meer weet

Ik geloof dat zij het mensenras vergeten
Dat het uit is met daar rijstpap te gaan eten
Ik geloof dat zij zich niet over ons ontfermen
Dat ze niets meer doen om ons nog te beschermen

Ik geloof dat ze ons stilaan zijn gaan haten
Dat ze ons aan het absurde overlaten
Ik geloof dat heel de hemel ons negeert
Dat de duivel ons bij alles inspireert

Ik geloof dat het nu tijd wordt dat we stoppen
En berouwvol mea culpa moeten kloppen
Ik geloof dat al het kwaad onze eigen schuld is
Dat de hemel aan het eind van z’n geduld is

Ik geloof dat blank aan zwart de hand moet geven
En dat oost en west in vriendschap moeten leven
Ik geloof dat God de vader van ons houdt
Maar dat wij nu boeten door ons eigen fout

(Bobbejaan Schoepen (+ 2010) en Louis Baret, 1966)

Pater Daniël

Vrijdag 5 juni 2020

Flitsen

Pinksteren (van het Griekse pentekosten = 50) is de apotheose van het “wekenfeest” (7X7 + 1). Zeven is het getal van de volheid. De volheid maal de volheid en er nog een dag bovenop, dat is overvol. Het was oorspronkelijk verbonden met het feest van de eerstelingen van de oogst. Na het paasfeest en de uittocht van het joodse volk uit Egypte en na het zwerven met tenten door de woestijn en de uiteindelijke intocht in het beloofde land, kon het volk uiteindelijk voor eigen oogst zorgen. Het was een familiefeest en verbonden met de gave van de Wet. 50 gold ook als een “jubileum”. Het 50e jaar moest alles terug naar de oorspronkelijke eigenaar, mens en dier moesten rust krijgen en slaven bevrijd worden. Tevens dienden de schulden kwijtgescholden te worden. Al werden deze mooie idealen in de hele geschiedenis van het joodse volk nooit vervuld, ze bleven een streefdoel. In Jezus zijn al deze betekenissen tot vervulling gekomen. Hij schenkt op Pinksteren de Geest met zijn onuitputtelijke gaven, het kruim van de oogst van de verlossing, de bevrijding van zonden en schuld, de nieuwe wet van de liefde, geschreven niet meer op stenen tafelen maar in mensenharten geprent. Hij vormt ons tot een nieuwe gemeenschap.

Wij begonnen zaterdag met de feestelijke nachtmis van de vooravond.  De Pinksterviering zelf heeft in de byzantijnse liturgie een sterk trinitair karakter en het is op de maandag dat vooral de uitstorting van de hl Geest wordt  gevierd als de kracht die alle mensen samenbrengt, hen heiligt en bekwaam maakt te leven in eenheid met Christus in het hart van de Allerheiligste Drie-eenheid. De Pinkstervespers vormen een lange “dienst van knielen”, als een uitgebreide boeteritus met pertinente vragen en gebeden om vergeving, voor onszelf maar ook voor al onze dierbaren en voor heel de Kerk.

In de aanloop naar de middernachtmis zaterdagavond hadden we een feestelijke recreatie voorzien, waarbij de sketch werd opgevoerd van Petrus en Johannes die naar de tempel gaan en daar een lamme bedelaar ontmoeten die ze genezen in ”Jezus’ naam”. Het uitzoeken van de  gepaste kleding voor de acteurs is daarbij, zoals steeds, een uitgebreide en aangename voorbereiding. Na de nachtmis hielden we nog een kort gezellig samenzijn om af te sluiten. Ieder kreeg een handgemaakt kaartje met daarop een bepaalde gave van de hl Geest, een deugd en een apostel als voorspreker. Pinkstermorgen gingen de fraters zwemmen in het bassin naast dat van de vissen, aan het uiteinde van het terrein.

