De put dempen als het kalf verdronken is

Scheiding van asielzoekers vereist een soort apartheid
Trouw-columnist Sylvain Ephimenco verbaast zich over de door de Tweede Kamer aangenomen motie om kwetsbare vluchtelingen gescheiden op te vangen. “Als het gaat om christenen, hebben we hier met religieuze haat te maken.”

“Overwegende, dat er verschillende gedocumenteerde gevallen zijn van asielzoekers die in de (nood)opvanglocaties te maken krijgen met discriminatoire pesterijen en bedreigingen; (…)Verzoekt de regering, daadwerkelijk invulling te geven aan de mogelijkheid van aparte, veilige opvang voor LHBT’s, christenen en andere kwetsbare individuen, wanneer blijkt dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.” Zie hier de tekst van de D66-motie die eergisteren door de Tweede Kamer is aangenomen.

Als je de motie op je hersenschors laat inwerken, kan het niet anders zijn dan dat er een schok ontstaat: er moet een soort van apartheid in de democratische rechtsstaat Nederland worden ingevoerd om een scheiding tussen bewoners van opvangcentra te realiseren. Een soort virtuele muur tussen bedreigers en bedreigden.. lees verder…

Lees ook: Verkeerd signaal: “Door dit te faciliteren leveren we een stukje Nederland in.”

1 gedachte op “De put dempen als het kalf verdronken is

  1. “Door dit te faciliteren leveren we een stukje Nederland in.”…een stukje Belgie, Duitsland, England , Oostenrijk , Italie , enz enz . Europa heeft toch alles binnengepakt om diegene bescherming te bieden die zich bedreigd of zogezegd bedreigd voelden . Wat hadden die politieke idioten nu gedacht ! We zitten ermee opgescheept en de problemen stapelen zich op . Binnenkort kunnen wij in de media lezen … Wij moeten onze originele Nederlandse bevolking beschermen tegen discriminatoire pesterijen en bedreigingen……Door dit te faciliteren leveren wij een stukje Nederland in ……..

Reacties zijn gesloten.