Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Steeds meer worden we ons bewust van drie ontwrichtingen waartegen we ons moeten verzetten. Vooreerst het groeiend “internationaal onrecht” tegenover Syrië en zovele andere landen die door grootmachten voor hun eigenbelang worden uitgebuit, uitgemoord, gemanipuleerd, ontwricht. De internationale organisaties met hun schitterende principes van respect voor soevereiniteit, solidariteit, vrede … hebben hierop geen enkele vat of doen zelfs nog huichelachtig mee. De grootmachten blijven als schurkenstaten ongestraft dood en vernieling zaaien en worden zowel door de ‘internationale gemeenschap’, EU en NAVO voorop, als door de media gesteund. Syrië heeft door een eensgezindheid en samenhang tot heden alle gruwelen getrotseerd. Mogelijk probeert men nu onenigheid te zaaien tussen de alawieten zelf, wat gevaarlijker zou kunnen zijn dan alle oorlogen voorheen. Toch zal de eensgezindheid van Syrië niet licht van buitenaf gebroken kunnen  worden.

Een tweede trend betreft de doodcultuur. De principes van eerbied voor het leven, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving worden door nieuwe wetten en gebruiken omgekeerd tot morele zelfdestructie. Wie niet meedoet wordt beschouwd als nog  niet aangepast.  Abortus, euthanasie, genderwaan, totale afbraak van het huwelijksgeluk en gezinsleven, vernietiging van gemeenschappelijk cultuur en goed… gaan steeds verder. Kom me niet vertellen dat de wettenmakers hiervan het geluk en de vreugde van de samenleving  beogen! In het verleden waren het christelijk geloof en de katholieke Kerk, weliswaar  doorheen menselijke onvolkomenheden, de grootste garanties voor leven, ontwikkeling, geluk  en welzijn. Nu is het antichristelijk en antikatholiek syndroom de enige algemeen aanvaarde discriminatie. Grootwarenhuizen, dierentuinen, musea gaan weer open, maar over het fundamenteel recht van een christen om de hl. Eucharistie bij te wonen wordt zelfs niet gesproken. Het hoogste gerechtshof in Frankrijk en Duitsland hebben al beslist dat de sluiting van kerken illegaal en disproportioneel is. Jongeren hebben ook bij ons een aanvraag in deze zin ingediend bij de Raad van Staten, die werd afgewezen.

En zo komen we bij de derde ontwrichting: de schending van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers onder voorwendsel van een epidemie. Brak er vroeger een besmettelijke ziekte uit, dan werden de  zieken afgezonderd en verzorgd, nooit werd de hele bevolking lamgelegd en opgesloten met armoede en hongersnood als gevolg. De abdijen hadden hun “pesthuisje” waar de zieken werden  verzorgd. Wisten de kerkhaters vroeger tijdens de Goede Week een of ander schandaal in het volle licht te plaatsen, dit jaar waren ze in staat wereldwijd de hele Paasviering af te schaffen en dit werd aanvaard ook nog! Onbegrijpelijk. En deze werelddictatuur gaat onverminderd verder in de richting van een verplicht vaccin, hoe nutteloos of zelfs erg  schadelijk het ook zou zijn. Miljarden winst voor de farmaceutische industrie om mensen ziek te maken. En onze media blijven de simpele effectieve geneesmiddelen afwijzen op grond van “wetenschappelijke studies”. Studies van de gerenommeerde medische tijdschriften zoals The Lancet, The New England  Journal of Medecine, Britisch Medical Journal zijn onbetrouwbaar, zoals hun uitgevers zelf uitdrukkelijk toegeven. De corruptie van de “medische wetenschap” spat als een etterbuil open: ze is de gevangene van de farmaceutische industrie terwijl politici en journalisten vrolijk meespelen. Nogmaals onze dr Pascal Sacré, (26 mei 2020: COVID-19: le côté obscur de la science révélé) had al de moed en de eerlijkheid om een reportage te geven vanuit het Duitse Max Planck Instituut, dat onomwonden artemisia sterk aanraadt tegen corona. Iemand stuurde me deze goede raad om een vaccin, dat verplicht zou kunnen worden in crisistijd, toch te weigeren. Vraag de arts of hij kan verzekeren dat het vaccin geen cellen bevat van MRC (5) (van geaborteerde baby’s). Dat kan hij niet, want dat hebben ze allemaal. Dan kun je vriendelijk weigeren.

