De Chovanecgate (5-1)

DE DOOFPOT – DE HITLERGROET, luik 1:

 1. De Doofpot :

Een aspect waarover niet wordt gesproken en geschreven is de oorverdovende stilte aan Franstalige kant over dit drama.  Een stilte die de “omerta” van de maffia doet verbleken. Een stilte over alle partijgrenzen heen.. en in alle geledingen van de maatschappij, waar zelfs water en vuur worden verzoend, althans tijdelijk.  Als een “donkergekleurde”  of een “bloedrode” een probleem heeft, staat bij manier van spreken, binnen het uur, het ganse “kot” in brand, desnoods letterlijk.  En “zwijgen” ligt ook niet in de aard van  “la Race des Seigneurs”.  Een dergelijke samenspanning  kan zich dan ook alleen maar voordoen in één domein en dat is in de strijd tegen “les sales flamins…” op wiens kosten men ondertussen wel leeft.   Deze  strijd vindt zijn oorsprong in de haat en verachting tegen de Vlamingen, sinds 1830, en is het fundament van het kunstmatige Belgische gedrocht en het “handelskenmerk” van de Belgische bezetter van Vlaanderen. Het begon met “les paysans.. les ménapiens…” en na WO I en WO II kwamen daar nog “les boches… les nazi’s.. les fachos..” bij.

In deze anti-Vlaamse strijd zijn er geen gematigden aan Franstalige kant, alleen valsaards… wiens maskers dan vallen en een strijd die wordt gevoerd met behulp van verraders aan Vlaamse zijde. Bij deze strijd is alles toegelaten.. !!! Het voormelde is van belang voor een goed begrip van het Chovanec drama. (zie infra).

En na 2,5 jaar doodse stilte wordt dan plotseling – via het lekken van de beelden over het gebeurde in de cel in Charleroi – het deksel van de beerput gerukt. 

Hierbij stellen zich twee vragen:

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen
  • 1. Is dit lekken in het belang van het onderzoek?… of…
  • 2. Gaat het hier om een lek voor “politieke afrekening?”

– In het eerste geval werden bij hier, bij Golfbrekers,  tientallen concrete elementen gepubliceerd,  met bijhorende vragen  waarvan de antwoorden van die aard zijn om bij te dragen tot de waarheidsvinding. In de politiek, bij de MSM regime pers en bij de “pseudo” deskundigen  is er weinig weerklank aan gegeven.   Men schopt wild om zich heen… maar gerichte vragen over het drama en de doofpot blijven, op enkele na, achterwege.

– Bij het tweede aspect was er heel wat meer beweging. De beelden waren nog niet “koud” of er ontstond een hetze tegen Jambon en de N-VA… de samenzweerders stonden dus blijkbaar al klaar in de startblokken voor het lekken van de beelden.   Ik heb geen enkele affiniteit met Jambon en de N-VA maar ik ga evenmin meehuilen met de wolven in het bos. Ere wie ere toekomt, de advocaat Hans Rieder had hier wel een punt wat Jambon betreft. Ook in een artikel bij Doorbraak werd door dhr. Drabbe een genuanceerde opinie gegeven.

In de MSM regime pers was het echter  alle hens aan dek      in de strijd tegen de politieke vijand..  een strijd die evolueerde naar een anti-Vlaamse oorlog. Van belang hierbij is natuurlijk de aanslepende regeringsvorming en het feit dat de ministers Geens en Reynders quasi onvermeld bleven.

Deze anti-Vlaamse strijd bleek ook duidelijk uit het artikel over Els Schelfhout:

Zij zat vooral te worstelen met de N-VA en de Vlaamse nationalisten. Dit bleek uit volgende citaten:

“Daarnaast zijn er ook kiezers die geen voorstander zijn van het Vlaams-nationalisme en dus niet begrijpen waarom CD&V zo halsstarrig vast blijft houden aan N-VA.” en ” Als christendemocraat kan je moeilijk ook Vlaams-nationalist zijn.”

Affiche-FR-ELSE.jpg
ELS SCHELFHOUT: UNE AVOCATE DE LA CAUSE CONGOLAISE AU SENAT BELGE, die met een militair vliegtuig een Congolees kind ging halen

Over Geens, Reynders en de PS & logemaffia’s, geen woord. Soms zegt zwijgen meer dan spreken.

Gezien het voormelde, zijn er dan ook sterke aanwijzingen, dat het lekken van de beelden kaderde in een politieke machtsstrijd, waarvoor het drama van Jozef Chovanec wordt  misbruikt. Of:… na het ‘drama Chovanec’ , het ‘Chovanec schandaal’. Jozef Chovanec verdient echter beter.

Het is dan ook noodzakelijk de bron van het lek te kennen. Dit kan dan ook leiden naar de samenzweerders betrokken bij de doofpot operatie.

Hier dient de Min. van Justitie, Geens, desgevallend gebruik te maken van zijn positief injunctierecht. Als er een lek is bij het parket Charleroi & O.R. dient de P.G. van Bergen op te treden, gezien  de voorrang van rechtsmacht. Moest ook het parket generaal van Bergen betrokken zijn, dan dient de Min. van Justitie Geens te handelen cfr. de artikelen 485 en 486 van het wetboek van Strafvordering

Hij is dus niet machteloos, zoals hij laat blijken in De Afspraak 9.9.2020:

Krokodillentranen van EFC | De Dikke Blauwe

“Ik slaap daar niet van, ik ben daar ziek van. Dit soort zaken, de menselijke drama’s die ik al meegemaakt heb, dat zijn kerven in mijn ziel. Voor de betrokkenen zelf, is het tienduizend keer erger, maar ook voor mijn kabinet en mezelf is het zwaar, omdat je zo machteloos bent.”.

