De beerput van de NMBS

De beste bondgenoot van de Zweedse coalitie is de vakbond. Door hun onverdroten stakingsijver om hun doorgeschoten rechten te betonneren, wekken ze de aversie op van de gegijzelde bevolking, die empathie gaat vertonen voor de machthebbers als ze hen eindelijk durven te dwarsbomen. De syndicaten lijden aan het stockholmsyndroom. Ze zitten opgesloten in hun bunker van zelfbeklag en gespeelde verongelijktheid, negerend dat de klassenstrijd al lang gestreden is, terwijl hun bobo’s zelf tot de meubels van het establishment behoren. Ze misbruiken hun macht om hun eigen bevoorrechte positie te consolideren en zijn gedegradeerd tot bastions van zelfgenoegzaamheid.

Het is nochtans een voorrecht om te werken bij de NMBS. De gemiddelde spoorman heeft een vast statuut en krijgt jaarlijks een rugzak met 53 vakantiedagen. Op 365 dagen wordt er hooguit 185 dagen effectief acht uren gewerkt. Terwijl de gewone werkmens tot zijn vijfenzestigste de hort op moet, waakt het corporatistische OVS-SIC bondje van treinbestuurders er angstvallig over dat haar leden al op hun vijfenvijftigste de conducteurspet aan de pensioenwilgen mogen hangen.

Syndicaten sturen de locomotief en zijn onderling in een strijd gewikkeld om de macht. Zieltjeswinst wordt afgekocht met exorbitante eisen en het verdedigen van doorgeschoten verworvenheden.

Alle bevorderingen lopen langs het syndicale lidmaatschap, rood of geen brood of met groen moet je het doen. Een chantagemiddel waardoor 90% van de spoorlui zich noodgedwongen laat syndiceren om hogerop te kunnen komen. Lidmaatschap is gratis en lucratief want vakbondspremies worden integraal door de NMBS terugbetaald als afkoopgeld voor de sociale vrede met dotaties tussen de 5.5 en 8 miljoen per jaar aan ACOD, ACV Transcom, VSOA en OVS.

Machtsmisbruik en normvervaging tieren welig. Vakbonden zorgen voor pensioenpromotie. Een systeem waarbij iemand voor zijn opruststelling nog vlug in een hogere looncategorie gesalarieerd wordt, om zijn pensioen kunstmatig op te laten trekken. Een derde van de inapten, de langdurige arbeidsongeschikten, schrijft ex-spoorbaas Marc Descheemaecker in zijn boek ‘Dwarsligger’ woont in Henegouwen. Mits controle op het misbruik zou dit een besparing opleveren van 30 miljoen euro. Maar naast de grote bonden gijzelen ook microgroepjes als de ASTB-SACT, met aan het hoofd een linkse militante cafébaas, liever de reiziger om dergelijk misbruik te laten voortwoekeren. Het communautaire spook is nooit ver weg. Een tachtigtal vrijgestelden zijn corporatistisch benoemd, want vrije verkiezingen bestaan er niet, vazalliteit wordt beloond met directiefuncties en verhindert vooruitgang.

Lees hier het opiniestuk van Jean-Marie Dedecker.

5 gedachten over “De beerput van de NMBS

 1. “… het opiniestuk van Jean-Marie Decker.”
  Waarschijnlijk wordt hier Jean-Marie Dedecker bedoeld ?!
  🙂

 2. Alleen al de groep vetbetaalde directeurs is groot genoeg om de treinen rijdende te houden igv staking. Jobrotatie noemt men zoiets.

 3. Naar aanleiding van de staking de “visie” van Bartje :
  http://www.knack.be/nieuws/belgie/bart-de-wever-is-het-nodig-dat-je-in-een-lijn-van-antwerpen-naar-charleroi-gaat/article-normal-641885.html
  Een citaat :
  “N-VA ziet in de staking van de Waalse spoorbonden een nieuw bewijs dat er met ‘die linkse extremisten uit het zuiden geen land te bezielen valt, laat staan een spoorwegmaatschappij te besturen’. De partij pleit voor een praktische splitsing van de NMBS.”(=einde citaat)
  Nog een citaat :
  “Om ervoor te zorgen dat Vlaamse pendelaars niet de dupe zijn van Waalse stakers, pleit N-VA dan ook voor een praktische splitsing van de NMBS. ‘Omdat een politieke splitsing politiek onhaalbaar is’, zegt Bart De Wever. ‘Ze staat niet in het regeerakkoord en er is geen meerderheid voor”(=einde citaat).
  Als de splitsing niet in het regeringsakkoord staat, dan zijn de commentaren van Bartje te aanzien als “vijgen na Pasen”. De problemen zijn immers al een eeuwigheid gekend.
  Er is geen meerderheid voor !!! Goed, zeg dan gewoon tot de meerderheid van de Vlamingen die nu gekloot worden door deze staking : “Jullie hebben daarvoor gestemd”.
  Bartje zou ook moeten weten dat de treinverbindingen zo georganiseerd zijn dat, dat bij stakingen in Wallonië en Brussel, Vlaanderen ook plat ligt.
  Zie ook de pogingen om in Brussel één centraal seinhuis te maken voor gans België.
  Alles is er dan ook opgericht om vanuit Wallonië en Brussel , Vlaanderen op alle mogelijke manieren te kunnen saboteren. (zie in dit verband ook de wet Major, die moet toelaten aan belgische vakbonden de Vlaamse havens plat te leggen via politieke stakingen).
  Afgezien van de verantwoordelijkheid in Wallonië en Brussel voor de NMBS etterbuil, is er ook een verpletterende en misdadige verantwoordelijkheid in hoofde van de “collaborateurs en verraders” aan Vlaamse kant.
  Het zijn deze die in de eerste plaats zouden moeten aangevallen worden door Bartje, maar dit ligt heel moeilijk, want dan zou hij in de eerste plaats met zich zelf moeten beginnen.
  Alles men de voormelde elementen(=beperkte opsomming) bekijkt, dan zijn de commentaren van Bartje er dan enkel op gericht om het Vlaams Belang de wind uit de zeilen te nemen.
  Gesaboteerde reizigers zouden immers gevaarlijke gedachten kunnen krijgen, en dan is het beter zelf in de aanval te gaan onder het motto “Hou me tegen of ik doe een ongeluk”.
  Zie in dit verband ook zijn open brief over de “immigratie”.

Reacties zijn gesloten.