Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 Goede Vrienden,

Vorige vrijdag  acht jaar geleden begonnen in Daraa, volgens de unanieme berichten van de officiële media de ongewapende, vreedzame volksopstanden in Syrië die door “het regime” bloedig werden onderdrukt. De werkelijkheid was dat gewapende bendes met scherpschutters van buitenaf steeds brutalere opstanden organiseerden, zoals we zelf gezien hebben in Qâra. Daarom vielen er bij soldaten en politie, die enkel met stok en schild gewapend was, in de beginperiode alleen al 400 doden.

Eind 2015 kwam Rusland Syrië ter hulp. Vanaf dan regende het beschuldigingen in de pers: zij bombarderen ziekenhuizen, scholen, burgers. Telkens bleken het door terroristen goed voorbereide aanslagen te zijn, terwijl  ze de schuld aan Rusland en Syrië gaven.

In 2016  begon Bana Alabed, een 7-jarig meisje  hartverscheurende tweets te schrijven over haar leven in Aleppo. De Washington Post noemde haar “de Anne Frank van Aleppo”. Hierdoor werden wereldwijd Hollywoodacteurs, politici, media geïnspireerd om een krachtdadig militair optreden  tegen het “regime” te eisen. Achteraf bleek (dankzij  de journaliste Vanessa Beeley) dat haar vader Ghassan Alabed een Shariarechter was in dienst van Al Nusra en IS en dat het meisje zelf eigenlijk geen Engels (de taal waarin ze schreef) kende.

En wie herinnert zich niet de foto  van de 5-jarige Omran Daqneesh in augustus 2016, in een ambulance, zogenaamd met stof en bloed bedekt, als slachtoffer van een brutale Russische luchtaanval in Aleppo? Later bleken zijn  “redders”   terroristen te zijn die o.m. in juli 2016 een 12-jarige jongen hadden onthoofd. Een jaar later onthulde de vader van Omran dat deze terroristen zijn  zoontje schandelijk misbruikt hadden in  hun propaganda film. Op 7 april 2018 lanceerden de Witte [Sc]Helmen nogmaals een video van een chemische aanval in Douma, Oost-Ghouta, overgenomen door alle tv-stations in de  VS en Europa. Trump noemde president Assad “een beest”.  Een week later bombardeerden de VS, het VK en Frankrijk Syrië.

Later bleek dat er helemaal geen chemische aanval had plaatsgehad maar dat die in scène was gezet. Een 11-jarige jongen vertelde dat hij en zijn moeder eten kregen om mee te spelen in de opname. Deze onthulling, zoals alle andere rechtzettingen, kwamen in de media niet meer aan bod. We leven in een wereld die beheerst wordt door de grofste leugens om geweld en oorlog te kunnen  rechtvaardigen voor het satanische doel: de vernietiging van Syrië, bakermat van de  beschaving en wieg van het christelijk geloof (en van zovele andere landen). De oorlog met terroristen is hier bijna voorbij. De leugens van de media gaan door. De apostel Petrus roept  ons in zijn  Pinksterpreek op: “Redt u uit dit ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40) .

Je krijgt hierna een verslag van een bezoek aan enkele armen. Daarna richten we ons tot de VRT als het “gewillige hulpje van een vuile oorlog”. In bijgevoegde video’s krijg je weer de nodige informatie over de militaire en politieke toestand. Bovendien zijn er enkele boeiende getuigenissen: van een “moedige vrouw” (Nederlands), een moslim die christen wordt (Engels met Nederlandse ondertiteling), een maoïst die van Mao naar Jezus gaat (Frans) en schokkende onthullingen  van Philippe de Villiers over de stichting van de EU (Frans).

P. Daniel

De kostbare glimlach van armen

Zaterdag waren we weer uitgenodigd in het exclusief christelijk dorp Sadad, ongeveer 40 km van hier. Een oecumenische viering vond er plaats in de kerk van de hl Theodorus, waarbij de priesters en ook de Syrisch orthodoxe bisschop Silouan aanwezig waren. Een jeugdorkest met trommels en trompetten zorgde op de binnenkoer  voor een flinke animatie. De bisschop dankte hen met een hartelijk woordje en trok naar boven voor een korte ontmoeting met verantwoordelijken, waarbij hij ons uitnodigde. Daarna was een maaltijd voorzien. De bisschop was bijzonder hulpvaardig bij het bedienen van ons die rondom hem zaten. Hij lachte en maakte grappen. Na twintig minuten sloeg hij een kruis,  stapte op en iedereen ging buiten terwijl een volgende  groep binnen  kwam om te eten. Een maaltijd als bij een volksfeest.

