Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Acht jaar lang heb ik de leugens over de oorlog in Syrië ontmaskerd en gesmeekt geen nuttige idioten te zijn in dienst van gewetenloze wapenbazen en oliebaronnen die steeds maar oorlog willen om een onschuldig volk uit  te moorden en een heerlijk land te verwoesten.

Onze strijd tegen deze valse oorlogspropaganda zal nog een tijd moeten doorgaan vooraleer een verantwoorde journalistiek met waarheidsgetrouwe berichten onze taak eindelijk overneemt.

Herhaaldelijk hebben we echter dit perspectief al verruimd (we zitten hier ook op 1250 m boven de zeespiegel!).  We keken naar de ontwrichtingen in de  westerse beschaving (en elders) en de verwarring in de Kerk. Welnu, daar willen we  in de nabije toekomst steeds meer onze aandacht op vestigen. Zovele negatieve aspecten van de huidige samenleving zijn onaanvaardbaar. We moeten allen trachten er iets aan te doen. De menselijke en christelijke waarden van onze beschaving dienen naar boven gehaald te worden opdat mensen zinvol en gelukkig kunnen (samen)leven. Dat zovele mensen  de zin van hun leven verliezen, gedesoriënteerd zijn,  depressief worden en geen enkele vreugde meer kennen, is onaanvaardbaar.

Hierover wil ik een grondige voordracht voorbereiden en met het nodige beeldmateriaal illustreren, in drie delen:  1. Enkele eigenschappen van onze ontwrichte samenleving, 2. de diepere oorzaak, 3. Wat kunnen we concreet daaraan doen? Suggesties en voorstellen hierover zijn  welkom. Er werden reeds enkele voordrachten gepland zodat ik hoop eind mei, begin juni voor enkele weken terug  in België te zijn. Ook Vlaanderen heeft een te rijke erfenis op zoveel gebied, zodat het onverantwoord is de jeugd over te laten aan allerlei vormen van verslaving. En juist nu verschijnt van emeritus paus Benedictus XVI  een  uitvoerige verklaring over de achtergronden en het ontstaan van de  schandalen in  de Kerk  (en de maatschappij). De eerste reacties in onze media zijn klungelig en afwijzend, zoals we konden verwachten. Wie echter de moed heeft hierover ernstig na te denken, zal tot dieper inzicht komen. Benedictus XVI weet wat hij schrijft. En wij willen dit grondig ter harte nemen.

Voor de komende Goede Week wil ik me zelf vrij houden en zal op Goede Vrijdag geen bericht sturen. Er zijn dan trouwens zeer lange liturgische diensten vooral gedurende  de driedaagse, onmiddellijke voorbereiding op Pasen.

Je krijgt nu ruime uitleg over het leven in Mar Yakub, waarna slechts één bezinning over de oorlog tegen Syrië die bijna, maar niet helemaal gedaan is. In de bijgevoegde info en video’s krijg je uitgebreid materiaal over de maatschappelijke, politieke en militaire situatie.

Aan allen wens ik een vruchtbare Goede Week, Moge Pasen dit jaar werkelijk een nieuw begin worden, voor uw persoonlijk leven en voor onze maatschappij.

P. Daniel

Vrijdag 12 april 2019

Flitsen

Vorige donderdag baden we “de grote canon van de boete”  met veel knielen en buigen* tot op de grond.

*Nvdr: Ter illustratie om jullie een idee te geven: deze video van slechte beeldkwaliteit – niet uit Mar Yakub – maar wel uit Mar Afrem in Maaret Saidnaya, de zomerresidentie van de Patriarch der Syriac Orthodoxe Kerk. (Klik hier voor meer info over St. Ephrem de Syriër)

De vrijdagavond werd voor het laatst de uitgebreide akathisthymne gezongen.  Die liturgie heeft iets van een Mariaal volksfeest. Met heel de gemeenschap namen we deel aan deze viering in de parochiekerk, waar een 60-tal mensen actief bij aanwezig waren en die bijna twee uur duurde. Een van de  grotere  meisjes nam de leiding om met de kinderen de Maria icoon onder een baldakijn te versieren met linten, bloemen en kaarsen. Ze waren net  klaar voor de dienst begon. Op de 5e zondag van de vastentijd wordt de heilige Maria, de Egyptische herdacht. Zij was in dienst van de verrijzeniskerk in Jeruzalem en trok dan voor 18 jaar naar de woestijn om daar een leven van gebed en strenge vasten te leiden (5e-6e eeuw). Zij wordt beschouwd als een voorbeeld van boete. Het was voor ons een gelegenheid om ’s avonds met allen de film van haar leven te  bekijken.

