De oorlog van de politiek en de media tegen de eigen bevolking

Pegida-Demonstranten mit Deutschlandflagge: Teilnehmerzahl erneut gestiegen Foto: dpaOndanks de waarschuwing van kanselier Angela Merkel zijn gisteren weer duizenden mensen vreedzaam op straat gekomen tegen de vervreemding en islamisering van Duitsland.  Het was koud, nat en donker.  Alsof de beleidsvoerders een bombardement verwachtten.  Onbegrijpelijk dat kerken ook het licht doofden, terwijl de maandagbetogingen nét gaan over de bescherming van christenen.
In Dresden telde de organisatie een kleine 20.000 deelnemers; de politie sprak over minstens 18.000 wandelaars.  Het tegenprotest van de rode, groene en linkse kameraden kon op 150 enthousiaste islamliefhebbers rekenen.

De politiek discuteert al wekenlang over het Pegida-fenomeen.  Onverklaarbaar, vinden de ivoren torenbewoners.  Ze kregen nochtans steun van de evangelische en katholieke kerk ‘deelname aan Pegida is onchristelijk’, van kanselier en president én – hoe kan het anders – van alle media.   Zelfs de Joodse Gemeenschap sloot zich hierbij aan.  Uiteraard konden de geldverslindende NGO’s zoals Pro Asyl of Amnesty Int’l niet ontbreken.

Gisteravond heb ik even naar het Duitse journaal gekeken.  Even waarheidsgetrouw en neutraal als onze nullenzender.  Ze hebben het over een ‘vermoedelijke‘ vervreemding en een ‘zogenaamde‘ islamisering.  En tellen kunnen ze even goed als bij ons als het over een Vlaams-nationale organisatie gaat: delen door twee en vervolgens naar een rond cijfer afronden! Dus: 10.000 wandelaars in Dresden!

Daar bovenop lijden de Duitsers aan de Hitler-erfzonde.  Kritiek op vluchtelingen of de islam is verboden.  Men wordt voortdurend aan concentratiekampen, germanisering en rassenreinheid herinnerd.  De media zijn bijna zonder uitzondering links, met slechts enkele nuanceverschillen.

Het scanderen ‘Lügenpresse‘ is een vertwijfelde poging van de maandagwandelaars om hun gebrek aan objectiviteit aan te klagen. Enkele citaten uit de pers van vandaag:

“Pegida-Proteste: Schrecklich einfach

“Pegida ist nur die Spitze des Eisbergs.”

Klopt, al bedoelde de schrijver iets anders dan wij.

“Wir sind das Volk?

Het vraagteken staat er terecht.  Labbekakkers en meelopers in overvloed.  Denken verboden.

“Es stimmt: Rechtsradikale machen sich die Demonstrationen zunutze.

Nogmaals: de neo-nazi zit overal op de loer.

“Diese Leute und ihre Motive sind eine Schande und eine Gefahr für Deutschland.

Mea culpa-syndroom.

“Verschwörungstheorie

Zou den Dolf dan toch nog leven?

“Sehnsucht nach simplen Lösungen.

…allusie op de Endlösung.

“Waren die Deutschen in Ost und West jemals freier? Noch nie ging es ihnen so gut wie jetzt.”

Alsof de massale immigratie geen invloed zal hebben op de welvaart!

“Hass auf Menschen, die erfolgreich(er) sind und schon deswegen korrupte Schweine sein müssen.

Zouden ze het over politici hebben?

“Die Koalitionen der Kanzlerin werden immer größer. Der Appell Angela Merkels, nicht jenen zu folgen, die „mit Hass in den Herzen“ zu Demonstrationen gegen die angebliche Islamisierung des Abendlandes aufrufen, brachte ihr Lob von allen im Bundestag vertretenen Oppositionsparteien ein, selbst noch von der Linken.”

Iets om trots op te zijn: zelfs de Linke partij heeft niets dan lof voor Merkel!

Bild laat triomfantelijk 50 bekende Duitsers, politici, cultuuriconen, sportberoemdheden…, hun afkeuring uitspreken.  Kennen we.

Berliner Zeitung vindt dat Duitsland een immigratieland is, waarmee de krant ongetwijfeld gelijk heeft. Geen enkel ander land vangt zoveel ‘vluchtelingen’ op.