Nvdr: De bevolking van Sadad heeft enorm geleden. Wie een goede maag heeft kan hier een video bekijken, gefilmd door de “gematigde rebellen”, jawel de “oppositie”, het FSA, het Free Syrian Army, die door het Westen de hemel in geprezen wordt, (niet ISIS) nadat ze de “christenhonden” letterlijk een kopje kleiner gemaakt hebben. Hieronder een terugblik met een getuigenis van zr. Agnes Mary (of Mariam). Zij heeft herhaaldelijk de waarheid verkondigd, werd echter door heel de westerse pers doodgezwegen.

Hier ziet u beelden van en met de Chrétiens d’Orient in Sadad rond Pasen 2017 en het resultaat van hun inzet in juni 2018. Die jongeren verdienen een behoorlijk stuk van de hemel op aarde.Daarna wilde abouna Michail met ons een vijftal arme en behoeftige gezinnen bezoeken. Drie waren jonge weduwen, waarvan de man door de oorlog was omgekomen, verder een man met twee gehandicapte dochters, tieners en een bejaard echtpaar waarvan de man (96 jaar) bedlegerig was. Geen van hen had van zichzelf de nodige middelen van bestaan maar ze werden door hun medemensen en de parochie geholpen.

Ze woonden allen armzalig. Hun living heeft meestal een tapijt, kussens op de grond, een kacheltje in  het midden en een of twee stoelen. De pastoor toonde ons de kleine verbouwingen die overal dringend  nodig zijn. Het ene gezin heeft een living terwijl het dak van de keuken moet hersteld worden. Bij een ander gezin is het dak naast de living gebombardeerd, een ander gezin heeft dringend een goed toilet nodig… Allen kunnen met kleine verbouwingen voor een paar honderd €  uit hun nood geholpen worden. Het werk zullen de mensen van het dorp zelf wel doen. Verder is er voor een van de kerken nog een generator nodig. Alles bij elkaar zouden al deze verbouwingen met 2.500 € verricht kunnen worden.

Het mooie is dat de mensen elkaar in alle eenvoud helpen en … dat deze armen zo dankbaar en vreugdevol zijn met een oprechte lach op het gelaat, al is het ook met verborgen pijn in het hart. We zullen hen financieel al een beetje helpen en hopen vlug het nodige bedrag helemaal bij elkaar te hebben. Van onze confrater de Spekpater, Werenfried van Straaten, norbertijn van Tongerlo, leerden we eerst geld te beloven en daarna het te vragen en te verwachten. Neen, we zijn helemaal niet zoals hij. Ik heb wel met hem samengeleefd in het generalaat van de norbertijnen te Rome toen hij daar zijn bureau had en wij er studeerden, ook heb ik een tweetal keren meegedaan met een prediktocht voor Oostpriesterhulp en bij gelegenheid van het feest van de abtswijding van Ulrik Geniets van Averbode was de Spekpater ook aanwezig en zocht me op om zelfs te vragen of ik zijn opvolger wilde worden. Dit ging, dacht ik toen, mijn mogelijkheden zo ver te boven dat ik er geen ogenblik aan dacht om dit voorstel te aanvaarden. Hij deed nog een poging door te zeggen dat ik alleen maar moest beginnen met wekelijks een dag bij hem te komen om brieven te beantwoorden. Het kon niet baten.

Afbeeldingsresultaat voor arrow to the right animated gif

Ziedaar mijn  inleiding om ons banknummer in België te vermelden: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB (Abdijlaan 16    B-2400 MOL-POSTEL, Belfius, Pachecolaan 44,  Brussel). Hartelijk dank voor iedere gift, hoe klein ook. We hopen trouwens op deze wijze nog andere armen rechtstreeks te kunnen  helpen.

*Nvdr: Een schets van E.P. Werenfried van Straaten volgt in een aparte bijdrage.

De Pakistaanse priester die een week met ons zou doorbrengen is uiteindelijk twee weken gebleven en kreeg de kans om met ons enkele bezoeken af te leggen. Hij heeft ook enkele malen voor ons “Pakistaans” gekookt. Extra pikant maar best lekker. Inmiddels vernamen we meer over de vervolging van de christenen aldaar. De 9-jarige opsluiting van Asia Bibi is inmiddels wereldwijd bekend. Voor christenen is er in  Pakistan geen rechtvaardige rechtspraak.  De enige christelijke minister die ijverde voor rechtvaardigheid voor christenen werd vermoord, wat van officiële zijde alleen maar goedkeuring oogst. We hebben beloofd de komende tijd intens te bidden voor de christenen in Pakistan.

