Kosten-batenanalyse massa-immigratie

De tol van massa-immigratie

Massa-immigratie eist een zware prijs. Niet alleen van de gastlanden, maar ook van de herkomstlanden. Buiten de immigranten zelf, wordt er niemand beter van.

“De grootste politieke stommiteit uit de naoorlogse geschiedenis.” Zo bestempelde de Duitse ex-bondskanselier Helmut Schmidt ooit de massale import van niet-Westerse vreemdelingen of gastarbeiders. Dat late inzicht van de grijs en intussen ook wat wijzer geworden socialist was een publieke schuldbekentenis.

Maar die zou al snel ondergesneeuwd worden door de hardnekkige dogma’s van de linkse kerk. ‘De multiculturele samenleving is een verrijking’, weet u wel. ‘We hebben die immigranten nodig, voor onze economie. Zij gaan later onze pensioenen betalen én onze pampers verversen,’ zo luidt het sprookje nog steeds. De nuchtere analyse van de linkse Britse econoom Paul Collier klinkt dan ook als een vloek in de progressieve kerk (De Morgen).

40 procent

Volgens Paul Collier wil 40 procent van de armen in de wereld naar Europa. Dat zou de doodsteek betekenen voor onze welvaartstaat, onze sociale zekerheid en onze democratie. En dus kunnen we maar beter uitkijken voor zo’n ongebreidelde stroom gelukzoekers. “De grenzen opengooien, is een heel slecht idee,” waarschuwt Collier. De wijze man gelooft ook niet in de sussende politieke reacties over de gevreesde vloedgolf van Roemenen en Bulgaren. “De Britse overheid meende destijds dat er 15.000 Polen zouden komen. In werkelijkheid waren het er 1 miljoen…”

 Sociale cohesie

 “Het draait niet om de vraag of migratie goed of slecht is, wel om de vraag hoeveel migratie een samenleving wil (of kan dragen, red.). Een beetje migratie is goed, omdat het zorgt voor variatie en innovatie, maar te veel migratie kan de sociale cohesie in een maatschappij zwaar onder druk zetten.”

De feiten liegen niet. In plaats van multicultureel samen-leven, werd een sociale fragmentatiebom gecreëerd met gettovorming en hoog oplopende etnische, culturele en religieuze spanningen. Gezellig? Nou, niet echt. Over naar de herkomstlanden.

 ‘Braindrain’

Europa wordt niet alleen overspoeld door laagopgeleide arme drommels maar ook door knappe koppen uit ontwikkelingslanden. “Die arme landen zien hun meest waardevolle inwoners vertrekken. En die hebben ze net nodig om vooruitgang te maken,” aldus Collier. De Britten hebben daar een – lastig te vertalen – woord voor: ‘braindrain’. Volgens Collier moet je die waardevolle krachten laten terugkeren naar hun thuisland, want “met hun kennis, vaardigheden en ideeën uit het Westen zijn ze goud waard.” Allemaal goed en wel, maar Collier beseft dat het heel moeilijk is om ze terug te krijgen, eens ze hier geproefd hebben van hoge lonen, onze levensstandaard en onze vrijheid.

 Immigratie

 “Landen hebben het volste recht om migranten te weigeren. Het idee van vrij verkeer en open grenzen is gewoon onhoudbaar,” weet Collier. De prof van Oxford wijst er zelfs op dat niet alle culturen gelijk zijn en dat we dus dringend immigranten moeten gaan weigeren waarvan de cultuur ver van onze cultuur staat. Bovendien moeten we ook meer eisen stellen op het vlak van integratie: “Helaas gebeurt dat niet vaak in het Westen. De integratie van vreemdelingen is in veel landen fout gelopen. Ook in België.” Is dat nu een links of een rechts geluid? Of gewoon de stem van het gezond verstand?

Ludo Leen, VB  Magazine 2./14

5 gedachten over “Kosten-batenanalyse massa-immigratie

 1. De grootste politieke stommiteit uit de na-oorlogse geschiedenis zegde onze Helmut. Hij vergat er iets bij te zeggen , iets meer kleur te geven aan zijn uitspraak ! De grootste linkse stommiteit ! dat klinkt veel beter. Toch willen ze niet opgeven ze moeten en zullen er alles aan doen om toch hun gelijk te halen , zich in allerlei bochten wringen omwille van het gezichtsverlies . Dat juist zal de ondergang worden van Europa , ooit het middelpunt van de beschaving.