Na enig nieuws uit de gemeenschap,  bezinnen we ons over de huidige uiterst kwalijke gevolgen van een “aards messianisme”, nl. een wereldoverheersing  op grond van een politiek-religieuze overtuiging, die zijn oorsprong vindt in een oude joods-christelijke sekte.

(P.S. Woensdag, 27 mei, kon ik geen enkele e-mail ontvangen noch versturen.)

P. Daniel

Flitsen

Eerste Concilie van Nicea | KRO-NCRV

Op deze zevende en laatste Paaszondag gedenkt de oosterse kerk de 318 concilievaders van Nicea (325) die een geloofsbelijdenis opstelden waarin Jezus beleden wordt als helemaal gelijk in godheid aan de Vader, tegen het arianisme, dat de hele 4e eeuw in de Kerk een diepe scheuring zou veroorzaken.

File:Arius portré.jpg - Wikimedia Commons

Arius (+ 336), een priester uit Alexandrië, verklaarde dat Jezus geschapen was en niet gelijk aan de Vader. De oosterse liturgie wil hiermee duidelijk maken dat de Verrezen Heer Jezus, die met zijn verheerlijkte mensheid opgenomen werd in de glorie van de  Vader ten volle God en ten volle mens is. In de Latijnse liturgie wordt een gedeelte gelezen van Jezus’ Hogepriesterlijk Gebed. Jezus heeft op aarde niets anders gedaan dan de Vader verheerlijkt en nu, bij zijn  Hemelvaart, verheerlijkt de Vader de Zoon en geeft ons Zijn Geest, opdat wij in deze heerlijkheid zouden delen.

Na de Eucharistieviering werden we uitgenodigd door ons moslimgezin, onze conciërge,  voor een soort receptie in de grote zaal bij de ingang, om het einde van de ramadan te vieren. De moeder had alles zelf klaar gemaakt: rijstpap en  gebak. En deze familie met drie kinderen heeft de ramadan serieus onderhouden. Sommige arbeiders die alleen zijn of geen kans hebben om ‘s nachts uitgebreid te eten, zien we af en toe wel een boterham eten overdag, wat we hen van harte gunnen.

De fraters hebben nog steeds hun werk met het schilderen van planken op het dak van het gebouw aan de ingang. Tegelijk worden de vele plantjes uitgeplant en beginnen ze een project van “permacultuur” onder de granaatappelbomen in de kleine binnentuin (’n soort compost dat onkruid tegenhoudt en waarbij de insecten zorgen voor een luchtige grond). Het is de bedoeling om deze cultuur uit te breiden. Ondertussen hebben we ook een grote oogst van “rozen van Damascus” omwille van de ruime regenval dit jaar. Hiermee worden thee, een lotion en confituur gemaakt. Volgens eerdere proeven en tests zouden onze “rozen”  nog beter zijn dan die van Damascus (excuus voor het chauvinisme). In Al-Marah (Damascus) oogst men nu niet minder dan 60 ton. Deze “rozen van Damascus” maken kans om opgenomen te worden in de lijst van de UNESCO als immaterieel menselijk erfgoed.

