Zwitserland wil referendum over immigratie

„Holen wir uns unser Land zurück! Stoppen wir endlich die Zuwanderung, bevor wir endgültig fremd im eigenen Land sind!“

Laten we ons land terug veroveren, de immigratie eindelijk doen stoppen vooraleer wij de vreemden zijn in ons eigen land!

Zodra de bevolking 10 miljoen zielen (witte, zwarte, regenboog of kleurloze) telt, wil men een referendum organiseren, een volksraadpleging, waarbij gestemd kan worden of er nog meer vreemdelingen toegang mogen krijgen tot het Zwitserse grondgebied.

In Zwitserland leefden eind 2021 8,774 miljoen mensen, waarvan ca. 2.2 miljoen – zijnde 25% – buitenlanders. Ter vergelijking in 2010 bedroeg het bevolkingscijfer 7.79 miljoen. D.w.z. dat in slechts 11 jaren de bevolking met ca. 1 miljoen mensen gestegen is. Volgens de prognose zullen eind 2025 er meer dan 9 miljoen mensen in Zwitserland wonen. Dat dit getal boven de 10 miljoen-grens stijgt, dat willen steeds meer Zwitsers verhinderen.

“De grenzelose immigratie in Zwitserland komt onze welstand niet ten goede, integendeel, die wordt erdoor vernietigd. De enorme gevolgen worden steeds meer zichtbaar en de kosten onbetaalbaar. Als we nu niet van richting veranderen, dan zal Zwitserland oplossen zoals een klontje suiker in het water.”, aldus de nationaal-conservatieve SVP, intussen de sterkste partij van Zwitserland.

Zelfs als de meest enthousiaste fans van een Zwitserland zonder grenzen, met een onophoudelijke toestroom vreemdelingen, kunnen niet anders dan vaststellen dat er meer nadelen dan voordelen aan de open-deuren politiek verbonden zijn. Dat willen (h)erkennen is een ander paar mouwen.

Zoals in andere favoriete immigratielanden staat vooral de woningmarkt zeer onder druk. Het principe van vraag en aanbod heerst. Huurwoningen worden duurder. Bouwpercelen zijn eindig. Scholen kunnen amper nog degelijk onderwijs bieden. Binnenkort moeten de Zwitserse kinderen geïntegreerd worden, i.p.v. omgekeerd. De criminaliteit neemt toe; justitie is overbelast.

Links weigert te erkennen dat er een enorme stijging is van het energieverbruik: “Dezelfde mensen die ons aanmoedigen kaarsen en brandhout te kopen, zijn direct verantwoordelijk voor het débâcle.”

Eind juli zochten en kregen bijna 60.000 Oekraïners bescherming in Zwitserland, daar bovenop 10.316 andere – meestal economische – asielzoekers. Zoals in Duitsland (en elders) het geval is, vindt minder dan 50% arbeidsgeschikte immigranten een baan. En als ze werk hebben dan betekent dat niet dat ze niet meer ten laste zijn van de staat: 82% van alle asielzoekers maakt dan toch nog gebruik van sociale ondersteuning. De gemeenten hebben het moeilijk, maar men houdt beleefd zijn mond en hoopt dat de burgers ondanks belastingverhogingen niets merken. “Dit kan niet veel langer meer onder de mat geveegd worden, want we bereiken nu voor directe sociale hulp de 3 miljard Zw. Fr.-grens,” aldus SVP.

SVP en andere partijen bereiden nu al een referendum voor, waarin de mening van de bevolking zal gevraagd worden over het toekennen van de nationaliteit, over een al dan niet algemene immigratiestop, de uitwijzing van arbeidsloze buitenlanders.