Cijferdans

CijferdansCijferdans

Het IMF haalt de goednieuwsshow van de regering onderuit

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) speelt niet mee met het ‘alles kaat koet’-mantra van de regering. De economie doet het minder goed dan in de buurlanden (en in de meeste andere landen van de Eurozone), en ook de overheidsfinanciën en de werkgelegenheid zijn zorgwekkend.

De regering Di Rupo zit op een droomwolk.  Een opvallende overeenstemmend gegeven met Frankrijk, niet toevallig (ook) onder socialistisch bestuur.

Het IMF verwacht voor de 18 landen van de Eurozone een gemiddelde economische groei van 1,5% volgend jaar. België doet het een stuk slechter dan de buurlanden, onze directe concurrenten: de Belgische economie zal naar verwachting volgend jaar 1,2% groeien, de Duitse 1,6%, de Nederlandse 1,6%, de Franse 1,5%, de Britse 2,5%.

En de overheidsfinanciën geven een nog duidelijker beeld: bij ongewijzigd beleid verwacht het IMF voor volgend jaar een tekort op de lopende rekeningen van 1% van het bruto binnenlands product (BBP). Voor Duitsland wordt een overschot verwacht van 7,1%, voor Nederland een overschot van 10,1%, voor Frankrijk een tekort van 1%, voor het Verenigd Koninkrijk een tekort van 2,2%.
De werkloosheidsgraad zal toenemen, van 8,4% vorig jaar, over 9,1% dit jaar tot 8,9% volgend jaar.

Het IMF, zoals alle andere internationale organisaties, houdt geen rekening met de verschillen tussen de regio’s: Volgens de eigen Belgische werkloosheidscriteria bedroeg de werkloosheid in februari in Vlaanderen 7,98% (in maart 7,79%), in Brussel 20,7%, in Wallonië 14,6%.
Ter vergelijking: werkloosheid in Duitsland evolueert van 5,3% > 5,2% > 5,2%, in Nederland van 6,9% > 7,3% > 7,1%, in Frankrijk van 10,8% > 11% > 10,7%, in het Verenigd Koninkrijk van 7,6% > 6,9% > 6,6%.

IMF: World Economic Outlook april 2014 (werkloosheid: p. 54, economische groei: p. 181, overheidsfinanciën: p. 197)