Van een aards messianisme naar een satanische wereldwanorde

Gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” vragen de apostelen aan Jezus. Drie jaar zijn ze met Hem opgetrokken, hebben zijn boeiende onderrichtingen gevolgd en zijn wonderen gezien. Niemand op aarde heeft ooit zo gesproken en zulke wonderen gedaan. Dan werd hij als een misdadiger gruwelijk gegeseld en gekruisigd. En na drie dagen staat Hij als verrezen Heer in hun midden. Onvoorstelbaar maar waar. Gaat Hij nu eindelijk de messiaanse verwachtingen vervullen, het “Huis van David” oprichten als een Licht voor de volkeren en het Koningschap van Israël doen heersen tot aan de uiteinden van de  wereld en het einde der tijden? Jawel, maar niet volgens de verwachtingen van een aards, politiek-religieus messianisme zoals de apostelen nu nog steeds koesteren. Met Pinksteren zullen ze vervuld worden met de Geest van Jezus. Dan zullen ze iedere aardse streving en wereldse verwachting afleggen en begrijpen dat Jezus’ heerschappij niet van deze wereld is. Om dezelfde redenen zullen ook zij veroordeeld en gedood worden. Jezus’ wereldoverheersing is er geen van militair geweld, bombardementen, moorden, vernietiging, uithongeren, sancties, embargo’s en regeringswissels. Het is een Rijk van barmhartigheid en liefde, vrijheid en solidariteit, mededogen en het geven van zijn leven voor anderen.

Al hebben we in de hele oudheid geen enkele beschrijving van een stroming of een persoon die de historische betrouwbaarheid van de N.T.-ische geschriften over Jezus en het christelijk geloof benadert, de verwachtingen van een vals, aards messianisme schijnen onuitroeibaar te zijn. Jezus’ geestelijke, totale omvorming en verheffing van de hele mensheid gaat voor velen te traag en is te weinig concreet. Met goed georganiseerde terroristengroepen of met tanks en gevechtsvliegtuigen, vernietigingswapens en bommen, denken ze hun doel efficiënter te kunnen  bereiken. Zo zijn de  VS, het zionistische Israël en Turkije nu bezig.

Het Amerikaans exceptionalisme

Voor de VS is het niet genoeg dat ze de IS hebben mee opgericht en blijven steunen om Syrië uit te moorden en te vernietigen, zelf massaslachtingen onder de burgerbevolking hebben uitgevoerd, sancties en embargo’s hebben opgelegd om het volk te helpen uithongeren, chemische aanvallen mee hebben georganiseerd om dan de schuld aan Syrië te geven en nog eens te kunnen bombarderen, de grootste oliebronnen voor zich inpalmen, terwijl het land er dringend nood aan heeft, N. Syrië bezetten met militaire bases van waaruit ze de terroristen helpen en bewapenen om aanslagen te plegen. Op 17 mei heeft de VS Apache luchtmacht warmte ballonnen gedropt  op de korenvelden nabij Shaddadi (Hassaka), waardoor 200 ha graanvelden in de vlammen opgingen. Waarom? Een Satansgeschenk voor de zesde Paaszondag.

De VS leiders beschouwen zichzelf als een uitzonderlijk volk, een door God uitverkoren volk om in heel de wereld, “hun” vrijheid, democratie en welvaart op te leggen. Zij beschouwen zich als de door God gezonden engelen om de volken,  die “hun” mensenrechten niet volgen, te straffen omwille van de “nationale veiligheid”. Deze psychopathische droom van planetaire overheersing treft nu 39 landen met illegale economische sancties!  De EU doet ijverig mee. Joseph Borrell liet donderdag namens de EU weten dat de sancties tegen Syrië verlengd worden tot 1 juni 2021 en voegde er aan toe dat de EU het Syrische volk blijft steunen, in deze tijd van de corona. De huichelarij van dit schoothondje van de Angelsaksische, mensonwaardige wereldoverheersing druipt er af. Hoe heel anders klinkt de oproep van de Frans-Syrische vereniging om zoveel mogelijk geld te storten voor de heropbouw van Syrië: uit het oog, in het hart!

Dat het geblaf van de buldogs van het Pentagon niet altijd indruk maakt, hebben we deze week gezien. De derde (van de vijf beloofde) olietanker vanuit Iran konden ze niet tegengehouden en kwam aan in Venezuela.

De honden blaffen maar de Iraanse oliekaravaan trekt verder. De boycot, sancties, embargo’s en dreigingen van de VS aan het adres van Iran komen wel hard aan, maar uiteindelijk gaat het leven in Iran gewoon door, evenals de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Bovendien krijgen we nog Iraanse meesterwerken in de filmwereld. Het Perzische volk is een van de oudste culturen met een sterke geest. Het neemt zijn soevereiniteit ernstig. Het wordt nu gestraft voor niets. De VS hebben het atoomakkoord van 2015 eenzijdig verbroken zonder enige redelijk verantwoording. Iran, zelf gewond, blijft solidair en helpt andere landen zoals Irak en Syrië. De Hezbollah, trouwe bondgenoot van Iran, beschermt niet alleen tegen terroristen maar helpt bovendien armen in Syrië en Libanon.