Nvdr: Beelden tijdens de vastentijd 2016 in Mar Yakub begeleid met gezang en vertaling naar het Engels:

Een twintigtal jongeren van het Syrisch orthodox seminarie te Seydnaya (zie eerste video bovenaan) kwam zaterdag op  bezoek, allemaal  in dezelfde eenvoudige zwarte toog. Het zijn monniken en enkele seminaristen. Het was een korte maar hartelijke ontmoeting.

Gans de zaterdag was de Iraanse TV aanwezig om opnamen  te maken en interviews af te nemen. Ze willen vooral vernemen hoe we die zware periode van eind 2013 hier hebben beleefd, hoe we beschermd werden en tenslotte  hoe we het er levend van afgebracht hebben. Ook van de Eucharistie wilden ze enkele beelden maken.

Tijdens het weekend verbleven hier een viertal Amerikanen van verschillende organisaties die meehelpen aan projecten van humanitaire hulp. Ze komen verder afspreken met moeder  Agnes-Mariam. En zoals we al enkele zondagen gedaan hebben gingen we uitgebreid ontbijten aan de kluizenarij waar een vuur werd aangelegd. We vernamen tevens  een en ander over het vluchtelingenkamp van Al   Hol (N.O. Syrië, provincie Hassake, grens met Irak), dat namens onze  gemeenschap (MSJM = Monastery Saint James the Mutilated) kon opgericht worden nadat het laatste bolwerk van de islamitische staat  in al Baghouz opgeruimd werd. Dit kamp was blijkbaar aanvankelijk voorzien voor 20.000 personen maar herbergt  nu 72.000 vrouwen en kinderen van de IS strijders van alle mogelijke nationaliteiten. Deze vrouwen  zijn  soms nog erg fanatiek[H1] . De Arabische-Koerdische  soldaten verwittigden onze zusters geen kruis te dragen, wat zij uiteraard gewoon  bleven doen. De brutale reactie van de geheel in het zwart geklede vrouwen was een gelegenheid om hen rustig te vragen of ze wel wisten wat het kruis betekende. Het werd een evangelisatie over de liefde van God, waar ze dan  stil van werden. Inderdaad, er is misschien veel te weinig evangelisatie voor moslims vanwege de christenen en vanwege de Kerk in het algemeen. Ondertussen worden in Al-Hol o.m. een keuken voorzien voor 12.000 families (= x 4 à 5 personen), een ziekenhuis, een slagerij…

Het meubilair in de refter was al lang aan herstel toe. Nu werden alle tafels, banken,  stoelen en zetels naar buiten gebracht. Ze worden hersteld voor zover nodig nodig en afgeschuurd om opnieuw gebeitst te worden. Daarmee eten we nu al ruim twee weken ’s middags op de binnenkoer of buiten of in de refter van de nieuwbouw…We verwachten dat we met Pasen het vernieuwde meubilair in gebruik kunnen nemen.

Bijna maar niet helemaal

De oorlog tegen Syrië is bijna gedaan, maar nog niet helemaal. De voorbije jaren  werd in heel het land gevochten door allerlei terroristische groepen, rijkelijk door het westen gesteund.  Deze zijn nu bijna opgeruimd, maar nog niet helemaal. De provincie Idlib wordt nog een flinke kluif. De Amerikaanse troepen zijn bijna weg maar nog lang niet helemaal. Het islamitisch kalifaat is bijna opgeruimd maar niet helemaal. De islamitische staat heeft officieel bestaan van juni 2014 tot maart 2019 maar de ideologie is niet voorbij. Aboe Bakr al-Baghdadi schijnt nog steeds vrij rond te lopen en vele kopstukken zijn door landen van de “internationale coalitie” in veiligheid gebracht of overgebracht naar andere landen waar ze ingezet worden om dezelfde gruwelen te plegen zoals ze in Syrië deden. Het gevecht  van de “internationale gemeenschap” tegen Syrië is helemaal nog niet voorbij. Nu voeren de westerse landen een economische oorlog door sancties op te leggen, het leven in Syrië te verstikken, de heropbouw te blokkeren  en het land op alle mogelijke manieren te boycotten.

