Cyclus

VLAANDEREN IS LEENROERIG AAN FRANKRIJK

De Franstalige politici volgen van nabij de gevolgde lijn in het grote moederland.  Zelfs als ze “in feite” in Vlaanderen wonen, zoals Sophie Wilmès, denken ze toch in termen als één groot Frans geheel.  Er is meer overeenkomst,tussen het totale verlies aan gezag in Brussel (de socio’s die de islamisten alles toelaten) en de situatie van Frankrijk, met talrijke no-go zones.

Cowardly Lion The Wizard Industriales, Scared Lion s, mammal, cat ...

Men leest verontwaardigde artikels over de Franse regering, die geen orde op zaken stelt bij het verlies van gezag in de wijken.  Zopas met het voorbeeld van Dijon, waar Tsjetsjeense en Noord-Afrikaanse benden burgeroorlog voerden.  Maar Macron en, met hem, heel de top van de Franc-Maçonnerie zijn perfect op de hoogte : ze voeren hun plan uit tot totale destabilisatie van Frankrijk.  Zelfs gewapende incidenten tussen eender wie zijn inbegrepen!   In dit land schreeuwt men zich (o.a. in het Parlement) allang schor over de feiten in Brussel, Molenbeek e.d.  Merkt u ook op dat er niets verandert en de nationale regering niets doet?

Of we nu Georges-Louis Bouchez of Robert Colignon beoordelen, ze zijn met zijn allen trouwe dienaren van de “francité”.  Zelfs de Groenen van Ecolo.  Als nieuw verschijnsel hebben we deze week gezien dat G.-L. Bouchez en Egbert Lachaert een aan elkaar gesmeed stel zijn; het lijkt wel een koppel!  Lachaert in opdracht van grote baas Alexander De Croo.  Door zich vast te klinken aan de (vaak ééntalige) franstaligen; en hun strijd voor belgicisme, steunen de Noord-Belgen de leenroerige situatie van Vlaanderen t.o.v. Frankrijk.  “Leenmannen beloven/beloofden trouw aan de leenheer”.  Ze stellen zich dus als dienaren op.

Intussen wordt er in Vlaanderen verder gefocust op nieuwe verkiezingen.  In haar boek “Het coronablunderboek”  hoopt Barbara Pas dat in 2024 het paradijs zal openen, met het sneuvelen van het cordon sanitaire.  Tot mijn allergrote teleurstelling klinkt er in het discours in de politieke Vlaamse beweging amper tot helemaal  niets door van de aanslag op onze vrijheid door deze Covid-crisis.  Wel zoekt men met een vergrootglas naar fouten, die beleidsmensen in de aanvang van deze crisis gemaakt hebben.  Dit zijn vijgen na Pasen.  Als de Vlaamsgezinden een onderzoekscommissie voor dit alles opeisen, dan zal daar veel volk naar komen kijken…

Daarom herhaal ik nog eens de 2 punten, die van de Vlaams-nationale politiek werkelijk vereist worden. Primo: zet alles in op het leren identitair denken van de doorsnee Vlaming; men gebruikt al de nieuwe media!  Secundo: werk intensief aan het solderen van banden met gelijklopende Bewegingen / landen in Europa: de Viségrad-landen, de volksnationale krachten.

De grote inzet na volgende verkiezingen (nu of 2024) is niet of het Vlaams Belang of N-VA grootse resultaten zullen halen.  Het essentiële is dat er een rotsvast besef is dat ze hun voornaamste politiek doel nadien niet mogen verloochenen!  Indien wel, zullen ze afgaan als een gieter!

We moeten intussen ook de dreigingen van deze Covid-crisis voor ogen houden.  De politici moeten overtuigd worden, zich tegen de massa-vacinatie te verzetten vanwege Bill Gates en zijn WHO.  Bovenddien moet het tracking- en contact-controle systeem verworpen worden omdat het een opstap is naar een slaven-controle-systeem door de satanische oppermachten.

