Cyclus

Het zal in 2029 zijn of met Sint Juttemis…

Tijdens het jaarlijkse diner van Doorbraak heeft voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken de uiteenzetting mogen houden.  Dank voor de cordon-vrije beslissing van Doorbraak. Tom heeft een uiteenzetting gegeven hoe hij het voornaamste streefdoel van zijn partij – uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid – wil bereiken. (https://doorbraak.be/tom-van-grieken-we-bereiden-ons-voor-op-de-implosie-van-het-belgische-systeem/)

Daarop kwam o.a. ook in Doorbraak de reactie van Eddy Daniels : “Er zitten teveel soft-belgicisten bij N-VA”.  Hij noemt zijn toespraak een juiste analyse, maar vervolgens een verkeerde conclusie.  Zowel onvoldoende draagvlak binnen N-VA, als Franstaligen die eeuwigdurend lekker achter hun grendels zitten, maakt van Toms toespraak enigszins een vorm van wensdenken.  Uit de talrijke reacties op dit artikel en rond dit onderwerp, blijkt hoezeer betrokken Vlamingen daarmee in de knoei zitten.

“De” politiek, ook dit gegeven, zit behoorlijk strop!  Om het nog eens zeer beknopt te zeggen: België is in 1830 als een Franse satelliet gesticht.  Met veel moeite hebben generaties flaminganten het hoogstnoodzakelijke verworven, maar de hoogste politiek achter de schermen moet gehoorzamen aan wat de jacobijnen in Frankrijk, o.a. via Le Grand-Orient beslissen.  Daartoe heeft Vlaanderen zich in staatshervormingen nog eens vergrendeld (een meerderheid die steeds door een minder talrijke groep geblokkeerd wordt).

Dan zou er nog een zgn. brede volksstroming moeten ontstaan, die als rechtvaardig antwoord een streven naar eigen staat zou steunen.

De doorsnee Vlaming is niet met Vlaanderen bezig.  Ook de zorgvuldig uitgewerkte studies over de nog steeds stijgende transferts naar Wallonië laten de meerderheid der Vlamingen koud.  Hoe brutaal het ook klinkt, daar trekt de doorsnee Vlaming zich niet genoeg van aan om een ommekeer te eisen (dus dit in wezen materialistische argument is niet wervend).  Dan belanden we bij de liefde/aanhankelijkheid die een inwoner voor zijn land Vlaanderen zou kunnen hebben…..    Deze is nagenoeg onbestaande!

Als we de cruciale periodes in de Vlaamse Beweging herbekijken, dan was er bvb. tijdens de bloeiperiode van het VNV en tijdens de opkomst van de Volksunie (60- 70er jaren) een weliswaar beperkte maar zeer gemotiveerde groep die “militant” voor Vlaanderen streed.  Nu zitten we met wellicht negentig procent Vlamingen waarvoor de spreuk telt: “Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, het is onverschilligheid.” (Elie Wiesel).  

Hoe is dit te verklaren: primo vooral vanaf de 90-er jaren was “de Mars door de Instellingen” voltooid (groen-linkse hegemonie) en secundo hebben de zgn. Vlaamsgezinde partijen nagelaten die liefde voor hun land te propageren.  Eén voorbeeld maar: Antwerpen, dat ik goed ken, is in de voorbije talrijke decennia zelden zo belgicistisch geweest van sfeer en uiterlijk als nu.  Daarom heeft correspondent Graaf van St.Germain gelijk als hij de N-VA gecontroleerde oppositie noemt.

Tom VG spreekt van een jaartal 2029: als men met rugdekking (van de bevolking) de Vlaamse staat wil uitroepen, dan moeten ze zonder enige verpozing de Vlamingen liefde voor hun volk en het invullen van hun identiteit bijbrengen.  Nu is zelfs minimaal dertig procent (soms hardcore) belgicist en men zal van hen wel degelijk beslissende tegenstand mogen verwachten.  Wanneer durft de Beweging de Belgische staat terug een bezettings-regime noemen en het predikaat “belgicist” als synoniem voor een belediging verklaren?

Intussen gaat de uitrol van de “Great Reset” steeds maar verder.  Ook de oorlog in Oekraïne is een strijd tussen de Amerikaanse en Commonwealth machtsaspiratie tegen het Slavische imperium dat niet hun bevelen opvolgt.  Op een breed terrein verliezen de Westerse media steeds maar meer ieder greintje geloofwaardigheid; kortom ze hangen aan elkaar van leugens! 

Het doel van mijn streven in dit verband, is juist geweest de waarheid te (h)erkennen en deze binnen de Vlaamse-nationale activistengroep door te zetten.  Op termijn dreigt de volledige betekenisloosheid voor die Vlaamse Beweging die meeheult met de tyrannieke één-opinie strekking.  Zoals een voorman in een blad schrijft i.v.m. Oekraïne: “Geef ons wapens! Geef ons weer een leger……”.  De legers die er nu aankomen, o.a. een Europees leger, zullen hetzelfde doel dienen als de ordekrachten in Shanghai en Beijing (Peking), waar de hele samenleving een groot concentratiekamp geworden is!

Zoals Karel van Wolferen in zijn blad ook verkondigt : we moeten zonder ophouden de mensen voorhouden dat de volledige afschaffing van elke vrijheid voor de deur staat, indien we passief alles ondergaan.  De zomer die in aantocht is, dient niet om in te dommelen, maar om de geest van verzet verder te blijven huldigen.

Jos Wouters, 13.6.22

  • De psychologie van totalitarisme I-III, Mattias Desmet (video 1video 2 ) Intro:

1 gedachte op “Cyclus

  1. Nu veel Vlamingen moeite hebben met de rekeningen te betalen zelfs met eten kopen zullen velen gaan eisen dat de transfers moeten stoppen zodat dat geld dan kan teruggegeven worden aan de Vlamingen om ‘fatsoenlijk’ te kunnen leven.

Reacties zijn gesloten.