Werd Tucker Carlson opgeofferd door Fox News?

Alleszins is het een vermoeden dat meer dan waarschijnlijk is. We citeren uit Schillers drama “Die Verschwörung des Fiesco zu Genua” een zin die in de Duitstalige gebieden overbekend is en die de nagel op de kop slaat:

“Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen.”

Vrij vertaald: hij heeft zijn nut gehad… weg ermee!

Wij zijn benieuwd waar en in welke capaciteit we Tucker Carlson zullen terugzien. Niet “of” maar wel “hoe” en “wanneer” we hem zullen terugzien. In elk geval zullen we hem missen, zoals miljoenen andere kijkers en politiek geïnteresseerden.

Wordt zonder enige twijfel vervolgd. Kijk intussen even mee naar dit gesprek met Elon Musk die stelt dat A.I. volgepompt wordt met leugens.

We zijn eveneens benieuwd wanneer – niet of – de vorige Tucker Carlson uitzendingen zullen gecensureerd en/of gewist worden.