In Nederland zijn vele kleine/grote initiatieven, om de burgers in te lichten.  Zo is er de 78-jarige C.W. Faasse uit Doetinchem, die Nederland rondrijdt met een “sandwich-aanhangwagen” tegen de verplichte maatregelen.  En de klacht-indiening van dhr Wouter Raatgever, tegen Bill Gates en de daaruit voorvloeiende maatregelen in NL*.

Wat u ook  van deze rubriek denkt, ik waarschuw en handel vanuit het besef dat onze zo kostbare vrijheid ten zeerste bedreigd wordt.  Mijn ontzetting kan ik slechts uitspreken over het gebrek aan reactie en de alles-overheersende middelmatigheid in de huidige Vlaamse Beweging.   Zien maar enkelen dat we sterker dan ooit in een machtsgreep van Frankrijk zitten?  Laat de Vlaamse beweging toe dat al haar verworvenheden één voor één terug in vraag worden gesteld?

Een belangrijke taak is de “trollen” in onze partijen te ontmaskeren.  Om bvb. te zien dat N-VA al voor de vorige regeringsdeelname haar volksnationaal programma afzegde onder invloed van de neo-liberale en Voka mollen.  Om te zien dat leiders – sommige briljant maar omstreden – de richtlijnen volgen van de hoge Heren met het schootsvel.    Indien het de (sommige gevierde) leiders in de partij(en) ernst is, dan moeten ze de particratie in eigen rangen afschaffen.  Geen “grote leiders” die uiteindelijk handpoppen van andere machten blijken, terwijl het gros van de partij moet zwijgen.

Tenslotte nog het schrijnend verhaal uit Rechts Actueel:  in het voormalig Vlaamsgezind pand Tap en Tepel  hebben allochtonen een nachtelijke inval gedaan bij een meer dan 80-jarige weduwe van Vlaamsgezinde (overleden) dierenrechten-activist Hendrik Keuleer. Deze moedige Hendrik was al 20(!) jaren mikpunt van geweld omwille van de slogans aan zijn raam.

Jarenlang systematisch ruiten ingegooid en fysieke bedreiging: wat doet het neo-liberaal-communistisch geïnspireerd bestuur van Gent? Niets. Zoals Solzjenitsyn zegde: “In het communisme worden de criminelen geëerd en maken ze de dienst uit.  Onder dat communisme worden de brave burgers vervolgd en belanden ze in de Goelag”.  In het huidige Gent  merkt men dat dit marxistisch dogma goed wordt opgevolgd!

Jos Wouters, Boom

YT : “Onze vrijheid in het Nieuwe Normaal”, gesprek met C.W. Faasse.
YT : Wouter Raatgever doet aangifte tegen coronamoordbestuurders en richt nieuwe beweging op”
Uncut-news.ch, speciaal de artikels over de wereldwijde bewakingsmaatschappij in ontwikkeling, vooral dinsdag 16.06
De afleveringen van Robert Jensen show, nu al tot nr 181.
Amerikaans forum : stillnessinthestorm.com over de opgezette onlusten.
Interview met Barbara Pas, de Zondag 14.06.20