Na 2,5 maand zijn hier de universiteiten weer open, waardoor ongeveer 9.000 studenten hun studies kunnen hervatten. ’s Maandags krijgen we bezoek van een student 5e jaar geneeskunde.  Hij vertelt dat ze met ’n duizendtal studenten geneeskunde 5e jaar zijn en dat de lessen tijdens de grote vakantie hernomen worden, op één week onderbreking na. Hij bevestigt nogmaals dat de studies gratis zijn. De kleinigheid die jaarlijks betaald moet worden komt op 20 dollar neer. Hij kijkt er telkens naar uit om, één of een paar dagen met ons te kunnen  meeleven en meebidden, en wij ook.

Deze morgen reden we met de fraters en abouna Georges naar een ziekhuis in Nebek, waar de broer van onze Zaki op intensieve ligt. We hebben hem de ziekenzalving gegeven en voor hem gebeden. Op deze vrijdag, rustdag was het ook rustig. Overigens is het hier in de ziekenhuizen meestal veel minder gestresseerd dan in de Europese ziekenhuizen. Alles in staatsziekenhuizen zoals dit is ook gratis. En het personeel is zeer vriendelijk en soepel. We stonden ook met de hele groep rond zijn bed om te bidden.

Tussen vrees en hoop, pijn en vreugde

Het leven van het Syrische volk is nog steeds een afwisseling van vrees en hoop, pijn  en vreugde. De VS, Turkije en Israël blijven hun onmenselijke agressie en illegale oorlog tegen Syrië opvoeren, terwijl de “internationale gemeenschap” in navolging van hen, haar diep gewortelde onverantwoorde haat tegen het volk blijft uitoefenen. De bezetting in N. Syrië gaat nog steeds door, alsook het stelen van de rijkste oliebronnen. De VS blijken zelfs terroristen op te leiden om Russische soldaten te ontvoeren. In Hasaka zorgden de VS en Turkije voor het afstoken van de oogst, ‘n 7000 hectaren (mogelijk nu al meer).

Ondertussen helpen de hoger genoemde staten elkaar om zoveel mogelijk aanslagen te plegen. In deze tijd van corona worden vijanden vrienden in het sadistisch geweld tegen het Syrische volk. Ook België overweegt om de lijst van misdaden tegen de menselijkheid die het begaan heeft tegen Libië, nu tegen Syrië aan te vullen, door F 16’s te sturen, tegen ieder internationaal recht in, zonder uitnodiging van de Syrische regering en zonder mandaat van de UNO.* Zal het solidair zijn met de grote schurkenstaten die alles doen om de heropbouw van Syrië te boycotten en het lijden van het volk te verzwaren? Hoe lang zullen onze landgenoten het laffe gedrag van ons Belgisch regime blijven dulden? Wat zouden onze politici zeggen als Syrië Brussel of Molenbeek zou komen bombarderen als bijdrage aan de  strijd tegen de misdaad in België?

*Nvdr: Ze zal iets meer dan 20 miljoen euro kosten aan de belgische belastingbetaler (4 gevechtsvliegtuigen en 95 grondtroepen). De militaire interventie van de internationale coalitie in Syrië is van meet af aan in strijd met de bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties. De ontwerpresoluties van de kamer verwijzen naar resolutie 2249 (november 2015) van de VN-Veiligheidsraad. Echter, in deze VN-resolutie ontbreekt de verwijzing naar hoofdstuk 7 van het VN-Handvest, waardoor ze geenszins het recht geeft aan België en zijn bondgenoten om opnieuw militair op te treden in het Syrische conflict. (Stemming over F16-missie in Irak en Syrië)

Anderzijds groeit hierdoor ook de onderlinge eenheid van het volk en het verzet tegen het buitenlands georganiseerd terrorisme. “De as van de weerstand” met Iran, Hezbollah, Irak en de steun van Rusland en China, is sterker dan ooit. Het is tragisch-komisch om zien hoe kinderen in Tal Tamr, (Hassaka) stenen gooien naar de kolossale geblindeerde wagens van de Amerikanen, die zich als versterkte en tot de tanden gewapende burchten voort bewegen en hoe  zij als David hen, als Goliath,  verplichten om te keren. Het Syrische leger vindt telkens opnieuw massa’s wapens in voormalige nesten van terroristen.

