Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE DREIGENDE GÖTTERDÄMMERUNG

Eigenlijk denk ik dat de vele afleveringen van “Cyclus” al duidelijk hebben gemaakt wat er werkelijk gaande is en waarvoor deze pandemie opzettelijk in de wereld gezet is.  In de titel gebruik ik het woord “Götterdämmerung”, ook al gethematiseerd door de componist Wagner, waarbij we onszelf in een soort verdoeming in de ondergang werpen.

Afbeeldingsresultaat voor all we need is the right major crisis rockefeller

Er zijn nog steeds te weinig mensen, die reageren op wat ze zien….  Het scenario wordt vervolgd zoals de duistere krachten van de WHO vol eigenwaan zelf voorspellen.

Een scenario dat de “diabolische Sehnsucht” goed weergeeft is het plaatje, rond de invoering van de avondklok in Nederland.  Lange tijd was in NL geen mondkapje verplicht…. We zijn deze zomer nog herhaalde malen op restaurant geweest….. en er heerste bvb. in Zeeuws-Vlaanderen een absoluut laag corona-getal.  Eensklaps voerde Rutte deze muilkorvenplicht in, zonder dat er toen indicaties waren dat het zo nodig was.  Nog fanatieker was het gegeven om op 23.1.21 de avondklok in te voeren (zonder medische indicatie).

Hieruit blijkt dat zowel de Belgische als de Nederlandse regering, op eniger wijze, onder curatele staan van de leidende – satanische – elite in de wereld;  Premier De Croo was zijn opgedragen huisvlijt ook gaan vervullen, door in Berlijn het sluiten van alle Europese grenzen te eisen.

Het scenario zit echter volstrekt “psychotisch” in elkaar: de elite voerde deze avondklok manu militari in – wel wetend dat dit op hevig protest ging stuiten.  Zondag 24.1 had men dan beet: op het Museumplein in Amsterdam verzamelden zich duizenden, meestal verzetslieden tegen de corona-dictatuur.  Deze betoging werd door de geheime diensten en trollen geïnfiltreerd en tot rellen verleid, waardoor er een brutale politiereactie mogelijk werd.  Vele verzetsmensen werden geïdentificeerd en aangehouden, later aangeklaagd.   Het smerige is echter dat deze beelden aanleiding voor relschoppers en plunderaars waren, om in diverse steden te vernielen, resp. roven.

Het doel van de satanische machten rond Rutte/de Jonge/Grapperhaus is geslaagd: het in diskrediet brengen van de verzetsbeweging tegen corona.  Het eindresultaat is een dubbelslag voor de corona-dictatuur:  de Verzetsgroepen in Nl zijn gediscrediteerd en de populariteit van de regeerders is verhoogd.  In De Telegraaf vroeg zelf 69% van correspondenten de mogelijkheid tot “betogen” af te schaffen.

Hetzelfde scenario in Brussel, op zondag 31.1, waar ondanks voorafgaande dreiging toch honderden personen tegen de corona-dictatuur wilden betogen: ze werden langs alle kanten opgepakt: een 500-tal aanhoudingen, ook van oude vrouwtjes en vreedzame gezinnen.  De Lügenpresse moffelde deze manifestatie als een onbeduidend fait-divers weg.

Het doel van onze strijd moet toch zijn, die dreigende capitulatie tegen te gaan.  Hiermede roep ik lezers op, in diverse media te reageren, zo mogelijk met een pseudoniem.  Verscheidene centra in de Vlaamse Beweging, doen nog steeds of er iets onbelangrijks gaande is, dat we effe moeten “uitzieken”.  Juist de dramatische maatregelen in Nederland, laten zien dat men zeer langdurig totaal irrelevante maatregelen zal laten duren.

Daarom even een commentaar op de ontwikkelingen rond “t Pallieterke”.  Het blad is in een nieuw kleedje gestoken en heeft een nieuwe hoofdredacteur.  Uit de bijdragen blijkt dat vooral Jurgen Ceder, maar ook Karl Van Camp, de klassieke lezingen over corona blijven volgen.  Het blad, dat ontstaan is als reactie op de ontsporingen van de repressie, zou nu alle ventielen moeten openzetten, in de strijd tegen de NIEUWE REPRESSIE.  Er zijn al 200.000 corona-boetes uitgeschreven, de meesten onwettig onder het twijfelachtig opheffen van grondwetartikels.

De taak van zowel ’t Pallieterke als meer algemeen de Vlaamse Beweging, zou moeten zijn een gevoel te creëren, waarbij de Vlaming zich aangespoord voelt het eindtraject naar onafhankelijkheid, mee af te dwingen.  Dat houdt alertheid en bereidheid tot getuigen van onze Vlaamse vrijheidswil in.  Dit is compleet tegengesteld aan de alarmerende feiten van deze Vivaldi-regering, die België volledig wil restaureren en de Vlaamse Beweging door repressie afschaffen!

