10 gedachten over “Beeldverslag van Mars tegen Moslimterreur 23.04.2016

 1. Op 5 maart 1959 sprak generaal Charles de Gaulle merkwaardige woorden.
  Ze zijn opgetekend door de Franse politicus, oud-minister en auteur Alain Peyrefitte
  “Het is heel goed, dat er gele, zwarte en bruine Fransen zijn.
  Zij tonen aan, dat Frankrijk openstaat voor alle rassen en dat dit land een
  universele roeping heeft.
  Maar wel op voorwaarde, dat zij een kleine minderheid blijven.
  Zoniet, zal Frankrijk niet Frankrijk blijven.
  Wij zijn tenslotte voor alles een Europees volk van het blanke ras, met
  Griekse en Latijnse culturele achtergrond, en we behoren
  tot de christelijke godsdienst.
  We moeten mekaar geen verhaaltjes op de mouw spelden.
  Bent u de moslims al gaan bekijken met hun tulbanden en djellabas ?
  U ziet toch onmiddellijk dat dat geen Fransen zijn.
  Zij die de integratie prediken, hebben het brein van een colibri, ook
  al zijn ze heel geleerd.
  Probeert u olie en azijn samen te voegen door met de fles te schudden.
  Na enige ogenblikken scheiden ze zich terug.
  Arabieren zijn Arabieren en Fransen zijn Fransen.
  Gelooft u dat de Franse gemeenschap 10 miljoen moslims kan opslorpen, die
  er morgen 20 miljoen en overmorgen 40 miljoen zullen zijn ?
  Als we de integratie mochten nastreven en als alle Arabieren en
  Berbers van Algerie beschouwd zouden worden als Fransen,
  hoe zouden we kunnen verhinderen dat zij afzakken naar
  onze steden, waar een hogere levensstandaard bestaat ?
  Mijn dorp zou niet langer Colombey-les-Deux-Eglises heten, maar
  Colombey-les-Deux-Mosques”.

 2. daar kan dat dus wel !!!

  ‘Islamisering is in Hongarije bij grondwet verboden’

 3. De Hongaarse grondwet verbiedt ‘islamisering’ omdat het document de Hongaarse taal en cultuur wil beschermen. Dat heeft de Hongaarse premier Viktor Orban maandag gezegd.

  Volgens Orban verplicht dezelfde grondwet om elke massa-immigratie die deze principes in gevaar brengt te voorkomen.

 4. De burgerlijke topman van de burgerlijke inlichtingendienst Jaak Raes, raast.
  Hij waarschuwt voor extreemrechts, waarbij we moeten denken aan de marsen van Pegida en de gewelddadige reacties vanuit extreemrechts. De polarisering veroorzaakt een negatief imago over moslims en dit terwijl het uiteraard gaat over een aantal enkelingen die zich aan de jihad overgeven.

  Luz Bachmann heeft op facebook in april Gelumpe, Viehzeug en Dreckspack geschreven. Het amtsgericht heeft intussen een vonnis geveld over deze vrije meningsuiting. De procureur eiste 7 maanden gevangenisstraf, de verdediging de vrijspraak. Uiteindelijk komt Bachmann ervan af met een geldstraf van 9600 euro. De media spreken over een mild oordeel.
  De vrije mening levert de republiek BRD heel wat extra inkomsten op, daarom maakt ze voor dat grondwettelijk recht zoveel propaganda.

  De dwerg Böhmermann langs zijn kant maakt nu grappen op niveau over Merkel, die bij een geesteszieke despoot op de thee gaat.Ik herhaal ze niet omdat je niet van verveling in slaap zou vallen. Die grappen op niveau hebben tot nu toe de republiek nog niets opgeleverd.

