Vrede op z’n Amerikaans

Vredesduif2_islam2

Amerikaanse versie van de vredesduif.
Vergroten kan mits een klik.
Studio Rony

Vrede op z’n Amerikaans

Toppolitici van de commissie Buitenlandse Zaken van de VS-Senaat zijn gisteren tot een ontwerpresolutie gekomen voor een militair ingrijpen in Syrië.  De discussie  werd live uitgezonden via CNN.

Volgens het ontwerp zou een aanval met grondtroepen  worden uitgesloten.  Bovendien zou het militair ingrijpen maximum 60 dagen duren en slechts bij “uitzonderlijke” omstandigheden met 30 dagen kunnen verlengd worden.  Vandaag al moet er over dit ontwerp gestemd worden.  Mocht de commissie dit goedkeuren, dan wordt het ontwerp aan de plenaire vergadering, die maandag uit zomerreces terugkeert, voorgelegd.

Ondanks de steun van de democratische en republikeinse voorzitters in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi en John Boehner, is het nog niet zeker dat Obama op een meerderheid voor zijn Syriëplannen kan rekenen want in de VSA is er geen fractiedwang.

Twintig van de honderd senatoren lieten weten zeker voor een militaire aanval tegen Syrië te stemmen. Vier senatoren zijn tegen, zeventien senatoren eerder tegen en 59 senatoren zijn nog onbeslist volgens The Washington Post.

2 tot 3 maanden alles plat gooien: dat noemen de Amerikanen een korte terechtwijzing aan het adres van de Assad-regering zonder zich te willen mengen in het eindresultaat.  Zouden daar dan geen vrouwen en kinderen bij omkomen?

Wij hebben het al geschreven: als het om wapengekletter gaat zijn de democraten en de republikeinen inwisselbaar.  En ze trekken zich geen barst aan van de mening van hun eigen bevolking.  De ene enquête na de andere in verschillende media, met sympathiën voor resp. democraten en republikeinen,  toont aan dat de Amerikaanse burgers hun buik vol hebben van de oorlogsmarsen, die hun leiders keer op keer ten gehore brengen.

– Ook Ban Ki Moon waarschuwde dat een ingrijpen Syrië nog dieper in de chaos zou storten.  Hij legde er de nadruk op dat een militaire actie slechts legaal is als het om zelfverdediging gaat of door de VN-Veiligheidsraad gesteund wordt.

– Iran beklemtoonde dat de VSA met vuur spelen en dat ze wel eens aanslagen in de VSA hiermee zouden kunnen uitlokken.

– De Russische buitenlandminister eist dat Obama zijn Nobelprijs voor de Vrede (2009)  teruggeeft, mocht hij het bevel geven Syrië aan te vallen.
Hij kreeg deze erkenning uitgereikt met de volgende motivatie: “voor zijn uitzonderlijke inzet om internationale diplomatie en samenwerking tussen volkeren te versterken”.

Iets zegt ons dat Martin Luther King, eveneens winnaar van de Vredes-Nobelprijs (1964) het niet met Obama eens zou zijn.

obama_nightmare

Studio Rony

Floriaan Terbeke

Samengesteld uit info van diverse bronnen