Als de vrijheid van grondwetartikelen 25 (de drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd) en artikel 26  (de Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen) niet worden hersteld, dan is de Götterdämmerung nabij.

Daarom moeten de parlementairen, van eender welke strekking, en de juristen, verhinderen dat de plannen van Annelies Verlinden, en de hele lugubere regering, om de vrijheids-afschaffing te kaderen in toegevoegde wetten (einde maart), werkelijkheid worden.

Jos Wouters, Boom, 4.2.21

Aanbevelingen:

Herhaling: Verbrechen gegen die Menschlichheit, Dr. Reiner Füllmich (video)
Herstel de rechtstaat – Jan De Groote, Karin Verelst
Tirannie wat de klok slaat – Sven °Ake Hulleman (een Oorlog reeds verloren) (video)
Je suis Wappie – Ab Gietelink – (video)
Die on our Feet or Live on our Knees – Henry Makow

1 gedachte op “Cyclus

 1. Mr Wouters ,
  Inderdaad, ik omschrijf deze “Götterdämmerung”, ook als een collectieve zelfmoord. De passiviteit, of beter gezegd de lafheid van een groot deel van de bevolking in Vlaanderen, is tergend. Dit is zich al aan het wreken, en zal zich nog meer wreken. Opvallend hierbij is dat een groot deel van de lafaards wel overloopt van ijver en lef in hun strijd tegen diegenen die weigeren te kruipen, verblind als deze lafaards zijn door complexen, obsessies, afgunst, nijd, haat en wraak. Dit soort beleeft nu gouden tijden, eindelijk kunnen ze wraak nemen, en vooral op diegenen op wiens kosten men dan nog leeft. Een zelfde soort dat ook voorstander is van de invasies en de transferten van Vlaanderen naar Brussel & Wallonië. Er gaat dus heel wat meer schuil achter deze “lafheid”(sic), en dan komen we terecht in het domein van de “psychopathologie”, waarbij logische en rationele argument totaal uitgesloten zijn. Ik heb een buur, een bloedrode, die voorstander is van een nog hardere “lockdown”. Toen ik hem dan voorstelde alle voorstanders hiervan, ook financieel droog te leggen, ontplofte hij. Ik kwam dan tot de vaststelling dat hij niet bezig was met de “gezondheid”, maar met een wraak name, verblind als hij is door de haat tegen de “rijken”, en hiermee bedoelt hij dan de “middenklasse”, en dan was het kot helemaal te klein. Naast de politieke motieven van de voorstanders van deze Covid 19(84) terreur, dient er ook gekeken te worden naar hun “psycho -medisch -sociaal profiel”. En hier zal men een betere verklaring vinden, voor de houding van deze “lafaards”. Pierre Capel heeft het in een video over “bangheid”, maar dit verbergt m.i. de ware aard van het beestje, namelijk lafheid :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/02/professor-pierre-capel-over-de-corona.html
  De wraak is zelfs van die aard, dat men als men ook mee ten onder gaat, dit geen probleem stelt cfr. het motto : “Ik de put in, de anderen mee de put in”.
  Vergelijk het met het drama van Vilvoorde. Men onderschat nog altijd een dergelijke ziedende haat en wraak. En daar wordt dan wel handig op ingespeeld door het ganse linkse spectrum. Dit alles dan volgens het motto in hoofde van de lafaard : “Ik kruip, en de anderen moeten ook kruipen, vooral dan diegenen die dit niet willen”. Oh… wat doet dit deugd. Dit kan best geïllustreerd worden met een citaat van een deskundige(sic) :
  It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remian servile as it is to enslave a people that wants to remain free. Niccolo Machiavelli (=einde citaat).
  Toen ik in het kader van mijn vroeger beroep de maskers afrukte van dergelijke “lafaards”, ben ik geconfronteerd geweest met uitbarstingen van razernij, waarbij een vulkaanuitbarsting in het niet verzinkt, daar kwam immers de ware aard van het beestje open en bloot te liggen.
  De afgunst, nijd, haat en wraak, zijn dan ook allesoverheersende destructieve factoren waarvan het belang danig wordt onderschat.
  Dit is ook van belang voor de verkiezingen : Wie stemt voor wie ? En waarom en waarvoor ??
  En het laatste wat een lafaard wil horen, is de waarheid. En als “edele reiziger op zoek naar de waarheid” zit men dan ook steeds op een gevaarlijk pad.

Reacties zijn gesloten.