Nvdr: Syrische christenen uit Bloudan (Anti-Libanongebergte grensstreek) getuigen hoe Hezbollah hen beschermde tegen ISIS en al-Nusra:

Hoe meer Hezbollah en Iran in het M.O onderdrukten bijstaan, hoe meer het westen verontwaardigd en gefrustreerd is, zonder reden. “Hoop geven wordt nooit vergeven door de westerse overheersing, die als een oppermachtige sadistische gevangenisbewaker alleen maar onderwerping eist door vernedering en angst. In de hele moderne tijd is Iran nooit een land binnengevallen of heeft iemand aangevallen. Iran is een unieke, vredevolle natie. En zelfs nu is het een machtig, moedig, fier land” (Andre Vltchek, 15 mei 2020:Iran-puissant-et-determine). Wie blijft haat zaaien tegen Iran en waarom? Is dit volk de sterkste aanklacht tegen een vals Amerikaans messianisme? Iran heeft in zijn constituties opgenomen dat het ieder onderdrukt volk wil helpen, te beginnen bij het Palestijnse volk.

Het zionistische Israël, de laatste Angelsaksische kolonie

Het aards messianisme van het zionistische Israël was vanaf het begin al een onrecht, dat alleen maar erger geworden is. De brief van Lord Balfour aan Lord Rotschild, gesteund door president Wilson om in Palestina een ”nationale joodse thuis” te stichten, zonder enige inspraak van de Palestijnen zelf, had geen enkele rechtsgrond. Ben Gourion verklaarde in 1948 de onafhankelijkheid van Israël voor de VN, nog voordat de grenzen waren vastgelegd. Tegelijk  begon de systematische, “etnische zuivering” van Palestina. Gedurende meer dan 70 jaar konden de zionisten ongestraft de Palestijnen uitmoorden, hun bezittingen plunderen, hun land inpalmen. Alles in naam van Israël, terwijl het niets te maken heeft met het Bijbelse Israël of het authentieke joodse geloof. Deze gruwelen zijn zo duidelijk dat de VN Veiligheidsraad al decennia lang, ondanks wereldwijde zionistische lobby’s, de ene resolutie na de andere afkondigt om te stoppen met het bezetten van een ander land, vluchtelingen te laten terugkeren naar hun land, hun te vergoeden…De  zionisten antwoorden met nog meer gruwel door het land zo te verwoesten dat niemand nog een reden of zin  heeft om terug te keren. Dan bouwen ze nieuwe kolonies. Vele orthodoxe joden zijn daarom radicaal tegen deze zionistische staat van Israël (overweldigende getuigenissen: nkusa.org). Overigens hebben vele Palestijnen meer joods bloed dan vele zionisten. Zo is het huidige Israël de meest antisemitische staat. Ben Gourion was een rabiate atheïst. Het centrum van het zionistische Israël is de meest luxueuze vrijmetselaarstempel ter wereld in het hart van Jeruzalem. Hierin zijn alle symbolen van de wereldgodsdiensten opgenomen. Voor het christendom zijn de twee toegangswegen in kruisvorm voorzien, opdat de mensen die letterlijk met voeten zouden treden. Het zionistische Israël is een Angelsaksische kolonie om heel het M.O. als een super militaire macht te overheersen. Oorsprong en einddoel van het zionisme is eigenlijk hetzelfde als dat van de fanatieke islam: politiek-religieuze wereldoverheersing. Beiden zijn ook de beste vrienden.