In Aleppo werd het irrigatiesysteem voor 6000 hectaren landbouwgrond hersteld, alsook een elektriciteitscentrale, terwijl de heropbouw van de huizen in Oost Aleppo onverminderd verder gaat. Van Mgr Jean C. Jeanbart , Grieks-Melchitisch-Katholiek aartsbisschop van Aleppo ontvingen we zijn  brief: “Ik ben gelukkig op dit Pinksteren” (31 mei 2020). Na acht jaar kon hij terugkeren, nu met Pinksteren, naar zijn herstelde bisschoppelijke residentie. Eerst schrijft hij waarom hij niet gelukkig kan zijn: de vele doden en verminkten, de vele verwoestingen, de armoede, de vele vernielde kerken en de tienduizenden christenen die het land verlieten. Toch ben ik gelukkig, schrijft hij, om de wijze waarop de christengemeenschap het geloof in grote sereniteit blijft bewaren. Hij is gelukkig om de vele wijzen waarop hij de bevolking heeft kunnen helpen en hoop geven, geheel vertrouwend op de Goddelijke Voorzienigheid. Daarom wil hij voor God, samen met Maria, de Moeder van Jezus, zijn dankbaarheid uitzingen.

Hoogtepunt van een religieuze cultuur

Tien maanden geleden meldden we hoe we ons klooster vriendelijk lieten innemen door een 40-tal mensen van de Syrische TV die een film wilden maken over de Grieks-Melchitische aartsbisschop Hilaron Capucci van Jeruzalem (+ 2017), afkomstig uit Aleppo, die een voorbeeld werd van toeverlaat voor de onderdrukte Palestijnen en een symbool van verzet tegen de Israëlische agressie (XIV/35, 6 september 2019). Mgr. Capucci werd in 1974 door de Israëlische bezetter gevangen genomen, gemarteld en na bemiddeling van het Vaticaan in 1977 vrij gelaten op grond van zijn  “diplomatieke onschendbaarheid”.

Nvdr: Op zijn verzoek werd hij begraven naast zijn moeder in Libanon:

We herinneren ons de bijzonder sympathieke en indringende  gesprekken die we hadden met de acteurs en de technici. Deze film in dertig episoden** werd tijdens de voorbije ramadan uitgezonden. Sommige christenen die de hele serie zagen vertelden ons hoe verbaasd ze waren over de wijze waarop moslims met deze aartsbisschop de grote christelijke waarden onomwonden in het volle licht plaatsten en hoe zij deze bisschop moedig lieten getuigen van het Kruis,  de Bijbel en de Kerk. Christen zijn en Arabier zijn was voor deze bisschop één. En dit alles werd uitgezonden door moslims voor moslims tijdens de ramadan! Dit voorbeeld van Arabisch verzet blijkt een schot in  de roos te zijn. De Franse oud ambassadeur Michel Raimbaux, die zoals weinige anderen kennis van zaken heeft en de Arabische identiteit begrijpt, schreef op deze film en de hele houding hierrond een schitterende  lofprijzing: “Hares al Qods” ou le Gardien de la cause sacrée” (http://www.palestine-solidarite.org/analyses.michel_raimbaud.290520.htm). Hij onderlijnt het unieke karakter van de “oecumenische islam” in Syrië, dat in zijn Ommayade moskee het hoofd van de hl Johannes de Doper vereert, alsook de merkwaardige “minaret van Jezus”. Zelf hebben we hier dit pittige verhaal van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan deze grote moskee in Damascus op 6 mei 2001 horen vertellen. De paus vroeg hoeveel christenen er waren in Syrië en de grootmoefti antwoordde zonder omhaal: wij zijn met 22 miljoen, want wij houden allemaal van Jezus! Toen paus Benedictus XVI 2007 uitriep om  de 2000e verjaardag van Paulus’ geboorte te vieren, werd een docudrama gemaakt over zijn bekering: “Damascus, hij kwam als vervolger en ging weg als apostel”.  De meeste acteurs zijn moslims. Deze film hoort tot de beste Bijbelse getuigenissen over het christelijk geloof  (www.agape4media.com; www.damascusspeaks.org).  Wat een schril contrast met het bekrompen antichristelijk syndroom in België en elders, waar de openbare omroep nauwelijks  een positief bericht over de Kerk kan geven zonder er een schampere opmerking bij te voegen. Leve de open Arabische, Syrische, religieuze  geest!

