Nog meer verdoken transfers

Een slechte grap: “Immigranten zijn nodig, want zij zorgen voor onze pensioenen.”

Amper 1 op 5 leeflonen naar Vlamingen

Slechts 1 op 5 leefloontrekkers in België zijn Vlamingen. En het leefloon van niet-Europese vreemdelingen ligt bijna dubbel zo hoog als dat van een Belgische leefloner.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van Maatschappelijke Integratie, Willy Borsus (MR).

In 2013 werden in totaal voor meer dan een half miljard euro aan leeflonen uitgekeerd aan 156.355 personen. Vlaams Belang-kamerfractieleider Barbara Pas vroeg hierover enige detaillering aan de minister van Maatschappelijke Integratie en een aantal gegevens zijn opmerkelijk. Zo blijkt dat slechts 20 procent van het totaal aantal leefloontrekkers Vlamingen zijn (Belgische nationaliteit, Vlaams Gewest) en dat zij nauwelijks voor 13 procent van de totale leefloonuitgaven verantwoordelijk zijn.

De reden hiervoor is tweevoudig. Zo zijn er meer leefloontrekkers in Wallonië (46 procent) en Brussel (27%) en beschikt een kwart van de leefloners niet over de Belgische nationaliteit. Er zijn ook merkelijke verschillen tussen de gemiddelde leeflonen per gewest. In Vlaanderen bedraagt dat gemiddelde 2.828 euro, in Wallonië 3.434 euro en in Brussel niet minder dan 4.133 euro.

Barbara Pas: “Terwijl de Vlamingen 57 procent van de bevolking uitmaken, zijn zij slechts verantwoordelijk voor 13 procent van de totale uitgaven. Dit betekent een bijkomende transfer van Vlaanderen naar Wallonië van meer dan 184 miljoen per jaar. Volgens Pas zijn deze cijfers een bijkomend argument om de sociale zekerheid te splitsen “waardoor Wallonië zelf verantwoordelijk wordt gesteld voor haar economisch en sociaal beleid.”

Leefloon niet-EU-vreemdeling 80% hoger dan van Vlamingen

Wat het aantal vreemdelingen betreft dat een beroep doet op een uitkering zijn de cijfers nog frappanter. Zo zijn 1 op 3 leefloontrekkers vreemdeling. Nieuwe Belgen zijn in deze cijfers niet inbegrepen.

Er is ook een merkelijk verschil tussen Belgen en niet-Belgen wat de hoogte van de uitkering betreft: het gemiddelde bedrag voor een Belg bedraagt 2.990 euro terwijl dat voor een niet-EU-vreemdeling niet minder dan 5.325 euro bedraagt. Of bijna 80% meer. De spectaculaire oververtegenwoordiging van vreemdelingen in de leefloonuitkeringen stuiten Pas tegen de borst: “In sommige gemeenschappen lijkt het genot van uitkeringen tot een cultuurverschijnsel te zijn verheven, met als gevolg dat onze sociale kassen kraken.”

Om een dam te werpen tegen deze nefaste uitkeringscultuur wijst het Vlaams Belang-kamerlid op wetgeving die stelt dat vreemdelingen geen onevenredige belasting voor onze sociale zekerheid mogen vormen. “En dat is hier duidelijk het geval. Ik verwacht dan ook van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie dat hij ingrijpt. Vlaanderen kan in deze crisistijden niet blijvend het OCMW van de hele wereld spelen.”

Kosten-baten-analyse

9 gedachten over “Nog meer verdoken transfers

 1. Och ! …. zou men armoe lijden om een (vreemd) mondje meer …… natuurlijk , vanzelfsprekend , zonder discussie , absoluut , kan niet anders , want het gaat niet over “een” (vreemd) mondje maar vele duizenden die de “schat-tige” kist plunderen.. Dat zijn geen pensioenredders maar pensioenverkrachters. Bovendien iemand die “steun” krijgt hoeft niet te werken , die zit de hele dag met zijn duimen te draaien van verveling . Om toch een beetje creatief te zijn gaan ze op straat om te hangen en vrouwen uit te schelden voor “hoer” en den brave onnozele burger wat ambeteren , die maakt zich uit de voeten want hij wil niet de stempel van racist of onverdraagzame krijgen van onze correcte politiek. . Straathoekwerkers zoals dat Sharia4 kopstuk er ene was , het helpt allemaal geen fluit integendeel., ze krijgen macht over die JoNgErEn en dan is het helemaal naar de k………censuur) Als ze toch zo graag naar Syrie willen vertrekken om daar “den belangrijke” te willen uithangen , hou ze aub niet tegen maar geef ze een snoepje voor onderweg . Wat in godsnaam kan onze maatschappij ermee aanvangen . Achmed , Mohammed , Abdelkader, Youssef …. Ik kan het niet meer horen … Waar is den tijd van de Jef , de Jan , Louis , Prosper , Omer , Charel ….het wordt pure nostalgie , allemaal namen die folklore rijp zijn . Vraag is wat kunt ge er aan doen met een regering van p..t sche…ers . Ik overweeg een hongerstaking , ik wil Vlaanderen redden , Brussel en de rest kunnen de bomen in . Met mijn verontschuldiging aan die kleine minderheid van allochtonen die wel iets betekenen voor onze samenleving !

  • Oei-oei,Rene
   Geef toch maar eerst uw coördinaten zodat we kunnen in den duik je het nodige eten en drinken komen geven.

 2. Zijn dit bedragen per dag, week, maand of jaar ? Dit lijken mij toch hoge bedragen als men weet dat onze doorsnee gepensioneerden tussen de 1200 en 1800 € per maand krijgen.

 3. In die bedragen zitten hoogstwaarschijnlijk ook de bedeling (uitspreken als bedEEling) bijgerekend van allerlei eetwaren dat ze vaak aangeboden krijgen van “barmhartige instellingen”.
  Kledij kunnen zij zich aanschaffen “voor een appel en een ei” dat diezelfde instellingen opkopen bij faillissementen… (zoals bv: een spiksplinternieuwe jeans voor… 2 euro)

 4. de nba ging er toch iets aan doen.ha ha ha.juist niets het helpen in de doofpot steken ja

Reacties zijn gesloten.