Süddeutsche Zeitung kopt dat de wandelingen buiten Dresden niet van de grond komen: “Het is koud en ze hebben schrik!”  Hoe zou dat nu komen?  Van waar komt meestal het geweld? Zowel in Keulen als in Berlijn kwam het tot incidenten met linkse extremisten, die de wandeling blokkeerden.  In Berlijn werden 17 tegenbetogers door de politie opgepakt.

Volgens de Frankfurter Allgemeine kan niemand goed tellen.  Hun journalist vindt dat er telkens minder wandelaars opduiken.

Ter illustratie…

Augmentation du nombre de patriotes allemands aux manifestations contre l'islamisation à Dresde

Zowat alles wat in de poco wereld meent iets te moeten vertegenwoordigen, wil zijn mening  of goede raad geven om het onheil af te wenden.  Alsof het om de bestrijding van ongedierte gaat (herinneren jullie de ‘mestkevers‘ nog?).  Zoals ene Naika Foroutan van het Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (Berlijns Instituut voor empirisch Integratie- en Migratieonderzoek), die vindt dat Pegida aantoont dat men groepen uit de samenleving uit het oog verloren heeft.  Groepen, die zelf integratiecursussen nodig hebben…

Je moet maar durven.  Eerst worden ze van racisme, nazisme, rattenvangerij, opruiing, haatverspreiding e.a. lieflijkheden beschuldigd, dan worden ze tot de orde geroepen door president en kanselier, vervolgens belanden ze quasi in de ban van de kerk en nu, bij monde van deze experte, hebben ze, vanuit wetenschappelijk standpunt bekeken, integratiescholing – m.a.w. een cursus dhimmitude – nodig om alles deemoedig te leren ondergaan!

Wordt zonder enige twijfel vervolgd.

Wir sind Golfbrekers!

FVE

21 gedachten over “De oorlog van de politiek en de media tegen de eigen bevolking

 1. Hey bedankt voor dit artikel. Ik zou zeggen, ze zijn weer goed bezig onze poco pers.

 2. Op wat voor een laag niveau de intellectuele, politieke uiteenzetting wordt gevoerd is hiermee wel heel duidelijk.
  En als Mutti Merkel haar mond had gehouden, hadden we niet gemerkt wat voor een sukkel ze is.

 3. Objectievere info vindt men op de webstek van Kopp online, Deutsche Lobby en hartgeld.com, om er enkele op te noemen.
  Het volstaat de uitzendingen van de ZDF en ARD te bekijken om zich rekenschap te geven dat het daar ook een rode zwijnenstal is zoals elders. Ik kijk er al jaren niet meer naar!!
  De zeer hevige reacties tegen Pegida e.a. bevestigen dan ook dat er hier een zeer gevoelige snaar wordt geraakt.
  Ik verwijs naar mijn bijdrage over de immigratie als massavernietigingswapen. Deze massale vreemdelingen invasie is dus het wapen dat wordt ingezet tegen onze westerse beschaving. De er mee gepaard gaande problemen volgen vanzelf, en dragen dan verder bij tot de “leninistische verrottingsstrategie”.
  Achter deze strategie gaan machtige financiële en occulte belangen schuil die de drijvende krachten zijn achter de NWO.
  De EUSSR speelt in deze verrottingsstrategie dan ook een doorslaggevende rol, via het vrij verkeer van vooral illegalen en criminelen, zonder binnengrenzen en met buitengrenzen die zo lek zijn als een zeef.
  Het is dan ook begrijpelijk vanuit het standpunt van de “samenzweerders” dat tegen een fenomeen zoals Pegida, alle registers worden opengetrokken om dit verzet in de kiem te smoren. Hierbij wordt dan cfr. de linkse en loge methoden, alles uit de kast gehaald, het smerigste het eerst. Iedereen wordt dan ook gemobiliseerd in deze strijd tegen het eigen volk.
  We moeten ons dan ook verwachten aan één of andere “false flag” aanslag die dan in de schoenen wordt geschoven van Pegida of andere gelijkgezinden.
  Het verwijzen naar den Dolf is “potsierlijk”… achter de tegenstanders van Pegida met “IM Erika” Merkel in de hoofdrol, gaan immers dezelfde machten schuil die den Dolf aan de macht hebben gebracht. Zoals den Dolf het Duitse volk heeft verraden en in de afgrond heeft gestort, zo is IM Erika nu bezig hetzelfde te doen.
  Over de rol van den Dolf : zie bijdrage op de webstek van Henry Makow :
  http://henrymakow.com/2014/12/Hitler-Sabotaged-War-Effort%20.html
  Dat de “Joodse gemeenschap” ook de kant kiest van de tegenstanders van Pegida is niet verwonderlijk.
  http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-Vienna-1925.php
  Het gaat hier ten andere voor een groot deel niet om joden maar om de afstammelingen van de Khazaren.(een turks volk van rond de Zwarte Zee dat zich tot het jodendom bekeerd heeft, maar geen enkele genetische verwantschap heeft met de echte Joden).
  Het voorgaande illustreert dan ook hoe belangrijk het is, dat eindelijk de waarheid wordt gezegd en geschreven over het verleden, om te voorkomen dat de “leugenachtige versies” blijven misbruikt worden tegen mensen die opkomen op een waardige manier voor hun gerechtvaardigde belangen. Bij deze belangen gaat het uiteindelijk om :”overleven of de ondergang”.

