Ziende blind

Homans verdedigt Koranscholen

Minister Homans antwoordde in het Vlaams Parlement op vraag van Chris Janssens dat Koranscholen en een letterlijke interpretatie van de Koran best oké zijn. Voor een kritische benadering van de islam ben je bij N-VA aan het verkeerde adres.

“Stel u voor dat elk weekend tienduizenden kinderen verplicht zouden worden om de Bijbel uit het hoofd te leren. Elk weekend opnieuw moeten ze naar de les om een dik boek uit het hoofd te leren. Er zou ongetwijfeld van links tot centrumrechts veel bezwaar geuit worden indien dergelijke praktijken binnen het christendom nog zouden plaatsvinden. Gelukkig is dat niet het geval. Bij de islam gebeurt dit echter wel. En nu zwijgt iedereen behalve Vlaams Belang.” Zo leidde Chris Janssens zijn vraag in over de problematiek van de Koranscholen, die hij in het Vlaams Parlement stelde aan minister van Integratie Homans.

Terzake

Aanleiding voor de vraag was een reportage van het Canvas-programma Terzake (volg bruggetje naar video) over de Koranscholen. Daaruit bleek dat vele duizenden moslimkinderen er elk weekend opnieuw verplicht worden de Koran van buiten te leren. De lessen vinden plaats in het Turks of het Arabisch en meisjes – zelfs piepjonge van 5 à 6 jaar  – worden er in een hoofddoek gepropt. In het verleden kwam overigens al aan het licht dat kinderen die onvoldoende presteren in sommige Koranscholen geconfronteerd worden met lijfstraffen. Chris Janssens vroeg minister Homans niet weg te kijken, maar actie te ondernemen of op zijn minst de moed te hebben een onderzoek te doen naar extremisme binnen de moskeeën en de Koranscholen. Het is immers duidelijk dat de werking van de Koranscholen haaks staat op elk integratiebeleid.

Catechese

Homans acht het echter onnodig in te grijpen. De minister presteerde het de Koranscholen te vergelijken met “het vormsel van haar oudste zoon die elke week aanwezig moet zijn op de catechese”.  Dat enige kennis over de islam de minister vreemd is, werd helemaal duidelijk toen ze stelde dat “het beter is dat een letterlijke interpretatie van de Koran gegeven wordt dan dit over te laten aan ronselaars die een eigen interpretatie geven aan de Koran”. Als integratieminister behoort Homans nochtans te weten dat alle ellende die de islam vandaag de dag nog steeds veroorzaakt in de wereld – van de barbaarse en vrouwvernederende moraal in moslimlanden tot aanslagen gepleegd door een reeks terroristische moslimorganisaties – nét voortspruit uit de letterlijke interpretatie van de Koran.

Ziende blind

Chris Janssens toonde zich scherp voor Homans en haar partij: “Wie had gedacht dat een N-VA’er op de post van Integratie garant zou staan voor een ander beleid, zonder multiculturele taboes, heeft zich vergist. Dat is jammer. Enkel door de islam kritisch te benaderen, kan men vooruitgang boeken in het integratiebeleid. Want wie anno 2015 nog steeds beweert dat de islam geen struikelblok is voor de integratie van de allochtonen in onze samenleving en geen bedreiging vormt voor het harmonieuze samenleven in Vlaanderen is ziende blind.”

Wim Van Osselaer, VB maandblad dec. ’15

14 gedachten over “Ziende blind

 1. Die moslimkinderen doen dat met veel plezier; als ze niet verplicht zouden worden deden ze het wel uit eigen beweging. Genen weet je wel?

 2. Hier zien we duidelijk dat de NBA absoluut niet beter is dan de Spa, ik zou zeggen ze zijn nog slechter

 3. Intussen worden er volgens het Antwerps provincie bestuur 20.000 schoolplaatsen bij gecreëerd. Dat zal in 2016 de inwoners van de provincie geen cent meer kosten werd hen verzekerd. Hoe het verder moet voor 2017 is nog een open vraag. Dat moet nog nagekeken worden. Misschien gaat de provincie belasting de hoogte in, misschien ook niet en misschien wordt ze verlaagd. Of een politieke manier om te zeggen dat we voor de opvoeding van de in meerderheid allochtone kinderen (voor onze kinderen waren en zijn er voldoende scholen) meer belasting zullen mogen betalen.