 2. Deze massage immigratie is geen toeval, die ons overvalt, zoals een regenbui. Het gaat hier om de uitvoering van een reeds sinds lang geplande strategie, om het westen de overspoelen met vreemdelingen, om uiteindelijk onze beschaving te vernietigen.
  Het scenario ervan werd reeds beschreven in het boek “Le Camp des Saints” van Jean Raspail, en we naderen stilaan het eindstadium.
  Belangrijker dan de voormelde vaststelling, is echter het ontmaskeren van de echte verantwoordelijken voor deze samenzwering tegen het Westen.
  Wie durft het aan?? Deze ontmaskering zal immers gelijk staan met het tekenen van zijn doodvonnis!!!

 3. Inderdaad als de meest nuttge en geleerde mensen uit die zandbak naar onze gewesten afzakken wordt dat een ramp ! Want dat blijven die Rudolf Valentino moslims zitten met geleerden die beweren dat de aarde plat is .Dat vrouwen hun eierstokken naar de kl.. helpen als ze een auto besturen enz Dergelijke geleerden zijn uiteraard niet bevordelijk voor de “vooruitgang” met het gevolg dat het nog een heel tijdje kan duren vooraleer ze een eigen ruimtevaart progamma hebben , want in de Koran staat niets over ruimtevaart .Ze zijn enerzijds wel goed op weg want ze kunnen al rechtop lopen !

 4. Hele dorpen ‘vertrekkensklaar’ richting België!

  Roma vinden massaal weg naar België!

  In haar weekend-editie brengt ‘De Tijd’ het verbijsterende relaas van de manier waarop dit land is verworden tot het beloofde land voor Oost-Europeanen, die met valse papieren aan een verblijfsvergunning komen en daarmee meteen naar het OCMW stappen. De zogenaamde Belgiëroute, zoals de weg naar het Belgische OCMW ondertussen wordt genoemd, blijkt bijzonder populair.

  Een verhuis naar België legt de Oost-Europese gelukzoekers – niet zelden Roma – dan ook geen windeieren, becijferde ‘De Tijd’: “Samenwonende volwassenen met minderjarige kinderen ten laste hebben recht op een leefloon van 987,09 euro. Hun inwonende meerderjarige kinderen elk op 493,54 euro. Idem voor inwonende ouders of grootouders en hun eveneens inwonende kinderen.” En de krant rekent verder: “Niet zelden verzamelt een uitgebreide familie 3.500 euro aan leeflonen. Bovendien hebben ze als leefloner recht op verhoogde kinderbijslag en uiteraard ook op medische bijstand.”

  Daar blijft het overigens niet bij. Eenmaal in dit land een verblijfsvergunning verworven, kan betrokkene immers ook zijn familie laten overkomen. Door het uitermate lakse Belgische beleid inzake gezinshereniging kunnen overgebrachte familieleden op hun beurt een partner, ouders en/of kinderen uit het thuisland laten overkomen. “In de praktijk betekent dit dat soms hele families zich komen aanmelden bij het OCMW”, aldus De Tijd.

  De grote aantrekkingskracht van dit land ligt in de unieke combinatie van een laks immigratiebeleid, een falende controle op het verblijf én het sociale zekerheidssysteem. In tegenstelling tot andere Europese landen, die in hun sociale wetgeving expliciet bijstand aan buitenlanders uitsluiten die werkloos zijn of nog niet hebben bijgedragen aan de staat, worden EU-onderdanen in dit land volledig gelijkgesteld aan de eigen staatsburgers. Daardoor heeft iedereen recht op een leefloon, medische zorg of bejaardenzorg. “Bij ons kan iemand die hier nog geen dag gewerkt heeft, aanspraak maken op een leefloon van 740 euro/ maand (voor alleenstaanden)”, zo stelt De Tijd.

  Op de vraag waarom dat zo is, kreeg de krant bij bevoegd staatssecretaris Philippe Courard (PS) geen antwoord…

  “Terwijl onze buurlanden alsmaar strenger worden om misbruik uit te sluiten, werkt ons land als een magneet”, zo concludeert de krant niet zonder reden. “Het is de vierde wereld van Oost-Europa die hier neerstrijkt” en – bij ongewijzigd beleid – zal blijven neerstrijken. Nog steeds volgens De Tijd zouden in een land als Slowakije hele Romadorpen vertrekkensklaar staan richting België. Ondertussen trekken inspectiediensten en OCMW’s voor de zoveelste keer aan de alarmbel met de duidelijke boodschap dat de draagkracht van ons sociale stelsel steeds meer onder druk komt te staan. Maar voor ons Belgen is er geen geld, wel worden we het elke dag ingepeperd dat de vergrijzing de schuld is van al de tekorten aan geld in de Belgische staatskas.

  Misschien willen al onze linkse en in het bijzonder onze PS-politiekers dat al de +65 jarigen collectief zelfmoord plegen dan kunnen ze nog meer zogenaamde azielzoekers opvangen

Reacties zijn gesloten.