 4. Zelfs die Zuidamerikaan met zijn lang wit kleed uit Rome heeft zijn AFkeuring uitgesproken tégen PEDIGA ! 🙁

 5. Waarom Rusland vrijer is dan Duitsland en Co :
  Rusland is fier op zijn patriotten en verwacht dat vreemden zich aan de Russische wetten houden.
  Russische gerechten spreken recht naar Russische wetten en niet naar de geboden van de Koran. Gebruiken uit vreemde landen gelden niet als verzachtende omstandigheid.
  De Russische politici schelden hun bezorgde inwoners niet uit voor racisten, voor vreemdeling hater en nazi.

 6. Om nog een onverdachte bron te citeren wat onze toekomst betreft.
  Zie Het Nieuwsblad dd. 06.01.2015 pagina 17 met een artikel over het boek van Michel Houellebecq :”Soumission” waarin hij voorspelt dat Frankrijk in 2022 een moslimpresident krijgt die de sharia invoert. En daarna volgt België!!!
  Zoals te verwachten was, geeft dit boek opnieuw aanleiding tot het klassieke gehuil en getier van de “echte democraten !!!”.
  Men dient echter geen “genie” te zijn om in te zien waar we naar toe gaan, en dat het voormelde scenario dan ook in de lijn der verwachtingen ligt. (tenzij er nog een mirakel gebeurt). Dit scenario sluit ook aan bij dat wat beschreven werd door Jean Raspail in zijn boek “Le camp des Saints”.
  Houellebecq heeft het ten andere over een “realistische evolutie”.
  Het belangrijkste wat nu eerst moet gebeuren is echter de ontmaskering van de samenzweerders, collaborateurs, verraders en saboteurs, die verantwoordelijk zijn voor deze “realistisch evolutie!!”.

  • Nee beste Lovenaar , het is mijn overtuiging dat het nooit zover zal komen . Pegida heeft aan Europa het startschot gegeven . Het protest zal zich wereldwijd uitbreiden tegen de Islam kanker , zeer tegen de zin van de rood groene Islam-liefhebbers . Waarom die soepjurken-minaars alle protesten proberen te dwarsbomen , is een van de grootste mysteries van deze eeuw . Welke gezond denkende mens wil een einde maken aan zijn beschaving , zijn cultuur zijn eigen identiteit en leefgewoonte ,” Niemand !!” tenzij , voor persoonlijk belang in al zijn vormen of als ge een geestelijk minderwaardig wezen bent .

 7. Heeft die Monseigneur van de Heilige af- geroomde katholieke kerk die Pegida maar “niks “vind , er nog niet aan gedacht als toenadering , respect enz enz voor de Islaaaaaaam om het kruisteken dat de meeste van ons leerden in de school In de naam van de vader de zoon en de heilige geest te veranderen in……In de naam van de Islaam , Allah en Mohammed zijn profeet “amen ” . In ieder geval heel die bollenwinkel zal hun geen deugd doen . Spijtig voor de rode ridders en de groene breedsmoelkikkers en al hun monseigneurs van de afgeroomde kerk ! Er zijn voor hun spijtig genoeg nog velen die helder kunnen denken en niet met hun kl… laten spelen .

  • Ge gaat erop vooruit, René, ge past de automatische censuur zelf toe!

 8. De linkse media (is er andere) zal blijven het eigen volk verraden tot ze de boemerang in eigen gezicht gaan krijgen. Hun ontwaken zal met een enorme schok gepaard gaan. Ik ben wreed benieuwd naar wat er dan nog uit hun rode pen zal vloeien. Bloed???