  Wie is zo naïef bij die politieke kaste om te denken dat lessen in deradicalisering enig effect zullen hebben? Ik denk eerder het tegendeel. Honderd leraren, hoekstraatwerkers of wie voor die deradicalisering ook wordt ingezet mogen morgen op mij komen inpraten om mijn zienswijze op de islam te wijzigen. Ik ben er van overtuigd dat in een dergelijk geval zij mijn zienswijze alleen maar aanzwengelen. En zo zal het ook gaan bij onze vredelievende import.

 4. Ik raad Homans aan om verdere schitterende ideeën te halen bij Manu Dreyer, ministerpresidente van Rheinland-Pfalz(SPD). Bedoelde mevrouw gaf een interview weg in Bild am Sonntag waarin ze de medewerkers van de BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtline) opvordert om langer te werken om aldus de asiel aanvragen verwerkt te krijgen. Haar verborgen agenda is dus om zich op de kap van deze medewerkers als oplosser(in) van het probleem te profileren. Een ‘Dienst von Montag bis Freitag’ gaat in deze tijden niet meer is haar mening, die haar niets kost in tegenstelling tot de medewerkers van de BAMF.
  Een fan heeft ze al: de burgemeester van Berlijn volgt haar. Nu moet alleen Homans deze idee nog in het oor van Francken blazen en zijn bollenwinkel raakt opgelost.

  • Die Homanskleuteronderwijzer is duidelijk in zijn islamkont gebeten. Ik dacht eerst dat het een standup comedian was tot ik bemerkte dat hij een getaande huidskleur had .
   Wilkommen Fluchtelingen …weg met trumps

 5. Als Homans akkoord gaat gaat met een letterlijke interpretatie van de koran betekent dat ook dat ze akkoord gaat met al de oproepen tot vervolging, geweld en moord die in dat haatboekje staan.

 6. Koranscholen en een letterlijke interpretatie van de Koran best oké zijn.
  De letterlijke interpretatie van Koran wordt toegepast door IS ! Slavinnenhandel en het doden van ongelovigen varkens en apen , enz . Waar is den tijd van Deezeke…zoete minneke…maak van Homans een braaf kinneke . Ik vrees dat we dat onevenwichtig mens binnenkort kunnen bewonderen met een hoofddoek !

 7. Het gaat hier helemaal niet om een “ziende blind” maar gewoon om hoogverraad!!
  (in dienst van volksvreemde en vijandige zetbazen).
  Men mag de vijand niet onderschatten, en dit geldt nog meer voor de verraders. Ik verwijs naar het bekende citaat van Cicero over de verraders.
  Door dit verraad te herleiden tot een lichamelijk en / of mentaal probleem, worden de verraders immers voor een groot deel ontlast van hun misdadige verantwoordelijkheid voor dit verraad!!.
  Eens te meer is het juiste taalgebruik van groot belang.
  Uit het hiernavolgende citaat van de auteur van bovenvermelde tekst :
  “Enkel door de islam kritisch te benaderen, kan men vooruitgang boeken in het integratiebeleid. Want wie anno 2015 nog steeds beweert dat de islam geen struikelblok is voor de integratie van de allochtonen in onze samenleving en geen bedreiging vormt voor het harmonieuze samenleven in Vlaanderen is ziende blind.”
  (einde citaat), blijkt eveneens een verregaande naïviteit!!.
  Het probleem is niet alleen de islam, maar de ganse “multikul”… Op een multiculturele mesthoop kan er immers van een “harmonieuze samenleving” geen sprake zijn!!! De islam moet dan ook niet “kritische benaderd” worden, maar er gewoon uitgegooid worden. Het is ofwel zij, ofwel wij.. en als zij het zijn, dan is het met ons gedaan.
  Als er in het stemhokje geen duidelijk signaal is (dit t.a.v. van sommigen die plannen willen zien), dan is het onherroepelijk gedaan. Het Coudenhove Kalergi plan is immers in volle uitvoering, en nadert de eindfase.
  Tussenoplossingen bestaan niet, tenzij in de hoofden van de “armen van geest die God vlugger zullen zien dan hun lief is”.

Reacties zijn gesloten.