Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HET VACCIN… EEN OPSTAP NAAR VRIJHEID???

Toen ik in maart vorig jaar mijn reeks “Cyclus” begon te wijden aan de corona-verschijning was dat in de traditie van de vrijheidsstrijd van een Vlaams-nationalist.  Vanuit mijn “daensistische” bekommernis voor de doorsnee Vlaming besefte ik, als ingewijde, dat dit een dodelijk-foute boel was.  De missie was en is de continuïteit van de Vlaams-nationale strijd te voeren, naargelang de wisselende uitgangspunten.

Men speelt intussen een psychopatisch spel met de mensen.  Als nieuwe versoepeling kon Frank Vandenbroucke melden, dat het toegelaten zou zijn om via een gangetje of doorgang naar de tuin te gaan.  Wat een toppunt van psychopathie!   Worden de mensen echt niet wakker?  Je mag nu ook met tien mensen gelijk buiten (zonder dat men jacht op u gaat maken). Het is echter ten strengste verboden dit samenzijn een “buitenbubbel” te noemen.

“Er bestaat geen buitenbubbel van tien personen” zegt Van Ranst.

Ik ben ervan overtuigd dat de booswicht Frank Vandenbroucke en heel het zootje viro-specialisten goed genoeg weten waar ze mee bezig zijn!  Tevens ben ik ervan overtuigd dat een aantal regeringsleiders, genre Netanyahu, geen echte vaccins laten toedienen, maar dat het telkens om een surrogaat gaat.  Laat het voor iedereen duidelijk zijn: ECHTE versoepelingen zullen er slechts zijn als de mondmaskerplicht (muilkorven) wordt opgeheven, families terug in hun normale samenstelling mogen samenkomen en ook vooral dat de middenklasse met hun bedrijven terug volledig (onbelemmerd) kunnen functioneren.   DAT ZIT ER NIET AAN TE KOMEN!

Op uncut-news.ch is op 5 maart één van de twee belangrijkste argumenten besproken om het vaccin te weigeren: deze is de Nürnberger Kodex 1947, wat een richtlijn* is i.v.m. de uitvoering van medische en psychologische experimenten bij mensen.  Ik citeer: “Tatsache ist, dass alle Covid-Impfstoffe  EXPERIMENTELL sind und nicht die üblichen Zeitrahmen  (Phase I bis Phase IV) und unabhängingen Testprotokolle durchlaufen haben und somit den Nürnberger Kodex von 1947 gebrochen haben.   Vertaald: Hoofdzaak is, dat alle vaccin-stoffen EXPERIMENTEEL zijn en niet de vereiste tijdspannen (4 fasen) doorlopen en onafhankelijke testprocedures uitgevoerd werden, zodat de Nürnberger Kodex hiermee overtreden is.  Het tweede argument dat u bij weigering kunt aanvoeren is dat ALLE producenten van vaccins een afspraak met de regering(en) gemaakt hebben, om op generlei wijze (financieel of juridisch) verantwoordelijk te zijn voor bijwerkingen van het vaccin zelfs met de dood als gevolg.

Enkele verzetsplatformen brengen vaak ronduit deprimerend nieuws.  Maar het verzet in Europa neemt steeds toe (volledig doodgezwegen door de MSM).  In Wenen was op 5 maart weer een grote manifestatie, o.a. toegesproken door Herbert Kickl (vice voorzitter FPÖ).  De FPÖ staat volledig in het verzet tegen de corona-dictatuur, alsmede vele leiders van de AfD in Duitsland.  In Nederland is die taak voor de FvD van Thierry Baudet.  Men gaat daar ook elke zaterdag “koffiedrinken” op het Museumplein (Amsterdam) of het Malieveld (Den Haag).

Samengevat zijn de verzetsgroepen te vinden in: de vrijheidslievende libertairen genre Jeff Hoeberghs, de strikte katholieken (Vatikaan-afvallig), de evangelisch-protestanten (verscheidene kleinere kerken) en de volksnationalisten in de Germaanse landen.  Ook in Vlaanderen is de franje van radicale nationalisten intussen bewust van onze stellingen.

Welk is echter de toekomst voor politiek Vlaanderen, dat zo strikt in de pas loopt?  In de Zondag van 28.2 verscheen een dubbel-interview met Barbara Pas en Bart Maddens.  Bij de vraag over het voor sommigen “magische” jaar 2024 zegde Maddens: “CD&V wordt een cruciale actor.  Zij zitten op de wip tussen het Vlaams-nationale blok en het Belgische blok…..  Naar welke kant zal CD&V kantelen?”.   Maar met al mijn groot respect voor prof. Maddens: het is de N-VA die de kern is waarbij de richting bepaald wordt.