**Nvdr: U kan alle episodes bij YT Al Mayadeen Documentaries bekijken. Begin bij hares al quds episode 1. Vermits het voor de meesten onverstaanbaar is (noch ondertiteling of vertaling), heeft onze redactie deze Al Yazeera-documentaire over zijn levensloop gevonden. Voor wie zich interesseert, voegen wij deze hierbij:

De Ruiter, de Duivel en de Dood

Knight, Death and the Devil - Wikipedia

Herhaaldelijk hebben we reeds verwezen naar het laatste Bijbelboek, de Apocalyps of Openbaring van de hl. Johannes. Dit boek geeft met beelden en visioenen  zeer concreet weer wat er aan de hand is in onze wereld en hoe het uiteindelijk zal aflopen.  De Duitse kunstenaar Albrecht Dürer maakte in 1513 hierover een van zijn meesterwerken, een kopergravure van een ruiter die als overwinnaar door een nauwe kloof rijdt, terwijl  de duivel met een geitenkop en een man met een verrottend lichaam hem aanstaren. Het is een verwijzing naar de Apocalyps (6, 2 en 19, 11-16).

Leugen, depressie, lijden en dood

We leven in een cultuur van angst,  ongeluk en dood. Liefde, waarheid, schoonheid, goedheid, rechtvaardigheid worden deskundig afgebroken. Niets is meer veilig omdat niets meer heilig is. De waardigheid van het menselijk leven telt niet meer. Integendeel. De UNO wil nu onder de vlag van “UN Women” het gebruik van “man” en “vrouw” afschaffen en vervangen door het neutrale “partner”. De rijkdom van de seksuele verscheidenheid moet vernietigd worden. Het huwelijk en gezin, die de bron zijn van de vitaliteit van een samenleving, moet afgeschaft worden en vervangen door vrije relaties, gecontroleerd door de staat. (https://www.golfbrekers.be/hebben-de-vn-niets-anders-te-doen/ )

De grote catastrofe die de hele wereld nu treft is niet het coronavirus  maar de algemene lockdown, de verplichte opsluiting en afzondering waardoor  de hele economie, de opvoeding, de gezondheidszorg, het verkeer en transport, de menselijke relaties en het sociale én kerkelijke leven worden verlamd. Dit is de bron van ellende, armoede, depressie, vernieling en dood. Het gevaar voor een coronavirus werd bewust met leugens overdreven en aangegrepen om draconische dwangmaatregelen op te leggen aan de hele gezonde  bevolking, met beperking van de meest fundamentele rechten en  burgerrechten. De tweede week van mei 2020 lekte een interne rapport van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken uit, waarin 10 wetenschappers en dokters uitdrukkelijk het vals globaal alarm aanklagen. Het toont  dat het gevaar voor het corona virus overdreven werd en dat er (toen) niet meer dan 250.000 doden waren, terwijl er door de seizoen griep van 2017/8 wel 1,5 miljoen mensen stierven. Het bevestigt vervolgens dat er veel meer mensen sterven door de maatregelen dan door het virus, terwijl het juist de taak van de regering is om bij gevaar de zwaksten te beschermen. Het was de ambtenaar Stephen Kohn die de inhoud van het rapport bekend maakte. Hij werd prompt ontslagen, waarna de 10 wetenschappers en professoren uitdrukkelijk hun kritiek op de lockdown bevestigden.

Maassen moest ook vertrekken omdat hij weigerde te liegen…

In april ontstond in Duitsland de protestbeweging van de “Corona Rebellen”, waarbij ook Bill Gates wordt aangeklaagd. En in Noorwegen heeft de voorzitster van het nationaal instituut voor volksgezondheid, dr. Camilla Stoltenberg op 22 mei 2020 verklaard dat de verplichte afzondering voor geen enkele bescherming tegen Covid-19 heeft gezorgd en  nergens voor nodig is. Zo zijn regeringen dus de oorzaak dat veel meer mensen sterven in plaats van beschermd te worden. De bewustwording en protesten hiertegen zullen blijven groeien.