Zoals reeds vermeld in een vorige publicatie heeft de politiek, sinds het Octopus akkoord,  het gerecht en de politie volledig in zijn greep.  Een greep die er op gericht is  gevaarlijke onderzoeken te vertragen,   te saboteren en te doen verjaren, en dus niet om onderzoeken te versterken voor een goede afloop. Dit laatste gebeurt enkel wanneer het om politieke vijanden en gevaarlijke boodschappers gaat. Dan werkt het gerecht feilloos tegen topsnelheden.

Geens zit hier dan ook schijnheilig vals te lullen waarbij hij iedereen voor nuttige idioten neemt, zoals hij ook doet bij het symbool dossier bij uitstek, dàt van de Bende van Nijvel.

En dan nog een citaat uit de laatste link van de Koen :

“Hoe kan het dat de zaak Chovanec zo lang onder de radar is gebleven? Wie wist wat op welk moment? En welke fouten zijn er gemaakt? Op al die vragen wordt nog altijd naar antwoorden gezocht…”

Had Koen(tje) Golfbrekers gelezen dan stond hij al heel wat verder met zijn kennis. Hij heeft wel geluk dat de Kaaiman bij De Tijd met pensioen is.

Koen - de betekenis volgens Van Dale 1898

In het volgende punt zullen we de Koen een handje toesteken.

Morgen verneemt u meer in luik 2.

H.P.

4 gedachten over “De Chovanecgate (5-1)

  1. Beangstigend indien men als Vlaming een vlucht zou boeken in Charleroi en je het Frans niet goed meester bent, een kenteken van een rechtse politieke partij of een klein leeuwtje op uw jas zou dragen. Eens in een cel ben je een weerloos slachtoffer van een bende die het apenland trouw is en gesteund zal zijn door hogerhand want wie zijn hun medestanders. Ik denk niet dat het tegenovergestelde zou gebeuren in Deurne of Oostende of heeft de loge daar ook misschien zijn tentakels.

    • Wat betreft Charleroi: wij hebben met ons gezin – zonder leeuwenkenteken – daar e.e.a. meegemaakt dat je niet voor mogelijk houdt. Als je zelf voor een mindervalide een rolstoel moet “organiseren”, en op de tarmac van vliegtuig naar vliegtuig moet wandelen om daar bij de piloot te gaan horen naar welke bestemming hij vliegt om te weten te komen welk vliegtuig voor je vlucht in aanmerking komt (Hallo: veiligheid!!!) … dàt is in het kort het verhaal waaraan uren wachten vooraf ging. Om in het vliegtuig zelf dan nog eens uren te wachten op de passagiers, die niet zo zelfredzaam, taalkundig, assertief waren als wij. Het was als het ware een filmscenario uit de derde wereld, dat we beleefd hebben. Oostende: OK. Deurne, lang geleden, maar volgens berichten van vrienden: OK. En, in alle eerlijkheid: in Luik was het ook meer dan OK. Wij zijn slechts toeristen, he, geen VIP, of politici. Maar dat zijn onze ervaringen.

  2. Vanwaar deze interesse? … Een 10 tal jaren ben ik na een banaal iets opgepakt te Marche. (Reeds 30 jaren stonden we op een camping in harmonie tot er een bende bezopen Franco’s wat boel kwam scheppen en gebruik maakten van onze eigendommen. Dat kon volgens hen want het was hun grondgebied en wij waren rotte Vlamingen. Nooit meegemaakt, en mijn karakter zegt me: niet over u laten trappen en beroven. Van het een kwam het ander, louter omdat ik hun wees in het Waals op attitude. Deze bende belde de vrienden-politie en ik werd als racist meegenomen. Aangekomen in het politiekantoor moest ik me uitkleden. Twee vrouwelijke politie-agenten gingen me daarbij helpen en ik dacht van niet, niet voor een korps Waalse vetzakken. Ik heb me verzet met hand en tand, maar je moet het opgeven tegen dergelijke macht. En daar stond ik dan: volledig naakt. Vervolgens werd ik met mijn hoofd in de wc pot geduwd, een verstikkende ervaring, tevens werd er een dokter opgetrommeld om het ‘spuitje’ te geven, echter zover is het niet gekomen, er kwamen telefoons vanuit Politie Antwerpen en het VB. Paniek…een politica wat helemaal niet was..
    Plots kreeg ik water, en moest ik tot rust komen. Om 5u ‘s morgens werd ik vrijgelaten in een afgedankt politiehemd, op blote voeten. Werd opgehaald en zijn naar Antwerpen vertrokken. Aangiften Oudaan want ik zag er uit, ( erg goed opgevangen) maar de clou van het gebeuren is dat het nooit heeft plaatsgevonden. Geen enkele melding of pv, heb zelfs nooit in de cel gezeten, totdat ik de rekening kreeg van de dokter, maar ook dat was een vergissing.

    • Dank, Gina, voor het delen van jouw “ervaring”. Soms tart de waarheid de verbeelding.

Reacties zijn gesloten.