Zouden we durven beweren…

EU rapport… dat de EU corrupt is?

Wij durven.  Wij voelen ons immers gesteund door het rapport dat Transparency International, een anti-corruptie denktank gevestigd in Berlijn, op 23 april bekend maakte over de corruptie en inefficiëntie van de 10 belangrijkste EU instanties, zoals o.a de Europese Commissie en het EU parlement.
De buitenlandse pers stelt dat de Europese instituten een broedplaats zijn van potentiële corruptie, fraude en belangenverstrengeling.
The Guardian: “EU institutions did not have policies in place to protect ethical transparency standards.” En in een Franse krant stond dat door de steeds meer toenemende burocratie in de EU-instellingen en het gebrek aan openheid, de kansen voor fraude zoals afgelopen jaar met de EU commissaris John Dalli alleen nog maar zijn toegenomen. Dalli ( Malta) moest opstappen nadat er een omvangrijk omkopingsschandaal met de tabakslobby boven water gekomen was.

EUSSRSlechts in één van de 10 EU-instellingen krijgen informanten van malpraktijken bescherming.   Er zouden ca. 15.000 lobbyisten in Brussel rondwaren die niet gehinderd door enige beperking de EU-instellingen kunnen en mogen ‘beïnvloeden’.  Het onderzoek van Transparancy International nam 9 maanden in beslag.  Het EU parlement weigerde zijn medewerking te verlenen.

En ze krijgen de wind van voren, de EU ‘volksvertegenwoordigers’.  Zij worden ervan beschuldigd in achterkamertjes bepaalde zaken voor hun kiezers te verheimelijken en hun grootste aandacht te besteden aan zelfverrijking.  Kortom eerder zichzelf dan hun kiezers te ‘vertegenwoordigen’.   EU organen en instituties zijn kwetsbaar voor corruptie omwille van de mogelijkheden via achterpoortjes van de wetgeving en de manke toepassing van regels met betrekking tot ethiek, transparantie en financieel toezicht. Met het verschijnen van dit rapport zo vlak voor de EU parlementsverkiezingen wordt er een behoorlijke deuk geslagen in het toch al dubieuze imago van de verschillende EU instanties, waarbij ook de EU waakhond OLAF die moet toezien op de goede gang van zaken binnen de EU, niet gespaard wordt.

U kan het rapport in het Engels lezen via dit bruggetje.

Denk hieraan op 25 mei!

http://abcnews.

Wall Street Journal

https://www.golfbrekers.be/de-bodemloze-put-van-de-corrupte-eu/

1 gedachte op “Zouden we durven beweren…

  1. De meeste en grootste corruptie gebeurd in het bestuur van Europa en dit onder de leiding van een Belgische tjeef

Reacties zijn gesloten.