De N-VA heeft de erfenis en het DNA van de Volksunie overgenomen.  Is in de ban geraakt van een Grooten Leider genaamd Bart De Wever.  Bij hun regeringsdeelname vanaf 2014 hebben ze het Vlaams-nationale programma volledig lamgelegd (onder invloed van de krachten achter de schermen) en hebben met een neo-liberaal programma geregeerd.  Dat Vlaams-nationaal Blok komt er NIET in 2024!  De N-VA is grotendeels aangelijnd bij het programma van de links-liberale krachten in de wereld: ze hebben zich wellicht achter de schermen vastgeklonken aan de uitrol van een inclusieve en gender-divers gerichte samenleving.

Vlaamse PM  (prime minister) Jan Jambon was in 2020 in Davos, samen met MSM-bezitter Thomas Leysen (dossier Davos de Tijd 24.1.2020).  Dit verklaart al veel, waarom onze “prime minister” zo SLAAFS heel de corona-dictatuur heeft mee ingevoerd.  Waarom zovele N-VA “MAYORS” ingevoerd hebben dat ook in open lucht muilkorven  moeten worden gedragen.

Ik citeer uit het hoofd in mijn omgeving dan nog maar: Kontich, Edegem, Lint, Lier, Aartselaar, Boom en Willebroek).

Dan verwijs ik even naar het Poolse PiS  (in Sammelstelle für Gedrucktes(9) – Sezession.de:

“Weshalb beschädigt die führende politische Kraft (PiS) im Land ihre Popularität nachhaltig, nur um in einer Einzelfrage  (Lebensschutz gegen Abtreibung).  En het antwoord is : “Lebensschutz ist für genuine Konservative …..nichts, was man für ein, zwei Prozentpunkte in Wahlumfragen opfert”.  

De boodschap aan N-VA en Vlaams Belang, hier vooral in de kwestie van de pandemie-wet die een corona-dictatuur van ongekende omvang zal worden: zoals de PiS in Polen abortus voor alles andere verwerpt, verwachten de Volksnationalisten hier dat de nog zelf nadenkende Vlaamsgezinden de VRIJHEID vooraan stellen, boven de corona-kadaver-discipline.  (Met dank aan de correspondenten, zoals de Graaf van St.Germain en vele gewaardeerde anderen).

Als politiek Vlaams-nationalisme niet begrijpt, wat er nu werkelijk op het spel staat, dan eisen we hier dat ze uit ZELFRESPECT eens uit hun luie zetel komen en enig onderzoek doen hoe deze corona-stupiditeit kan voortduren???

Daarom tot afsluiting twee (brandhete) voorwaarden om het ontij te keren:

 • In de Vlaamse Beweging, zowel politiek als activistisch, is er een vereiste onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de Beweging en de Loges.
 • Steeds weer moet de oproep herhaald worden naar de politie-eenheden (individuele leden) dat zij absoluut geen handhavers mogen zijn van wetten, die de Rechten van de Mens op een schandelijke wijze met de voeten treden.  Uit de dagelijkse praktijk moet ik hen zeggen dat vele politie-, resp. legermensen een geweten en een HART hebben, en velen zeer gematigd optreden.  We moeten eisen dat de razzia’s, de vervolging van onschuldige meningsuitingen en de huisvrede-overtredingen ophouden.

Jos Wouters, Boom, 8.3.21

*https://www.aerzteblatt.de/archiv/193008/Nuernberger-Kodex-Die-Folgen-fuer-die-Prinzipien-des-aerztlichen-Handelns

*https://uncut-news.ch/begehen-gates-schwab-ein-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit/

Aanbevolen:

3 gedachten over “Cyclus

 1. Ik kan dit alleen maar volledig beamen en word erg bang als ik zie hoe de grote massa schaapjes gedwee haar ongeluk tegemoet treedt én blijkbaar heel erg smacht naar een soort van zelfdestructie … werkelijk het toppunt van masochisme! Dit hele circus ligt volledig in de lijn van het rotslechte beleid dat we de afgelopen decennia al kregen. Is de bevolking dan werkelijk zo blind? Ik ben blij dat er hier op deze site toch nog een beetje tegenwind komt, zodat mensen die nog helder kunnen denken, de juiste ‘zelfgenomen’ beslissing kunnen maken. Veel mensen uit mijn omgeving menen zich het recht toe te eigenen om te eisen dat andersdenkenden met dwang verplicht zouden moeten worden om de ‘wonderspuit’ te nemen. De volledige ontmenselijking van onze maatschappij is volop aan de gang … ik krijg een déjà vu en ik kan nauwelijks geloven dat dit écht gebeurt …

 2. In verband met de zogezegde verplichte spuit is er een interessant artikel verschenen in ” restkerk.net ” door Dr. Sherry Tenpenny waarin ze uitlegt waar het verschil zit tussen een klassiek vaccin en een gentherapie, wat en hoe die gentherapie ingrijpt in uw organisme en tenslotte lijdt tot de dood. Afschuwelijk dat er mensen zijn die daar achter staan. Een tweede Nurenberg kondigt zich aan en ze moeten niet afkomen “we wisten het niet” . Stultum est dicere putabam.

