Johannes “de Verdwijner”

Station RochesterDe Britse spoorwegen hebben het beeld van Johannes de Doper in het station van Rochester weg laten halen wegens “te christelijk” en “het kwetsen van multiculturele waarden”.
In het station waren iconen en afbeeldingen aangebracht, gebaseerd op beelden uit de kathedraal van Rochester uit 604. Het is de op een van de oudste kathedralen van Engeland.
De beelden waren gemaakt door kunstenares Katayoun Dowlatshahi, van wie de vader moslim is. Een woordvoerder van Network Rail zei dat ze Dowlatshahi hadden laten weten dat er meer balans in haar kunstwerk zou moeten komen.
DailyMail

5 gedachten over “Johannes “de Verdwijner”

 1. De balans zou iets meer moeten overhellen naar de islam, het achterlijke er van, het terrorisme, de verkrachtingen, de onthoofdingen, de stenigingen, de zelfmoordaanslagen. Werken met minder racistische inslag dus.

 2. Inplaats van “Johannes den doper” komt nu ” Mohamed den onthoofder”

 3. Even afwijken van Johannes den Doper maar toch in onze christelijke traditie duiken.
  Op 6 januari is het drie Koningen en wat leer ik van Guido Gezelle?
  Hij schrijft: zoals ik al dikwijls gezegd heb heeft de Kerk het oud heidendom niet afgebroken maar gekerstend en verbouwd. Zes januari was in Rome een heilige dag waarop de drievoudige zegepraal van keizer Augustus werd herdacht. De Kerk viert ondertussen op die dag drie Koningen die de Heer drie geschenken brachten: goud, wierook en myrrhe.
  Goud is het opperste, het edelste metaal.
  Wierook is het druppelende vocht uit een Arabische plant die opstijft tot een gom en die men in kolen brandt, zonder vlam.
  Myrrhe is een heester die wat op een hagendoorn lijkt, waar een bitter, brandend en welriekend sap uitloopt. Als dit sap opstijft is ‘t myrrhe wat een Grieks woord is voor traan.
  In de tijd dat de mensen meer rond de haard bleven en in de oude vaderlijke gebruiken onderwezen werden, liever dan hier en daar te gaan zwieren en altijd achter wat nieuws en zelden achter wat goeds aanzaten zo vierde men rond die haard Driekoningen. De beste plaats om met vreugde en vrolijkheid dat feest te vieren met de smakelijke ruïnen van de koek met de boon. Dan werden mensen uitgerust met een sterre, rommelpot, goebe (?), ander speeltuig en gezang om het Gods deel voor de armen op te halen.
  Geen wonder dat Melchior, Gaspar en Balthazar voornamen en familienamen geworden zijn in gans Europa.
  De namen van de drie Koningen staan niet in de heilige schriftuur, noch dat ze met drie waren. Men vindt oude boeken en kunstwerken waar ze met twaalf zijn, daarbij drie opperkoningen en 365 knapen.
  De hele legende van de drie Koningen is dikwijls op tafelen geschilderd geweest Die van Frans Memlinc uit het jaar 1480 zijn ons afhandig gemaakt en berusten nu in München.
  Op die taferelen zag men:
  1- de drie Koningen elk in zijn land, elk op een berg, knielend en kijkend naar de sterren
  2- de drie Koningen komen elkaar tegen over de Jordaan.
  3- zij kwamen voor Herodes zijn deur.
  4- zij verlaten Herodes en zijn scriben.
  5- zij komen aan in Bethlehem waar Maria met haar klein kindeken zat.
  6- de drie Koningen gaan langs een andere weg land inwaarts.
  7- zij gaan de schepen op in Tharsis.
  8- Herodes verbrandt alle schepen die in Tharsis bleven liggen.
  9- Sint Thomas doopt de drie Koningen.
  10- de marteldood van de drie Koningen.

  De legende vertelt verder dat de lijken van de drie Koningen naar Constantinopel werden gevoerd door keizerin Helena, en, bij de eerste Kruisvaart naar de Sint Eustorgio’ s Kerk in Milaan. Daar nam keizer Frederik met de rode baard ze weg om ze op de drieëntwintigste van de Hooimaand in 1164 in de hoofdkerk van Keulen eindelijk en definitief te rusten te leggen.

  Vandaag wordt in de kerken verteld dat Jezus in Egypte verbleef tot de engel Sint Joseph zei dat Herodes dood was om dan terug naar Nazareth te gaan vanwaar hij vertrokken was. Dat zegt het Heilig Evangelie.
  Hoe lang is hij in Egypte gebleven?
  Twee jaar antwoord Epiphanus -Israël bleef er twee honderd jaar – de overlevering in Arabiën zegt drie jaar.
  Alzo zegt Rabbi Abraham, de waarheid bevestigend, in zijn nijdige spotternijen tegen Jezus de Verlosser: “Jezus wist de de vier letters niet van de naam Gods’ – J H V H, zo de joden zeggen. ” daarom, al wat hij gedaan heeft is getoverd; daar staat in ‘t Evangelie (Rabbi mist!) dat hij twee jaar in Egypte geweest heeft. Aldaar heeft hij leren toveren, immers wij zeggen voor een spreekwoord: van de tien maten tooverij die op de wereld gekomen zijn zijn er negen maten in Egypte gebleven en één maat in de andere delen van de wereld.”
  Alzo spreken en geloven de joden van Jezus.

 4. p.s. omdat keizer Frederik met de rode baard in de tekst van Guido Gezelle opduikt en een mooi schrijn voor de drie Koningen in de Dom van Keulen liet oprichten, hier een detail over diezelfde Barbarossa.
  In 1189 verschijnt hij aan de Maas om een geschil tussen de Graaf van Henegouwen en de Hertog van Brabant te beslechten. De Graaf van Henegouwen stuurt zijn zoon, Boudewijn, met Barbarossa mee om de Duitse taal te leren en de hoofse zeden. Voor de zonen van de Hertog van Brabant was dit niet nodig ze spraken haast dezelfde taal als de keizer.

Reacties zijn gesloten.