Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

STROOMOPWAARTS

De laatste afleveringen merk ik hoe zwaar de taak is, om mensen te overtuigen.  Medestanders verliezen er hun moed bij.  Maar ik moet het doen – uit grote liefde voor mijn Vlaamse/Nederlandse volk.

Een quasi perfecte samenvatting, van wat ik al voor de crisis (voor 11.3) zegde, vindt u op de Youtube film: Is dit virus het einde van de wereld?  Een haarscherpe zondagdienst uit Georgia/VSA.”  (Nederlandse ondertiteling) Gelooft u, geachte lezer, nog altijd, dat dit een soort vogelgriep is, veroorzaakt omdat de Chinezen te schmutzig zijn?

Intussen wordt de greep van dit klein kliekje virologen/beleidmakers niet gelost!  Telkens wordt een zeer miniem deeltje van de maatregelen versoepeld.  De volgende vragen kunnen gesteld worden  :

  • Men voert op 11 juli de mondmaskerplicht in.  Tot heden blijkt uit de cijfers niet dat dit enig effect heeft gehad.
  • Welke mandaat hebben VRT/VTM om deze manipulerende virologen/immunologen, steeds dezelfde, op het scherm te brengen?  Waar is de tegenspraak in de kwestie van maatregelen die de burgerrechten opheffen?  Mag Van Ranst zo maar de legitimiteit naast zich neerleggen?  Mag hij Rik Torfs zo maar op een psychotische wijze neerzetten?
  • Noch deze minderheids-regering, noch de ideologisch (extreem-linkse) wetenschappers vertegenwoordigen het wettelijk gezag.  Houden zij zich zelf wel aan de maatregelen die ze anderen opleggen?

De bevolking raakt intussen in twee kampen verdeeld: een duidelijke meerderheid tracht slechts in de schijn de maatregelen te volgen.  Er is echter een hardnekkige groep, die bereid is te klikken en terecht te wijzen.  Dit gaat tot psychiatrische toestanden en ongeregeldheden leiden.  Het doel van de satanische wereldorde is in elk geval, dat de ene groep burgers de andere poco-correct gaat bewaken…

In deze column heb ik goed aangevoeld, geen “sant in eigen lant” te zijn.  Vele Vlaamsgezinden zijn ras om in houding te springen, als een voornaam persoon eens goedmoedig het hoofd naar hen buigt.  Voor de strijders, die hun nek uitsteken, is er grotendeels stilte van het (toekomstige) graf.  Ik herhaal nogmaals – niet uit rancune, noch persoonlijke afkeer – dat het gros van de (politieke) Vlaamse Beweging zijn taak niet gedaan heeft in deze crisis.

Ik vertrek van de hoofdstelling, te lezen in ’t Pallieterke, dat de volgende verkiezingen en de nabije toekomst “de hemel ineens wel zal opengaan”.  Het spijt me te zeggen dat ik enorm veel middelmatigheid zie.  We hebben met topmensen van het Nationalistisch Verbond 25 jaren lang getracht de hoofdstrekkingen te verzoenen.  We hadden 20 jaren geleden ook al heel ver kunnen staan in de staatsvorming; wellicht meer dan 50% steun.  De leiders van de politieke groepen hebben kraaienpoten gestrooid en geremd op vier wielen gedurende heel de tijd (op het vlak van toenadering tot elkaar)!!!

Als Tom van Grieken een verpletterende overwinning haalt, dan wachten alle anderen hem op om hem trouweloos te verraden.  Wat bedoelt hij met “”regerings-verantwoordelijkheid” nemen?  Is dat het bestendigen van het Belgisch bestel?  IK verwijs hier naar een alternatieve bijdrage van Rob Verreycken (18.8) op Rechtsactueel: “België is om zeep: nieuwe wegen nodig voor nationalisten”.  Waarom voeren de Vlaamsgezinde partijen de kerntaken niet uit, zoals ik reeds vaak geciteerd heb? Primo: het bij voorrang bestoken van de Vlaamse burgers met de boodschap identitair te denken en te handelen (het volksbewust maken van de massa) en secundo een alliantie in Europa smeden met de krachten, die bewust zijn van de N.W.O.- het uitvoeren door de regeringen van een neo-marxistisch programma, en daartegen voluit in het verzet willen gaan?

De Vlaamse Beweging is grotendeels zwijgzaam gebleven, toen deze maanden telkens weer de burgers tot onderdanigheid gedwongen werden.  Het verschil met Nederland heeft er alleen al mee te maken dat vele burgers niet meer goedschiks alles van de overheid aannamen.  Het is een smet op de Beweging, dat men slechts bij Golfbrekers voluit in het verzet is gegaan.

Nee, ik wil niet zomaar een praatjesmaker zijn; met mijn waarschuwingen voor een Beweging in pole-position.  In 1977 werd het Egmontpakt doorgevoerd, alhoewel misschien maar 5% van de VU er echt achter stond.  De N-VA heeft nu vier jaren een noodlottige regering gesteund, omdat vooral den grooten leider en een aantal partijbonzen erachter stonden.  Voor de rest honderd procent kadaverdiscipline.  Was er nu weer bijna een akkoord om een definitieve staatshervorming naar de Griekse kalender te verplaatsen?  En wat betekent zgn. confederalisme aan echt zelfbestuur?

Intussen is, tussen duizenden andere evenementen, ook de IJzerwake afgelast.  Zoals met alle andere bijeenkomsten/meetings, is de vrijheid van politiek handelen volledig afgeschaft.  We ageren nu al omdat we hoegenaamd niet zeker zijn, dat komend jaar(jaren) deze terug hersteld zullen worden.

Houd niet op steeds weer onze idealen te confronteren met de daden van diegenen die “het gaan doen”.  We willen niet “de Eed van Trouw” wegmoffelen, die we zo vaak afgelegd hebben. (video IJzerwake 2014)

Jos Wouters, Boom

1 gedachte op “Cyclus

  1. We leven inderdaad in een complexe wereld, een wereld waarin Vlaanderen een klein radertje is in het grote geheel. Dit belet niet dat we onze Vlaamse aard moeten verdedigen tegen elk ander gevaar. Het is altijd al geweest dat we verraden werden door onze Vlaamse verkozenen door eigenbelang, door hebzucht,door egoisme, door onderwerping aan de Francofonie. Gloort er aan de horizon een beetje zonneschijn die ons zo door mij geliefd Vlaanderen op de zelfstandige weg zal zetten ? Vele goedmenende Vlamingen geven een teken aan de politiek dat er verandering moet komen. Nu moet een Vlaamse leider opstaan om het doel van een zelfstandig Vlaanderen te verwezenlijken. Waar is de witte raaf die dit voor elkaar brengt? Ik hoop dat ondanks mijn gezegende ouderdom ik dit nog mag mee maken en mij laat begraven in onze eigen Vlaamse aarde.

Reacties zijn gesloten.