We hebben stilaan voldoende gegevens om te weten wie dit vals alarm gelanceerd hebben, waarom en hoe. Dit werd niet gevraagd door artsen of door de medische wetenschap en nog minder door hele bevolkingsgroepen. Het is een Amerikaans, militair plan voor de hele Amerikaanse  bevolking, in 2005 opgesteld   door Donald Rumsfeld (Pentagon), Georges W. Bush jr (president) en dr. Hatchett, nu voorzitter van CEPI (Coalition for  Epidemic Preparedness Innovations). Dit plan werd overgenomen in 2010 door de Rockefeller Foundation. De directeur van SAGE (Scientific Advisory for Emergies, VK), Neil Ferguson voorspelt al jaren hoge dodencijfers voor elke griep die  komt en niet komt, terwijl ze later gefantaseerd blijken te zijn. Voor Covid-19 voorspelde hij 550.000 doden in de VK en meer dan 2 miljoen in de VS indien er geen drastische lockdown wordt opgelegd. En in maart riep de Wereldgezondheidsorganisatie de covid-19 al uit tot pandemie. Meteen werd de verplichte afzondering afgekondigd in de VK, Frankrijk, VS. Inmiddels blijft de farmaceutische industrie miljarden winst maken met gevaarlijke vaccins. En wie is de edelmoedige geldschieter van de hoger genoemde organisaties? Bill Gates. Waarom hebben de volkeren aanvaard dat hun burgerrechten radicaal werden ontnomen? Uit angst voor de dood. En wie heeft die schrik verspreid en steeds meer opgevoerd? De media. En wie betaalt daarvoor miljoenen aan de grootste Europese kranten? Bill Gates. En geen enkele van deze organisaties of acteurs wordt ter verantwoording geroepen! De wereld is gek geworden en er zijn  mensen en instellingen die daar bijzonder toe bijdragen.

Deze gegevens komen steeds meer aan het licht en kunnen  duidelijk geanalyseerd worden (https://www.mondialisation.ca/le-grand-cancer-et-lavenir-confinement-general-de-la-population-histoire-analyses-et-perspectives/5645901). Toch vormen zij slechts het uiterlijk kader van de gebeurtenissen dat ons uitnodigt tot een  diepere ontleding (https://fortesinfide.nl/index.php/2020/05/26/het-oordeel-van-god-in-de-geschiedenis/).

De draak, het beest, de oude slang, de duivel

Het universum, de  mensheid en de wereldgeschiedenis vinden hun oorsprong in God. Hij is de Schepper en houdt alles in stand. Dat velen dit niet meer geloven verandert niets aan de werkelijkheid. Wanneer een zoon zijn vader niet meer wil erkennen is dit erg, maar daardoor verandert de werkelijkheid niet en wordt hij niet plots zijn eigen vader.  Het is niet de bedoeling om opnieuw angst aan te jagen voor een straffende God maar een erkenning,  een “vreze Gods” is dringend noodzakelijk. In zijn licht zullen we ook het werk van de duivel en zijn trawanten onderscheiden. Wie weet heeft van wat terroristen, door westerse grootmachten opgeleid,  in Syrië hebben aangericht, hoe zij levensnoodzakelijke infrastructuur voor voeding, water, elektriciteit totaal vernielden, hoe zij onschuldige slachtoffers, ook vrouwen en kinderen gemarteld en gedood hebben, hoe zij kerken verwoest hebben,  twijfelt niet meer aan het bestaan van de duivel en zijn handlangers. Dit is het  gruwelijk rijk van satan, dat dagelijks verder gaat.