Wat is er eigenlijk aan de hand? Een verpletterende militaire overmacht vanwege VS, Israël, NAVO en schatrijke golfstaten was klaar om het kleine en broze Syrië te onderwerpen aan een “regeringswissel”, het land in stukken te breken, zijn bodemrijkdommen in te palmen en eindelijk de “Amerikaanse” pijplijn aan te leggen van Qatar door Homs naar de Middellandse Zee, waarvoor de CIA vorige eeuw al twee staatsgrepen had gepleegd, evenwel zonder succes.

Na de verwoesting van Libië zou de ontwrichting van Syrië maar een kleine klus zijn. De eensgezindheid van het westen was immers groot. In gewelde worden vijanden vrienden! De almachtige Goliath heeft nu echter tegen de kleine  David verloren. Onvoorstelbaar maar waar. Syrië en zijn bondgenoten Rusland, Hezbollah, Iran hebben gewonnen. Jawel, de “internationale coalitie” heeft wel bereikt dat Syrië flink uitgemoord werd en zijn infrastructuur grotendeels vernield. Het eigenlijke doel werd echter helemaal niet bereikt en de soevereiniteit van  Syrië blijft onaangetast. Bovendien is de fierheid en eenheid van het Syrische volk nu groter dan voorheen. Daarmee is ook de weerstand tegen de onafgebroken zionistische brutaliteit sterker. De landen die geheel onterecht in het westen als het grote kwaad worden afgeschilderd komen steeds duidelijker in beeld op het wereldforum als landen die het de soevereiniteit en het internationaal recht respecteren (Rusland, China…). Tegelijk is hiermee duidelijk dat de voorheen algemeen erkende Angelsaksische wereldoverheersing voorbij is. Ondanks de lastercampagne van het westen krijgen grootmachten die het internationaal recht respecteren meer gezag en invloed.

Het westen kan niet aanvaarden dat het de groots opgezette oorlog tegen Syrië verloren heeft. Daarom blijft het alle mogelijkheden zoeken om Syrië toch nog zwaar te treffen. Hun gifgasaanvallen waren gedurende heel de oorlog een succesnummer. Waarom niet een laatste  keer geprobeerd? Met stralend zelfvertrouwen zeggen onze politici dat ze er voor niets tussen zitten. Ondertussen blijkt steeds meer dat ze daar staan als keizers zonder kleren. Een Franse  generaal legt uit dat de Russen wel degelijk goed ingelicht zijn, wat ieder  met enig inzicht vanaf het begin al kon merken (zie achteraan bijgevoegde video). Ondertussen slaan westerse politici wat uit hun nek, altijd weer om dezelfde leugens te ondersteunen. Kortom, de oorlog tegen Syrië is bijna voorbij maar nog niet helemaal.

En dit nog

  • Ons vorig bericht bijzonder rijkelijk geïllustreerd met 9 video’s: 1. Grote completen van de vasten in Mar Yakub 2016 (niet allemaal met onze  stemmen, en de lijkwade die je ziet in onze crypte is een van de 10 kopieën die vanuit
  • Turijn over heel de wereld werden verspreid), 2. Huidige lente in Oost Ghouta, 3. VS doodden 20 miljoen mensen… 4-5-6-7-8: pittige antwoorden aan de officiële ontkenning van België…(de ontkenning vanuit het westen is absoluut  ongeloofwaardig. Het kan de overwinning van Syrië-Rusland-Iran-Hezbollah totaal niet aanvaarden en blijft alles doen om dit toch nog om te keren)’; 9. Etnische zuivering van Palestina: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-115/

P. Daniel


 [H1]