Waarom Armeniërs voor Assad stemmen

File:Monument to Marash victims at Surp Kevork (Siant George) Armenian Church, Aleppo.jpg
Herdenkingsmonument voor de slachtoffers aan Armeense Surp Kevork-kerk in Aleppo

Armenians in Syria publiceerden onderstaand bericht met het vriendelijk verzoek gericht aan onze redactie, het aan Paul Bäumer, opinieschrijvelaar bij Hagalil, ‘t Pallieterke, door te spelen:

KANTSASAR#Aleppo ||

Waarom zullen Armeniërs president Bashar Al-Assad kiezen?

#Armeens-orthodox aartsbisdom in Aleppo publiceerde een bericht in de Armeense taal ter ondersteuning van de presidentiële verdienste in #Syrië en riep haar volgers op om de president van #Assad te kiezen waarin de redenen voor de Armeense verkiezingen worden geschetst.′′

De Syrische presidentsverkiezingen zullen het politieke pad van Syrië bepalen in de komende jaren, en het bestaan van de mensen, inclusief minderheden, zal worden versterkt, vooral in de huidige geopolitieke situatie in het land, het beleg en de inval van vijandige krachten in de land als gevolg van de oorlog.

Deelname aan de presidentsverkiezingen is op dit punt belangrijker dan ooit. Dus laten we onze burgerplicht doen en deelnemen aan de verkiezingen en stemmen voor de huidige Syrische president Bashar Hafez Al-Assad om de volgende redenen:

》 De president overwint dapper alle moeilijkheden die het land heeft ondervonden. Hij kreeg te maken met verschillende politieke, economische en militaire druk, tegen de existentiële bedreiging van het land en terroristische rampen.

》 Ondanks de ongekende economische blokkade heeft hij er alles aan gedaan om de economie te redden van instorting en jonge HR-projecten te stimuleren.

》 Hij is een aanhanger van het Armeense probleem en een oprechte vriend van het Armeens volk. Op de dag van zijn presidentschap erkende het Syrische parlement de Armeense Genocide en nam het probleem van genocide mee in het onderwijscurriculum in Syrië .

》 Met de rechtstreekse steun van de president, zijn kerken, moskeeën, culturele en liefdadigheidsgebouwen die door oorlog in verschillende Syrische gouverneurs zijn vernietigd, hersteld. Met andere woorden, Syrië is onder verschillende moeilijkheden gereconstrueerd.

》 De relatie tussen #Armenië en Syrië was normaal en vriendelijk.

》 De jonge Syrische president droeg de vlam van innovatie, en moedigde vreedzaam samenleven tussen religies en beschavingen aan.

》 Hij steunde zijn volk en het Syrische Arabische leger, duwde Syrië geleidelijk uit de chaos van oorlog en duwde mensen om niet alleen met optimisme te werken, maar vooral door te werken aan het overwinnen van vijandelijke provocaties en alle buitenlandse krachten uit een land te verdrijven.

KANTSASAR

Vertaald uit het Armeens – met onze verontschuldigingen voor eventuele taalkundige schoonheidsfoutjes. Het origineel kan u terugvinden op: (8) Armenians of Syria – السوريون الأرمن – Սուրիահայեր | Facebook

https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians_in_Syria

Twee jaar geleden publiceerden wij dit getuigenis van Armeens-Syriër Kevork (Armeens voor Joris) Almassian over de aanwezigheid van Armeniërs in Syrië. Schakel icoontjes in voor ondertiteling, vertaling of geschreven tekst:

Ze zijn de reden voor hun vlucht naar Syrië nog lang niet vergeten. Herdenking genocide: