Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

 

“De cartoons van het Franse blad Charlie Hebdo “zaaien haat en racisme” en provoceren de islam.”

“Dit is niet wat ze bedoelen met vrijheid. Het staat gelijk aan terreur, doordat ingegrepen wordt in de vrijheid van anderen.” Er bestaat geen grenzeloze vrijheid”.

Recep Tayyip Erdogan, president Turkije

 

3 gedachten over “Zogezegd

 1. De volgelingen van de islam zaaien haat, racisme, dood en verderf en provoceren iedere mens die naam waardig.

  Wes Hardin, redelijk wezen.

 2. Toch was Mustafa Kemal Atatürk ook geen “stichtend voorbeeld” voor zijn eigen volk… hij heeft zich kapotgezopen aan wijn, raki, en àndere soorten alcoholische dranken, èn dat hij ook een liefhebber van mooie vrouwen was… hoef ik toch niet te zweren zeker ?

 3. We kunnen blijven zeuren en zagen, en dit tot in het oneindige, over deze islam maar wie heeft dit soort hier geïmporteerd?? Wie heeft dit soort hier gehouden ?? Dit moeten in alle geval zeer machtige belangen zijn die daartoe over de nodige politieke, wettelijke en financiële middelen beschikken. Deze import is dus niet zomaar uit de lucht gevallen zoals een regenvlaag. Deze import is dus een actieve daad!!
  In tegenstelling zoals elders in publicaties werd opgeworpen, gaat het hier ook niet om morele lafheid of om een politieke kaste die het contact met de bevolking heeft verloren.
  De “importateurs” zijn helemaal niet laf, maar wel in tegendeel, hun ijver en lef kent geen grenzen. Ze weten bovendien maar al te goed wat er bij de bevolking leeft.
  Het gaat hier dan ook om het misdrijf van(hoog)verraad en sabotage.
  Er zijn hierbij twee elementen :
  1. Het materiële bestanddeel : het wetens willens importeren van deze vreemdelingenmassa’s, waarbij het niet alleen om islamieten gaat. Het gaat hier zoals reeds gezegd om een actief ingrijpen.
  2. Het morele bestanddeel : Dit bestaat in het bijzonder opzet om via deze “importen” onze westerse maatschappij en beschaving te vernietigen.
  Dit “(hoog)verraad impliceert ook het samenspannen en samenzweren met een binnenlandse en/of buitenlandse vijand, wiens doel het is onze maatschappij te vernietigen.
  Het is dan ook in het licht van het voorgaande dat men al deze “false flag” aanslagen moet plaatsen. Deze zijn er immers op gericht de hinderpalen uit de weg te ruimen voor deze vreemdelingeninvasie, die het belangrijkste wapen is dat door de vijand(=de krachten achter de NWO) wordt ingezet.(via het gekende procédé van :”problem-reaction-solution”). Hierbij gaat men desnoods over lijken en waarbij men de eigen soort niet spaart.
  Het komt er dan enerzijds ook op aan een onderscheid te maken tussen de oorzaken en gevolgen en anderzijds ook tussen de opdrachtgevers en uitvoerders.
  Als er in deze materie dan sprake is van “morele lafheid” dan dient men deze te zoeken bij diegenen die de waarheid kennen maar niet willen en vooral niet durven zeggen en schrijven, of nog erger, anderen die deze waarheid wel onthullen, op alle mogelijke manieren te lijf gaan. Dit laatste weliswaar in naam van de “vrije meningsuiting”!!!
  De genezing van een ziekte begint steeds met een volledige en juiste diagnose, waarna men vervolgens de oorzaken aanpakt.
  Zoals ook reeds meermaals gesteld, hebben er blijkbaar heel wat problemen mee om deze juiste en volledige diagnose te stellen.
  Het doet eens goed zich eens af te reageren maar het brengt niets bij om tot een fundamentele oplossing te komen.
  Om af te sluiten enkele citaten(heb alleen de Engelstalige versie) :
  1“People can foresee the future only when it coincides with their own wishes, and the most grossly obvious facts can be ignored when they are unwelcome.” – George Orwell
  2.It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it.”
  – Upton Sinclair, 1935
  3. “In a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act.” George Orwell
  4.Journalism is printing what someone else does not want printed: everything else is public relations.”
  ― George Orwell

Reacties zijn gesloten.