  • Anna,
   Gezien de negatieve publiciteit door de aanslagen en exploten van de islamaanhangers nadien.. die de “multiculturele mesthoop” besmeuren… en de verborgen agenda’s achter de invasies, kunnen in gevaar brengen, is het dan ook hoogtijd voor het regime (met de verraders) om tegengas te geven, via de strijd tegen “extreem – rechts en de nazi’s & fascisten” (sic)!!!.
   In Duitsland is deze strijd tegen “extreem rechts” al volop aan de gang , en dit sinds jaren…en geld is geen probleem.
   Waar nodig organiseert men het zelf, onder het motto :”Wat we zelf doen, doen we beter…” Zie in dit verband de NSU zaak!!!
   In België kregen we ook al een voorsmaakje met behulp van de in scène gezette “hooligans aan de beurs”, met Yves Malheur in de hoofdrol en waar de media eens te meer betrokken partij waren.
   Voor de rest dient men te weten dat voor de belgische bezetter met daarbij dan ook de staatsveiligheid, “les sales flamins… les boches… les nazi’s… les fachos….” het enige probleem en gevaar zijn. Het is het enige waarmee ze bezig zijn. Het is dan ook de reden waarom het onderzoek naar de aanslagen een geklungel van de bovenste plank is…. zie recente rapport van het Comité P.
   Men wordt bedwelmd door de geur van de “verbrande caoutchouc” danig dat er geremd wordt. Ook al omdat men weet wat er werkelijk gebeurd is, en de waarheid hierover nooit mag aan het licht komen.
   Het is dan ook in het licht van het voorgaande dat men de uithaal van Raes tegen het “extreem rechts” moet zien. Dit laatste is immers het gevaar, en dient nu als bliksemafleider.
   Eens te meer dient gezegd te worden dat de staatsveiligheid een bastion is van de rode en loge mafia’s, en bovendien de facto gecontroleerd en gestuurd door een buitenlandse geheime dienst.
   Men zal dan ook begrijpen dat de parlementaire onderzoekscommissie een maat voor niets zal zijn. Het komt er immers op neer dat de “saboteurs” een onderzoek gaan doen naar de “sabotage”… of de zoveelste etterbuil veroorzaakt door de belgische ziekte.

   • @ Lovenaar,

    nog maar eens ‘bei uns in Deutschland’ en omdat je niets zou vergeten.
    Al van Samuel Dantziger gehoord? Ik denk het niet, net zomin als de meeste Duitsers.
    Wel, Samuel overleefde Auschwitz maar werd 70 jaar geleden in Stuttgart doodgeschoten, net op het ogenblik dat hij vrouw en kinderen had terug gevonden in een kamp van Displaced Persons.

    In zo’ n kampen ontstonden nog al eens rellen en de criminaliteit was er ook niet ver te zoeken. Dus werd er in 1946 onder Amerikaans bevel een razzia gehouden. De displaced persons namen dat niet en er kwam nogal wat opstand waarbij Samuel werd neergeschoten.

    We zijn dus in het jaar 1946 met een Amerikaanse bezetting. Nu wordt ons verteld dat bij die razzia 200 Duitse politiebeambten optraden vergezeld van Duitse schepers. En die schoten er op los. De brave bevelhebber van de US troepen, generaal Joseph Mc Narney, heeft hen toen hun wapens afgenomen en hen verboden om het kamp nog te betreden. De dader die Samuel neerschoot werd niet gevonden omdat er niet naar werd gezocht.

    Nu bestond er toch in Duitsland een ‘Auflösung der Wehrmacht und der Polizei bis 1947’ De bezettingsmachten namen de politie structuren over samen met hun opdrachten. De manschappen die de bezettingsmacht nog kon gebruiken werden de wapens afgenomen en kregen ‘Schlagstocken’. Hun uniformen waren ze eveneens kwijt. Ze mochten wel een armband dragen met MG (Military Police).
    Gelukkig mochten ze die dragen anders hadden de dispaced persons niet geweten dat 200 politiemannen met Schlagstocken op hen schoten.

    Toch een mooi voorbeeld van hoe de voorvaderen van de Pegida initiatiefnemers handelden.

 5. In Londen is een moslim met oer-Britse naam, Sadiq Kahn, tot burgemeester verkozen. Hij heeft het gehaald op de duidelijk conservatieve Zac Goldsmith, eveneens met een oer-Britse naam en niet behorend tot een christelijke religie.

  Wij mogen ons verder blijven verheugen in ons christelijk Avondland, want wat heeft het voor belang dat het door andere strekkingen geregeerd wordt?

  • Anna,
   Het ging hier in feite om een keuze tussen de “importateur” en de “geïmporteerde”.
   Voor het overige is de islamisering van Engeland volop bezig, zoals dit ten andere werd beschreven door Chesterton in zijn boek “The Flying Inn” gepubliceerd in 1914!!!!!
   In het boek “Correctheid” uitgegeven door Nucleus is er op pagina 57 e.v. een hallucinante bespreking van dit boek. Wat toen in 1914 werd beschreven door Chesterton speelt zich nu af… tot in de details!!
   Dit wil dan ook zeggen dat men zich nu niet kan verschuilen achter onwetendheid. Dit maakt het verraad nog zoveel te erger.

   • @ Lovenaar,
    en de importeur heerst en zal zolang heersen als het geld de macht heeft, voor het welke al ons doen en streven zijn kracht verliest.
    Dat de christelijke-Germaanse machthebbers hem deze macht zelf in handen heeft gegeven moet niet verder uiteengezet worden. Tenminste niet voor hen die ogen hebben om te zien en oren om te horen.

Reacties zijn gesloten.