 3. Mr Wouters,
  Zoals reeds vroeger gemeld, is de passiviteit in Vlaanderen tegenover de “Covid 19(84) terreur onbegrijpelijk. Op alle mogelijk manieren moet de terreur en de sabotage van Vlaanderen door Vivaldi in stand gehouden worden, met het oog op “The Great Reset”. Uit de reacties bij Golfbrekers blijkt ook een gevoel van ontgoocheling, moedeloosheid, wanhoop… e.d. Heel wat mensen zien het niet meer zitten. En dit is ook de bedoeling van de “samenzweerders” en de “verraders”. We kunnen dan ook niets anders doen dan te blijven hameren op wat er verkeerd loopt, en op wat er zou moeten gebeuren. Op die manier blijven we deel uitmaken van de “oplossing”, en blijven we geen deel van het “probleem”. Bovendien schaadt de waarheid nooit een zaak die rechtvaardig is.
  Ondertussen doen er zich echter nieuwe verwikkelingen voor, te beginnen in Italië, waar er nu een regering is met Goldman Sachs handlanger Mario Draghi, en waarvan de Lega Nord met Salvini ook deel uitmaakt. Wat doet de Lega Nord in zo een regering. Intussen stevenen de Italianen af op nieuwe “lockdown’s”. Over de achtergronden er van :
  https://stateofthenation.co/?p=55895
  met titel en citaten : “Here’s how the NWO globalists are toying with the Italians to set the stage for similar draconian national lockdowns throughout the EU. Italy Imposes National Lockdown As Mutant COVID Strains Spread…………….Hours after President Joe Biden delivered his first prime-time address in the US, the Italian government seemingly marked the one-year anniversary of the start of Italy’s own bloody spring by calling for an emergency lockdown amid growing fears about the threat posed by mutated COVID strains…………The Mario Draghi-led Italian government leaked a draft of its latest closure order to Reuters: According to the plan, Italy will be placed under lockdown during the Easter holiday weekend as the Italian government works to stem a mutant-inspired rise in new COVID cases…”(=einde titel en citaten).
  Het nieuwe “Deus ex Machina” is nu blijkbaar het “Mutant Virus”. Over de oorsprong en de oorzaken :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/03/de-drie-zogenaamd-gevaarlijkere-corona.html
  met citaat : “De drie zogenaamd ‘gevaarlijkere corona-mutaties’ die nu worden aangegrepen om de samenleving te blijven gijzelen, zijn regelrecht afkomstig uit drie landen waar in 2020 het Oxford/AstraZeneca virale ‘chimpansee’ vector-vaccin werd getest. De genoemde drie ‘gevaarlijke’ mutaties zijn afkomstig uit Groot Brittannië, Zuid-Afrika en Brazilië, de landen waar tussen april en november 2020 het Oxford/AstraZeneca vaccin werd getest, zoals in een recente wetenschappelijke analyse in The Lancet werd besproken.” (=einde citaat). Of anders gezegd : “ Corona mutaties” zijn het gevolg van vaccinaties. Dit doet denken aan het NWO motto : “Problem – reaction – solution”.
  Het is nu wachten op de navolging van het Italiaanse voorbeeld in de rest van de EUSSR. Van belang is hier natuurlijk niet het “mutant virus” , en de gezondheid, maar wel Mario Draghi, van Goldman Sachs, waarachter de sporen lopen naar de RKM in The City. Via Mario Draghi, is de boodschap dan ook duidelijk voor de rest van EUSSR. En moest het toch niet duidelijk zijn, zijn er “middelen” om dit duidelijk te maken. Zie bv :
  http://themillenniumreport.com/2021/02/texageddon-a-false-flag-geoterrorist-operation-with-multiple-nefarious-nwo-goals/
  http://themillenniumreport.com/2021/02/operation-deep-freeze-a-manmade-weather-attack-infrastructure-assault-targeting-every-texan-pocketbook/

Reacties zijn gesloten.