Zivilcourage in Berlijn (4)

Alle pogingen ten spijt de massale betoging, over leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, politieke invalshoek en verstandelijke vermogens heen, te willen bekladden met de gekende verwijten, te infiltreren met beroepsoproerkraaiers én de zgz.”bestorming” van de Reichstag, zag de indrukwekkende uiting van verzet tegen de vrijheidsberoving en inbreuken tegen de grondwet er grotendeels zó uit:

Poco media en politici waren “entsetzt” over de zgz. “bestorming” van de Reichstag. De complimenten aan het adres van neo-nazi’s, vreemdelingenhaters en ja hoor, antisemieten, werden gul verspreid. Je zou voorwaar gaan geloven dat er in Berlijn ei-zo-na een staatsgreep verijdeld werd.