Onze VRT, het gewillige hulpje van een vuile oorlog

Gedurende  gans de oorlog tegen Syrië heb ik vanwege de VRT niets anders gelezen dan oorlogspropaganda, die welwillende verantwoording biedt om een onschuldig volk uit te moorden en een soeverein land te vernietigen. Het is een acht jaar lange,  onbegrijpelijke herhaling van leugens, die als vanzelfsprekende waarheden worden voorgesteld.

In mei 2012 was ik even terug in België en onze alom geprezen “oorlogsjournalist” van de VRT wilde met zijn ploeg een interview met mij opnemen. De binnenkoer van de abdij  van Postel bood hiervoor een ideaal kader. Vóór ons, de statige beiaardtoren met daarnaast de bronzen poort van het bibliotheek gebouw. Links de oude brouwerij, achter ons  het nieuwe contactcentrum en rechts de prelatuur. Midden op het grasplein een mini-sequoia. Kun  je een mooiere plek bedenken?

Onze “crisisspecialist” maakte mij gedurende heel de opname duidelijk dat hij goed wist hoe het in de oorlog gaat en hoe regering en leger de waarheid verdraaien. Hij wist ook  hoezeer de Syrische president als verschrikkelijke dictator zijn volk onderdrukte en zijn  eigen volk uitmoordde om het ‘onder de knoet’ te houden. Hoe kan zo iemand aan de macht blijven in een land dat hij totaal niet meer in handen heeft? Kortom, hij bleef maar vertellen wat iedereen dacht te weten. Voor Assad was het, volgens hem, maar een kwestie van dagen of weken. Tegenover zijn deskundige journalistieke stijl kon ik alleen maar inbrengen wat ik zelf zag en meemaakte.

Wat hij zei, “wist” iedereen, behalve het Syrische volk, dat ervoer hoe de oorlog van buitenaf al lang was voorbereid en hoe barbaarse bendes bleven toenemen, gesteund door westerse mogendheden, die door de verwoesting van dit fiere en onafhankelijke land hun eigenbelang nastreefden. In  werkelijkheid was er geen sprake van een ongewapende volksopstand tegenover een bloedige onderdrukking, waaruit een burgeroorlog ontstond. Vanaf het begin vielen er veel meer doden bij de politie dan  bij de manifestanten. Hoe is dat mogelijk bij een “bloedige repressie”? De eensgezinde weerstand van volk, leger en regering tegen het buitenlands terrorisme in dienst  van het Angelsaksisch imperialisme was ter plaatse dagelijks waarneembaar. Mijn replieken maakten geen enkele indruk op  hem, die zoveel ervaring had in  conflictgebieden  over heel de wereld. Laatste vraag en apotheose van  het interview, met mij duidelijk in beeld:  “En als gij u nu eens vergist hebt?” Wat een prachtig einde zou dat geweest zijn indien ze daarna Assad zoals Saddam Hussein en Gaddafi hadden kunnen vermoorden en enkele autobussen aanvoeren met terroristen die zogenaamd namens het volk uitbundig de dood van deze dictator toejuichten. Hierop wacht onze specialist journalist echter nog altijd en dus is zijn prachtige opname nooit uitgezonden.

Nvdr: De boven genoemde VRT oorlogsjournalist heeft dit videogesprek niet gevoerd. Wie hij was? We hebben zo onze vermoedens… Het doet eigenlijk niets “terzake”… één pot nal bij de nullenzender. U ziet hier het eerste gedeelte van een lang gesprek. Klik op Deel 2 en deel 3 voor het vervolg.:

Er is nog een andere VRT journalist  die ooit werd  aangekondigd als “Midden-Oosten  specialist, die de gebeurtenissen op de voet volgt”. Hij schreef over de grote gifgasaanval van 23 augustus 2013 in Ghouta. Op de wijze waarop dit in het nieuws kwam en meteen de schuld aan de Syrische president gegeven werd, had hij geen enkele kritische vraag. Ook hij wist onmiddellijk zeker dat het de schuld van de president was, want hij had ergens een nummer gezien en dat kon volgens hem alleen maar van het Syrische leger zijn en bovendien wist hij dat de rebellen hiertoe niet in staat waren omdat zij alleen maar wat kunnen “prutsen aan de keukentafel”.

Op slag miljoenen burgers zonder elektriciteit en  water zetten, zoals ze later deden,  is dus  wat gepruts aan de keukentafel.