Mogelijk komt er nu een keerpunt. De huidige regering is een draak met twee koppen. Er zijn twee eerste ministers met programma’s die totaal tegengesteld zijn aan elkaar: Benjamin Netanyuahu en generaal Benny Gantz. De ene, als topagent van de ‘Khazarian maffia”, wil met zijn aanhang het Angelsaksisch kolonialisme verder zetten en uitbreiden. Hij eist de soevereiniteit op van het gebied tussen de Nijl en de Eufraat als “joodse staat”. Als “uitverkoren volk” acht hij alle misdaden gerechtvaardigd om dit te bereiken.  De andere wil in vrede leven met alle geburen, van welke godsdienst of afkomst ook. Hij wil komaf maken met het bloedige koloniale verleden,  de authentieke erfenis van de voorvaderen bewaren en de verschrikkelijke sociale problemen in eigen land aanpakken. Deze twee programma’s zijn  onverenigbaar met elkaar maar vormen misschien het begin van de dekolonisatie van Israël en het ontstaan van een gewone menswaardige staat, voor de uiteindelijke bevrijding van het joodse volk. (Thierry Meyssan, 26 mei 2020: La décolonisation d’Israël a commencé)

Het neo-Ottomaans messianisme van Erdogan

De Turkse president Erdogan windt er geen doekjes om. Hij is de enige wereldleider die zich daadwerkelijk inzet om het rijk van Allah op aarde te herstellen. Hij beschouwt zich als de leider van alle volken die eens tot het Ottomaanse Rijk behoorden. En Damascus was daarin ooit een provincie. In zijn praktische bescheidenheid zal hij zich nu beperken tot het annexeren van N. Syrië en zoals hij eens met het Syrische Antiochië, het huidige Antakia, in Turkije heeft gedaan, zal hij ook nu alle sporen van enige christelijke aanwezigheid deskundig uitwissen. La Allah illah Allah, er is geen andere god dan de god van Erdogan! Reeds in het begin van de oorlog heeft hij Aleppo, het economisch hart van Syrië ontmanteld, maar dat is helaas terug in handen van de “goddelozen” gevallen. Er is echter hoop. Vermits de zionistische streving veel dichter bij de neo-Ottomaanse droom staat dan bij het joodse geloof, is een vruchtbare samenwerking niet uitgesloten. In geweld (de verwoesting van Syrië) worden aanvankelijke vijanden de grootste vrienden. Turkse terroristen worden ondertussen aangemoedigd door het Amerikaanse succes van het vernietigen van de oogst en maken van het warme weer gebruik om in verschillende  dorpen in N Syrië korenvelden af te stoken. De VS, Israël en Turkije, hoewel elk vanuit een verschillend eigenbelang  voor hun  ‘messiaans rijk’, werken broederlijk verder aan de vernietiging van Syrië, de bakermat van de  beschaving en de wieg van het joods-christelijk geloof. En het Syrische volk lijdt steeds meer. Kregen we vroeger voor 4 à 500 Syrische Pond één dollar, nu is die dollar bijna  2000 SP waard. Zo fel zijn hier de prijzen gestegen. De meeste Syriërs lijden echter geen honger en maken zich niet zo druk (afgezien van hen die leven onder de “bevrijding” van de terroristen in het noorden). Er is nog flink wat landbouw en vele mensen uit de stad hebben een stuk grond “op de buiten”. In Libanon is het erger, daar moeten de mensen elkaar onderling  trachten te helpen, wat de christenen en Hezbollah dikwijls ook voorbeeldig doen. Syrië wil een gezonde lekenstaat zijn en geen religieus-politiek, fanatiek messianisme toelaten en dat wil het westen straffen.

Besluit

Wie eigen grootse plannen en eigen wil met geweld oplegt aan anderen, zaait dood, vernieling en ellende. Daarom leerde Jezus ons tot God, de Vader  bidden: “Uw Wil geschiede, uw Rijk kome”. Dat is veruit het beste voor iedereen. Zo hebben de monniken de westerse beschaving* van de verwoestingen van de barbaren gered en meer dan wie ook, opgebouwd. Zij deden niets anders dan  een ander woord van Jezus volgen: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden”. “Dat is de geschiedenis van de monniken in een notendop” (prof. Thomas E. Woods jr.).

*Nvdr: ter illustratie deze video “De Katholieke Kerk, de bouwer van de beschaving – de monniken”. U kan de ondertiteling en geaut. vertaling inschakelen via icoontjes onderaan.

En dit nog