Wij zijn niet de scheppers van onszelf en van de  wereld, al trachten wij onszelf dit wijs te maken en gedragen wij ons zo. We doen alsof we alle problemen technisch kunnen  oplossen en ondertussen hebben we een panische schrik voor moeilijkheden, lijden en dood. Toch horen lijden en sterven bij ons menselijk leven. Ze zijn de straf voor de oerzonde. Het eerste mensenpaar heeft de gemeenschap met God geweigerd en vertrouwde zich toe aan de duivel in plaats van aan God. En de duivel werd steeds machtiger. Cain vermoordde zijn broer Abel. Sindsdien namen geweld en moord steeds meer toe. Onze samenleving is één oorlogsmachine geworden. Jaarlijks sterven bijna vier miljoen mensen aan ondervoeding en dit zal dank zij corona  nu nog veel meer worden, maar de oorlogsindustrie floreert als nooit voorheen. Na W O II heeft het Angelsaksisch imperium (met onze NAVO!) meer dan 20 miljoen mensen gedood en meer dan 37 landen ontwricht. Dit is het werk van de duivel die daarvoor zijn trawanten inspireert.

De mens riep telkens door zijn eigen goddeloos gedrag allerlei straffen over zich af. En God liet deze straffen toe zoals oorlogen, epidemieën, hongersnood en natuurrampen om de mensen aan te sporen tot bekering. Onze huidige beschaving is echter in grote mate een bewuste verwerping van God en zijn  plan. Met volle kennis en wil  worden God, de Kerk, het Evangelie, Maria, het heilige  beledigd en bestreden. De morele wetten die het leven heiligen en de waardigheid van de mens, het huwelijk en het gezin beschermen, worden welbewust verworpen. Onze beschaving wordt door de hoogste autoriteiten en machtigste organisaties omgevormd tot een Sodom en Gomorra, geïnspireerd door de duivel. Dit roept om een passende straf, om terug in harmonie met God te komen. “De aarde is ontwijd door haar bewoners, zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken. Daarom wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld” (Jesaja 24,5-6). Dit gold telkens weer gedurende de hele geschiedenis van  ontrouw van het Godsvolk.  Alle misdaden bevatten reeds de kern van zelfvernietiging van  degene die de misdaad begaat. Tegelijk zijn de straffen de  uitdrukking van Gods geduld en barmhartigheid. God biedt hiermee een kans aan om  tot inkeer te komen en terug in  harmonie met Hem te leven. De huidige gebeurtenissen zijn een vloek over de mensheid. De maat van godslastering is overvol.

De Ruiter op het witte paard

God heeft de mens en de wereld geschapen met goedheid, schoonheid, waarheid en rechtvaardigheid. Hij wil de mens in zijn oneindige liefde en geluk laten delen. De grootheid van de mens bestaat er in dat hij dit geluk en Gods plan in vrijheid aanvaardt en daarmee ook de richtlijnen en geboden van God respecteert omdat ze de wegwijzers zijn naar het ware geluk.  Jezus heeft onze mensheid aangenomen en terug in harmonie met de Vader gebracht door zijn sterven op het Kruis. Hiermee heeft Hij lijden en dood overwonnen. Door zijn verrijzenis en terugkeer in de heerlijkheid van de  Vader heeft Hij ook  onze zondige mensheid geheiligd en verheerlijkt. Wij zijn  het Mystieke Lichaam van Christus. Hij nodigt ons uit om in vrijheid en liefde Hem na te volgen. Zo kan ons lijden en sterven mét Hem ons bevrijden uit dit zondig leven en ons verenigen met God. Jezus staat aan onze deur en klopt. Hij wacht totdat wij zelf voor Hem open  doen. Als wij  te druk bezig zijn  met andere zaken, blijft Hij buiten wachten. Alleen bij onze dood komt Hij binnen, hoe druk wij ook met andere zaken  bezig zouden zijn.

