De dood van Amerikaanse universiteiten

4 juni om 21:52  · “De “woke” cultuur doet me denken aan de opkomst van het islamisme in de Arabische wereld

Dit interview verscheen vandaag in het Franse dagblad Le Figaro(vertaald met hulp van het uitstekende Deepl.com)

Deze Palestijns-Amerikaanse, professor aan de Georgetown University Law School, vertelt over het klimaat van censuur en wijdverspreide bewaking dat op campussen in heel Amerika heerst, onder het mom van bestrijding van discriminatie, en het tot zwijgen brengen van “ketters” die anders denken.

LE FIGARO. – Twee docenten aan de Georgetown University zijn ontslagen omdat ze klaagden over de slechte prestaties van hun zwarte studenten. Is dit een op zichzelf staande gebeurtenis of is het een symptoom van een meer algemeen verschijnsel?

LAMA ABU-ODEH. – Dit incident maakt deel uit van een fenomeen dat zich aan alle Amerikaanse universiteiten voordoet. De geleidelijke overheersing van de “woke”-cultuur op campussen doet me denken aan de opkomst van de islam in de Arabische wereld in de jaren tachtig. Op een dag ontdekte men dat alle vrouwen sluiers droegen en alle mannen baarden droegen, en het was te laat. De “woke”-ideologie verspreidt zich op dezelfde manier, en de mensen ter linkerzijde in het Westen zijn niet in staat er weerstand aan te bieden, net zoals de conservatieven in de moslimwereld door het islamisme zijn overrompeld.

Dit is iets wat ik persoonlijk heb meegemaakt in Jordanië, waar ik ben opgegroeid. Ik was getuige van de intrede van islamisten in alle culturele en academische sferen. Toen ik in het laatste jaar van mijn rechtenstudie zat, schreef ik artikelen in de studentenkrant waarin ik deze invloed aan de kaak stelde. Op een dag kwam een vriend van mijn vader ons vertellen dat mijn naam was genoemd in de moskee tijdens de vrijdagprediking. Mijn vader werd bang en liet me het land verlaten. Ik ging naar Engeland en toen naar de Verenigde Staten.

In de moslimwereld controleren islamisten nu universiteiten en belangrijke culturele instellingen. Dertig, veertig jaar later, zijn we nog niet van ze af.

Zijn er andere parallellen? De “woke” ideologie heeft alle kenmerken van een religieus fenomeen. Haar aanhangers verklaren dat de beginselen zelf van de universiteit racistisch zijn, en dat racisme overal voorkomt. Tegenover deze nieuwe censuur zijn de mensen ter linkerzijde niet in staat de meest elementaire beginselen, zoals de vrijheid van meningsuiting, te verdedigen. Het islamisme is op deze manier begonnen, met rekrutering uit de geschoolde middenklasse en binnendringing in het onderwijssysteem alvorens zich naar de machtssferen te verspreiden.

Een andere opvallende parallel tussen het islamisme en de woke-beweging is de rol van de vrouw. Als je kijkt naar de menigten die marcheren en met beschuldigende vingers wijzen, zijn het meestal vrouwen. Zwarte vrouwen, blanke vrouwen. Zij zijn altijd degenen die de ethische regels opleggen, en traditioneel de waardesystemen verdedigen. Wanneer zij, bijna instinctief, het ontstaan van een nieuwe morele orde aanvoelen, worden zij missionarissen om deze te verspreiden. Zij hebben het religieuze fenomeen naar de moslimwereld gebracht, en hier lopen zij voorop in de strijd tegen wat structureel racisme wordt genoemd.

Maar wat is structureel racisme? Je kunt het niet zien, je kunt het niet definiëren, maar het is overal! Het is een geloof, een bijna mystiek concept. Elke keer dat je een raciale ongelijkheid ziet, kun je het verklaren door structureel racisme!

Wanneer zag je dit fenomeen voor het eerst opduiken? Een van de eerste incidenten vond plaats in 2017 op de campus van The Evergreen State College in de staat Washington. Zwarte studentenbewegingen hadden geëist dat er een dag voor minderheden zou worden gereserveerd, en dat blanke studenten op die dag niet naar de campus zouden komen.

Eén professor, Bret Weinstein, weigerde mee te werken en zei dat het machtsmisbruik was. Protesten braken uit, hij werd beschuldigd van racisme, en gedwongen af te treden.

Dit was een van de eerste incidenten waarbij de “woke” beweging haar kracht liet zien. Weinstein waarschuwde: als je denkt dat dit een geïsoleerd incident is, dat alleen linkse hogescholen aan de westkust treft, dan heb je het mis: het zal zich verspreiden! Hij had helemaal gelijk.

Dit voorval deed me denken aan de manier waarop islamitische studenten de gedragsregels begonnen op te leggen op campussen in de Arabische wereld, waarbij zij de lessen van professoren onderbraken die ervan beschuldigd werden ketters te zijn. En ik wist toen dat we een probleem hadden

Wanneer zag je het gebeuren op je eigen faculteit?

Ik begon een verschuiving te merken in Georgetown toen Trump werd verkozen. Op de rechtenfaculteit, begon onze decaan ons zeer politieke emails te sturen tegen hem. De universiteit heeft alle neutraliteit opgegeven. Deze bureaucratie begon de taal van de diversiteit te gebruiken, waarbij geen afwijkende stemmen meer werden toegelaten.