1 gedachte op “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Ik wil aan Uw analyse nog enkele punten toevoegen :
  1. Lachaert is een logewolf in schapenvacht, die verkozen werd door de basis, denkende dat hij nog een liberaal was van de oude stempel !!
  2.Met Lachaert en Bouchez zitten we niet meer met liberalen opgescheept, maar met logemaffiosi, die zich gedragen zoals als de rest van deze maffia, als slaven van Parijs. Er is echter een ander woord dat dit beter omschrijft.
  3. Wat zich vandaag afspeelt in Frankrijk werd reeds voorspeld Jean Raspail, zo pas overleden, in zijn boek Le Camp des Saints. De elites laten de invasies gebeuren, of werken er actief aan mee, en het veiligheidsapparaat wordt ingezet tegen autochtone burgers die ten einde raad wanhopig in het verzet gaan. Met elites bedoel ik dan wat Frankrijk betreft : La gauche caviar met de 2 olifanten in de kamer : de logemaffia’s en het Uitverkoren volk, waarbij de loge optreedt als de operationele arm van de 2de olifant (=de duivel) en het vuile werk opknapt.
  4. Het boek Coronablunderboek !!! Alleen al de titel is een blunder van formaat. Het gaat hier immers om een monsterachtige samenzwering, op wereldschaal, met een ongekend staatsterrorisme. Bij mijn weten kwam er geen giftige reacties op dit boek. Dit wil dan ook zeggen dat er niets gevaarlijks in staat. In België kwam dit staatsterrorisme neer op een communistische logeterreur tegen Vlaanderen. Ik verwijs naar mijn vorige reacties dienaangaande. Hierover had het boek dienen te gaan. Er is immers een massa info beschikbaar op honderden webstekken, ook in het NL. Hier had men kunnen in de str… roeren en de regering aanvallen, over gebeurde, en over het geplande. Het is immers nog niet gedaan.
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/06/covid-19-great-reset-van-het-world.html
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/06/we-leven-tegenwoordig-in-een-slechte.html
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/06/donald-trump-ziet-zichzelf-als-een.html
  met citaat : “De coronacrisis is géén medische noodsituatie, maar een door het ‘Establishment’ opzettelijk gegenereerde economische crash om onrust te zaaien. De enige uitleg voor de wereldwijde, misdadige lockdown kan alleen maar zijn, dat Communistisch China en de Democratische Partij in de Verenigde Staten – samen met de WHO – en de Europese staten die loyaal zijn aan de Democratische Partij (Obama, Clinton, Gates, Rockefeller, Soros en de rest van de miljardairs) akkoord waren om de bevolking aan de onderkant van de maatschappij in de Verenigde Staten te verbieden om te gaan werken en als gevolg daarvan uit te hongeren. (=einde citaat).
  Het voormelde citaat wijst op een actieve betrokkenheid van de regeringen bij deze samenzwering. Na WO II = verraad en dood met de kogel !!
  5. Het stilzwijgen, op enkele uitzonderingen na, van de Vlaamse bewegingen en partijen over het voormelde (=niet beperkende opsomming) is inderdaad oorverdovend, en zal zich wreken. Het feit dat men zich zo maar neerlegt bij deze “lockdown=staatsterrorisme” is wraakroepend. Met alle beschikbare info had men in de aanval kunnen en ook moeten gaan. Men had al kunnen beginnen met de juist en volledige diagnose van deze kankersamenzwering te stellen , waartoe de redactie van Golfbrekers, U en ik , al een aanzet gaven. Wat is het probleem ? Heeft men ze daar dan allemaal bij hun kloten met iets ?? Zit het daar dan allemaal vol met “drollen”?. Waar zit de pitbull van de kust ??
  6. Voor alle duidelijkheid : Veel van de door mij gepubliceerde info komt uit documenten waarvan de bestemmelingen het bestaan niet meer kunnen ontkennen, en waarvan de inhoud ook door deze bestemmelingen niet werd tegengesproken. En stilzwijgen = toestemmen !!
  Er is intussen ook een klacht bij het federaal parket tegen de regering, in hoofde van (hoog)verraad en misdaden tegen de mensheid.
  7. We zijn intussen aanbeland in een cruciale fase : overleven of de ondergang. Een tussen oplossing bestaat niet. Mirakels zullen er niet gebeuren, en geschenken zullen evenmin uitgedeeld worden. Het is dan ook hoogtijd om te zien wat er te zien is, en de belangen van Vlaanderen boven de persoonlijke – en partijpolitieke belangen te stellen. Ik vrees echter het ergste !!!!

Reacties zijn gesloten.