Dat er nauwelijks een paar uur na die fameuze gifgasaanval in Ghouta 35 video’s van Hollywoodkwaliteit de wereld rond gingen, dat een massa kinderen in verschillende zalen netjes op de grond gerangschikt lagen, dat sommige  kinderen in  verschillende kamers in een andere houding te zien waren, dat er nergens een moeder of familie te zien was, dat de mensen in die landelijke streek al lang gevlucht waren, dat  twee weken  eerder 11 dorpen in Latakia overvallen waren waarbij een grote hoeveelheid kinderen door terroristen gekidnapt werden (waarover geen woord in  onze media) en dat de ouders hier nu hun kinderen ontdekten, dat er zeker drie onafhankelijke rapporten uitvoerig aantonen dat het allemaal opgezet spel was om een militaire vernietiging van het land te rechtvaardigen…daarvan  wist onze specialist “die de gebeurtenissen op de voet volgt” niets. Met de absolute zekerheid van een waarzegger uit de oertijd  wist hij dat de Syrische president de schuldige was.

En nog een bijdrage. Als goede journalist “kroop hij in de huid van een Syriër” en hij liet  die man uitroepen: “wij vroegen brood en kregen kogels”. Prachtig gezegd, als je niet weet dat de regering altijd voor een heel lage broodprijs heeft gezorgd en dat toen tien van die platte broden 10 eurocent kostten! Als je voor 1 € aan 100 broden  kan geraken,  ga je  daarvoor dan protesteren? En nog een voorbeeld. Nadat Belgische parlementsleden al een paar keer Syrië bezocht hadden en ook contact hadden gehad met de president, werd uiteindelijk deze journalist van de VRT meegestuurd met een volgend bezoek. De delegatie bezocht ook ons klooster en deze journalist wilde een interview met mij en verwittigde mij op voorhand aldus: “Ik ga straffe vragen stellen”. Zijn eerste vraag was: “Jij bent een fan van Assad?” Ik stelde hem de wedervraag: “Jij bent een fan van Michel, de Belgische eerste minister?” De man begreep niet eens hoezeer hij geobsedeerd was door één persoon in Syrië en bleek zich ook niet bewust te zijn waar zijn  obsessie vandaan kwam. Als blinde speelde hij mee in het valse spel van een “regeringswissel” om de soevereiniteit van het land te breken. Ik heb hem uitgelegd dat christenen altijd tot de meest loyale burgers van het land behoorden maar nooit een gezagsdrager vergoddelijkten. Zelfs in het Romeinse Rijk waren christenen bij de beste burgers maar bleven trouw aan hun geloof. Ook deze uitzending was blijkbaar niet in de lijn van  het  politiek correcte en werd dus nooit uitgezonden (voor zover  ik weet).

En zo komen we bij zijn laatste werkstuk als een samenvatting van zijn vorige kwakkels: “Hoe de Syrische president Assad de oorlog in Syrië heeft gewonnen”
(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/hoe-de-syrische-president-assad-de-oorlog-in-syrie-heeft-gewonne/?deliveryName=DM4437
). Vanwege regeringszijde kent hij niets anders dan “nog meer repressie en geweld”, “niets ontziende militaire middelen” en  de “verschillende keren” dat ze “gifgassen” heeft ingezet “tegen eigen bevolking”. De meeste Syriërs weten dat dit klinkklare onzin is, maar onze journalist  “die de gebeurtenissen op de voet volgt”  heeft  na 8 jaar daarvan nog geen vermoeden. Verder fantaseert hij over “gematigde rebellen”, “weggedrukt door meer extreme groepen”.

Dat er honderden terroristengroepen in Syrië elk op eigen wijze gevochten hebben tegen het leger, het volk en het land en dat ze even vlot  van naam als van jas verwisselden, heeft onze snuggere journalist nog niet door. En ze  wedijveren allen in gruwel tegen het volk en het land, aangemoedigd door hun broodheren. Verder schrijft onze fantast over honderdduizenden die op straat komen. Om te protesteren om 100 broden voor  0,5 € te krijgen in plaats van voor 1 €? In  die acht jaar heeft hij nog altijd niet gezien dat het Syrische volk met  zijn  verschillende  geloofsgroepen steeds meer eensgezind met leger, regering en president protesteren tegen het door het westen gesteunde terrorisme.