Ieder mens zal bij zijn sterven verantwoording moeten afleggen over zijn leven. Hebben we God gediend of de duivel, hebben we Christus met heel ons hart lief gehad en gevolgd of niet? Dit is het bijzonder oordeel, waaraan niemand kan ontsnappen en dat beslissend is voor ons eeuwig geluk of ongeluk.  Naties en volken die niet zoals afzonderlijke personen, een eeuwig bestaan hebben, zullen eveneens geoordeeld worden. Alles zal openbaar worden. Aan het einde der tijden zal daarom het algemeen oordeel volgen, dat het bijzonder oordeel over ieder zal bevestigen. Eens stond Jezus als beklaagde voor Pilatus, die als rechter zetelde. Nu zal Hij als Rechter zetelen en heel de wereld en de volken oordelen. Na de dood van individuele personen blijft hun positieve of negatieve invloed nog werkzaam in de wereld. Het algemene oordeel zal het hele wereldgebeuren in het volle licht plaatsen. Alle maskers zullen vallen. De machtigste heersers en organisaties zullen verschijnen als naakte keizers. De godslasteringen en ontheiligingen, valse leerstellingen en mensonwaardige ideologieën, criminele politieke activiteiten, de morele ontwrichtingen zullen ontmaskerd en vernietigd worden. Dit zal de algemene triomf inluiden van Christus en zijn trouwe volgelingen over de mensheid en de wereld. Het is tevens de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria voor haar kinderen. Het is de eindstrijd tussen de  duivel met zijn aanhangers en Christus met zijn volgelingen. ”En daar verscheen voor mijn  ogen een wit paard en die er op zat droeg een boog en hem werd een kroon gegeven en hij reed weg, zegevierend en om de zege te behalen” (Apocalyps 6, 6). Dit beeld komt aan het einde van het boek terug. “Toen zag ik de hemel open en daar was een wit paard en zijn  berijder heet ’Getrouw en Waarachtig’ en Hij oordeelt en voert oorlog met gerechtigheid. Zijn ogen vlammen als vuur, op zijn hoofd draagt hij vele diademen, daarin een naam gegrift die niemand kent dan Hij alleen. Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. En zijn naam luidt ‘het Woord Gods’. Op witte paarden volgen Hem de hemelse legers, gekleed in smetteloos, wit lijnwaad. Uit zijn mond komt een scherp zwaard dat de volken zal slaan. Hij zal ze wijden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de  grimmige toorn van God, de Albeheerser. En op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: ‘Koning der koningen en Heer  der heren“  (Apocalyps 19, 11-16).

Besluit

De diepste oorzaak van alle ellende is de zonde, de afwijzing van God. Jezus heeft door zijn lijden en kruisdood, de duivelse kracht van het lijden  en de dood gebroken. Dit is het hernieuwde plan van Gods liefde voor ons. Wie zich bewust zijn van de strijd die nu in de wereld woedt en  zich laten leiden door hun geweten, dat goed van kwaad  onderscheidt, zullen overtuigd strijden voor het Rijk van Jezus Christus, onder de banier van de aartsengel Michael  tegen de satan en zijn trawanten, de aartsleugenaar en moordenaar vanaf het begin. Ondanks de zware slagen die zij moeten verduren zullen ze vol vertrouwen en zonder angst volharden en uitzien naar de uiteindelijke overwinning. Daarbij zullen ze zich inzetten voor hun medemensen, indachtig het woord van Jezus: “Al wat gij gedaan hebt voor een van de minsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan” (Mattheus 25, 40). Zo willen ook wij ons blijven inzetten. Het Libanese volk lijdt nu wellicht meer dan het Syrische volk. Onze gemeenschap heeft langs moeder Agnes-Mariam en dank zij haar ruime contacten al vele voedselpakketten kunnen uitdelen en nu zelfs een mobiel hospitaal ter beschikking kunnen stellen, waardoor eveneens in Libanon de armsten gratis verzorging krijgen. Er groeien ook spontaan mooie initiatieven. Er is een organisatie die materieel en financieel wil helpen. Meldt iemand dat hij dringend een bedrag  moet betalen dat hij niet heeft of dat hij dringend een verandering aan zijn  huis moet aanbrengen wat hij niet kan doen, dan volgen daarop onmiddellijk reacties: Ik kan zoveel geven, of ik kan het metselwerk komen doen… In de diepste nood groeit de grootste  edelmoedigheid. En dit rijk van Liefde, goedheid, waarheid, schoonheid, rechtvaardigheid zal het Rijk Gods zijn dat uiteindelijk alle kwaad overwint.

En dit nog