 9. Waar ik maar geen antwoord op vind (en ik ga al vele jaren mee) is: vanwaar komt toch die drang naar zelfvernietiging? Wat bezielt toch al die mensen die de islam omarmen alsof het een bevrijding is. Waarom toch?? De feiten zijn toch overduidelijk. Hierboven wordt verwezen naar de leninistische verrottingsstrategie. Dat zal zeker meespelen. Ik ken de linkse kerk maar al te goed. Maar dat kan toch niet de enige verklaring zijn. Vanwaar toch die drang naar onderwerping?

   • Redactie, ik ken ook al die beschouwingen en theorieën wel over oorzaken en gevolgen. Maar ik blijf mij de vraag stellen waarom zoveel mensen klakkeloos blijven aanvaarden wat er vandaag gebeurt. Wat zit er in de menselijke natuur om zijn eigen ondergang niet in te zien (tenzij het te laat is) en zich gedwee te laten onderwerpen? Je kan allerlei redenen bedenken, zoals onwetendheid, laksheid, kortzichtigheid, gehersenspoeld, lui, onderdanigheid, enz. al wat je maar wil. Maar nogmaals, het blijft slechts een zeer beperkte en ontoereikende verklaring. Waarschijnlijk is het geheel van oorzaken zo complex en heterogeen dat er niet zomaar een verklaring voor kan gevonden worden. Een wat moeilijke filosofische vraag allicht, maar het blijft mij verbazen. Het goede nieuws is natuurlijk dat er toch meer en meer mensen zijn die beginnen te beseffen dat het zo niet verder kan. Treffend wat ik vandaag hoorde. Ik citeer (en ik verzin het niet): “ik hoop dat ik vlug op pensioen kan zodat ik er nog enkele jaren in vrijheid van kan genieten”. Velen zullen dit wellicht overdreven vinden, maar is het niet intriest dat dergelijke opmerkingen worden gemaakt?

 10. In 1969 vond le roi Baudouin het een goede zaak om de sleutels van het oriëntaals paviljoen van het eeuwfeestpaleis aan Saoedi – Arabië te overhandigen en dit met een bail van 99 jaar. Dat land installeerde daar met grote kosten, het islamitisch & cultureel centrum van belgië. Het werd de zetel van de islamitische wereld liga.
  Sinds 2010 kwamen daar een zwerm van kleine, semi-officiële organisaties. Sharia4Belgium was één van die informele groepen, actief op straat, gevangenissen en op het net. De laatst geborene in 2012 geboren is ‘le Collectif Réflexions Musulmane’ en heeft als doel ‘propager un discours islamique authenthique’.
  Dit om de oorlog van de politiek tegen de eigen bevolking nog wat aan te moedigen.

 11. Bekijk de smoel eens goed van der fuhrer Merkel!
  Een echte liksmoel, hopelijk walst PEGIDA haar plat.

  • Je kan van de broek dragende Merkel veel zeggen, maar niet dat ze leiders capaciteiten heeft. Omdat ze voelde dat alles haar ontglipte heeft ze haar toevlucht bij verdraagzaamheid, mensenrechten en gelijkberechtiging gezocht. Gesteund door een achterlijke troep die resideert in de commissies, kabinetten en parlement van de EU. Gelukkig worden ze gedwarsboomd door Pegida en aanverwanten.
   De firma Merkel & C° is een belediging van het echte staatsbestuur.

 12. De grote kritiek op de protestbeweging van Pegida door de prachtige Duitse politiekers en de afgeroomde Katholieke kerk is er misschien gekomen omdat ” IS ” in een communique liet weten dat zij het onaanvaarbaar vonden dat tegen de Islaaaaam werd geprotesteerd .Het was voor de IS autoriteiten ook een uiting van racisme en onverdraagzaamheid voor culturele Islam activiteiten

 13. Er is op 25 januari om 14uur een grote betoging tegen de islam, en het vergt meer moed om deel te nemen aan zo een betoging dan hier te reageren via pc, ik vertrek vanuit Blankenberge om 10uur in de morgen en mijn auto is al vol, maar we kunnen een groep vormen en zo leren we elkaar ook kennen Mij kan je altijd bereiken na 18uur op het nr 050414918
  tot zondag?

Reacties zijn gesloten.