Ik herinner me een conferentie op Zoom waar mijn conservatieve studenten me vertelden dat ze nerveus en bang waren. Zij zagen toe hoe hun politieke ideeën gevaarlijk werden om in het openbaar te uiten en als een moreel falen werden beschouwd, niet alleen als een mening. Als studenten gedwongen worden hun mening geheim te houden, terwijl de hiërarchie en andere studenten hun mening uiten alsof het de nieuwe moraal is, dan bestaat er geen vrijheid van meningsuiting meer.

Heeft de universiteit niet gereageerd?

De decaan kondigde de oprichting aan van een antidiscriminatiecommissie, die bevoegd is klachten tegen professoren of andere studenten te ontvangen. Ik was verbijsterd. Het was zoals de Baath partij spionereert in Saddam Hussein’s Irak. Vervolgens kondigde hij aan dat alle professoren een diversiteitstraining zouden moeten volgen. Zwarte academici van de westkust kwamen ons een lezing geven.

Ik was de enige, samen met een andere professor, die mijn bedenkingen uitte. Een collega zei tegen me: “Hoe durf je een zwarte vrouw te onderbreken? De verschuiving ging snel: politieke opvattingen werden een moreel systeem, overgenomen door de universiteit. Andersdenkenden voelden zich bedreigd, en er werd een bureaucratisch systeem van toezicht ingevoerd.

En dit gebeurt niet alleen op universiteiten! Ik heb vrienden in de industrie, NGO’s, cultuur, die hetzelfde fenomeen beschrijven. Mensen beginnen voorzichtig te zijn met wat ze zeggen.

Welk effect heeft deze cultuur van voortdurende aanklacht op de universiteit?

Mensen worden paranoïde. Dit is nog versterkt sinds onze lessen per video worden gehouden en opgenomen. We worden allemaal al in de gaten gehouden. Ik geef les in mensenrechten en soms bekritiseer ik de Black Lives Matter beweging. Ik zie mijn studenten plotseling verlamd, verstijfd, alsof ze willen zeggen, alsjeblieft, laten we hier niet over praten. Alsof ik iets immoreels zeg. Het is niet alleen de dreiging die in het spel is, maar ook de materiële stimulansen. Iedere leraar weet dat hij of zij alleen salarisverhoging krijgt als hij of zij trouw zweert, dat hij of zij alleen een ambtstermijn krijgt als hij of zij de juiste dingen zegt. Net als in totalitaire systemen, zullen mensen er uiteindelijk een gewoonte van maken hun hoofd naar beneden te houden. Ze denken dat als ze niet opvallen, ze niet vervolgd zullen worden. Dat is wat er in Irak of Syrië is gebeurd. We stoppen met praten over politiek.

Aangezien ik dertig jaar ouder ben dan veel van de leraren, en vooral omdat ik al eerder met de islamisten te maken heb gehad, maakt het me eerder erg boos dan bang. Maar ik heb er genoeg van. Ik denk erover om met pensioen te gaan. Ik wil niet meer werken in een instelling die geleid wordt door ideologen.

Hoe ver denk je dat dit fenomeen zal gaan? Tot ze op weerstand stuiten. Het gebeurt nog steeds. Vorige week stuurden twee universiteitsbestuurders een e-mail met het verzoek de vaccinatie niet verplicht te stellen voor Georgetown-werknemers, terwijl die voor studenten wel verplicht is. De reden was om minderheden niet te benadelen, omdat de zwarte bevolking erg huiverig is voor vaccinatie.

Na te hebben gezegd dat zwarten meer sterven aan Covid vanwege systemisch racisme, vertelt dezelfde “wakkere” beweging ons nu dat als zwarten zich niet willen laten vaccineren, zij daar niet toe moeten worden gedwongen. Maar nu hebben mensen gereageerd door op te merken dat zij het probleem van systemisch racisme begrijpen, maar dit gaat over de gezondheid van alle mensen.

Als we ons tegen hen verzetten, zullen ze het moeten opgeven. Maar ik betwijfel het. Ze hebben niemand om zich tegen af te zetten. Het ontbreken van een tegenwicht onthult de zwakte van de Conservatieven. Links is oneindig veel machtiger. De academici zijn niet erg moedig. De meeste van hen zijn nogal passieve ambtenaren.

Ik vrees dat deze “woke” beweging geen kortstondig verschijnsel is. Het gaat niet zomaar weg. Black Lives Matter is een zeer machtige organisatie geworden, met een kas van 90 miljoen dollar. En deze nieuwe generatie zal weldra verantwoordelijke posities bekleden, en een diepgaande verandering van het Westerse systeem teweeg brengen. Deze activisten worden de toekomstige leraren en zullen functies gaan bekleden in regeringen en aan het hoofd van culturele instellingen. We zullen een nieuw tijdperk van bewaking en censuur binnentreden. Dit is waarschijnlijk een symptoom van verval, als je universiteit onderworpen is aan een puriteinse cultus. Het Westen kan zijn eigen principes niet langer verdedigen.

SYLVAIN EPHIMENCO