En het is deze eensgezindheid die Syrië de overwinning bezorgt, uiteraard flink gesteund door trouwe bondgenoten. Ook in gebieden die door deze groepen geterroriseerd werden/worden, was het telkens het volk dat het leger hielp om de jihadisten te verslaan of te verdrijven en de  streek te bevrijden. Terwijl de “internationale gemeenschap” krokodillentranen weende over de zogenaamde menselijke tragedie (die ze hadden willen laten voortduren), dansten de mensen van vreugde op straat omwille van  de bevrijding door het leger.

En tenslotte beweert onze journalist dat de internationale gemeenschap liever de andere kant op keek. Zit hier onder een impliciet verlangen om met een westerse  militaire overmacht land en volk helemaal van de kaart te vegen? Meer dan 100 landen hebben zichzelf de “vrienden van Syrië” genoemd om onder valse voorwendsels het land en het volk te vernietigen. Ze hebben met hun (niet bestaande) “gematigde” rebellen de hele infrastructuur vernield, meer dan 400.000 mensen gedood, gezorgd voor een massa gehandicapten,  weeskinderen, vluchtelingen en armoede in een land van harmonie en een vrij grote welvaart. De VS blijven tegen het internationaal recht in, al Tanf bezetten om het Rukban vluchtelingenkamp te kunnen uithongeren, terwijl Syrië en Rusland het nodige hebben voorzien om die massa sukkelaars die naar gebieden willen die door het leger beschermd zijn, over te brengen en te  verzorgen. De VS geven wel miljoenen voor de terroristische acties van de Witte Helmen maar geen cent om de stervende kinderen in het door hen “beschermd” gebied te redden. Met sancties en onophoudelijke bombardementen (nu weer in Dayr al-Zawr) willen ze de ellende voor het Syrische volk zo zwaar mogelijk blijven maken. Met het sluwe,  internationale spel van een “politieke oplossing” willen ze alsnog trachten  de soevereiniteit te breken en de heropbouw van Syrië blijven boycotten.

Inderdaad, in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en de  VS is het met de gewone berichtgeving  over Syrië even erg gesteld. Toch zijn er overal, ook in ons taalgebied, waardige journalisten, al worden ze systematisch door de gewone pers geweerd. Ik noem het mensen met hersens, een ruggengraat en een geweten. Ieder die open staat voor meer waarheidsgetrouwe berichtgeving kan hun bijdragen lezen. Zij verwerpen moedig de leugens van de heersende openbare opinie (zie o.m. het onderaan bijgevoegd getuigenis: moedig pleidooi…). De Canadese  prof. Michel Chossudovsky,  uitgever van globalresearch.ca schreef acht jaar geleden al op grond van eigen waarnemingen uitvoerig wat er in Syrië gebeurde. En hij had het niet over een verschrikkelijke president die eigen volk uitmoordt, maar over de VS en Israël, de NAVO en Turkije, Brussel en Ankara, Saoedi-Arabië en Qatar (https://www.globalresearch.ca/syria-who-is-behind-the-protest-movement-fabricating-a-pretext-for-a-us-nato-humanitarian-intervention/24591).

Hopelijk is de spectaculaire winst van “Forum voor Democratie” in Nederland deze week de zoveelste bazuinstoot die ons wakker kan schudden. Onze democratie is ondermijnd  en onze  persvrijheid onbestaande. Door een verziekte “solidaire globalisatie” kan ook onze regering de meest elementaire beslissingen niet meer nemen bv. door de onwettige en onmenselijke sancties tegen het Syrische volk op te heffen, de luchtvaart tussen Zaventem en Damascus te herstellen, als soeverein land op waardige wijze contact te nemen met de wettige regering van Syrië… VS en NAVO dwingen ons mee oorlogspropaganda én oorlog te voeren tegen onschuldige volken en daarvoor  slachtoffers als misdadigers te blijven voorstellen, in dienst van een steeds rijker wordende elite van wapenbazen, oliebaronnen, bankiers. (Van een ‘deskundige’  verneem ik dat bij de laatste aankoop van  gevechtsvliegtuigen, de veel duurdere aanvalsvliegtuigen werden opgedrongen… opdat de VS ons zou kunnen zeggen wanneer wij Rusland moeten aanvallen?)

Nogmaals, ofwel weten onze VRT journalisten dit alles niet en  dan zijn  het onbekwame naïevelingen[H1] , ofwel weten ze het wel en dan zijn  het gewetenloze schurken die zich schaamteloos aan de kant van de moordenaars stellen om de lijdensweg van een onschuldig volk zo zwaar en zo lang mogelijk te helpen maken. Wie kan hun misdadig gebrabbel doen stoppen en Vlaanderen waardige journalisten bezorgen?

En dit nog

P. Daniel

.