3 gedachten over “Het is goed in eigen hart te kijken…

 1. Leuke kerels die Amerikanen. Zij zijn de enigen die ooit een atoombom dropten. Zij zagen welke verwoestingen dit tuig aanrichtte en kwamen tot de conclusie dat indien andere landen hetzelfde bij hen zouden doen dit het einde van de USA zou kunnen betekenen. Idem dito voor “Chemische wapens”. Zij maakten massaal gebruik van dit goedje in Vietnam en kwamen tot de vaststelling dat dit goedje veel te gevaarlijk was indien dit tegen hen zou gebruikt worden. Resultaat : vanaf toen is het gebruik van dit wapentuig een misdaad tegen de menselijkheid. Ondertussen blijven ze wel rustig doorgaan met het ontwikkelen van het meest gruwelijk “conventioneel” oorlogstuig, steeds krachtiger, steeds dodelijker. Mijn vader zaliger heeft mij destijds als jonge knaap meegenomen naar de Ijzerbedevaart. Nu 60 jaar later blijft “Nooit meer Oorlog” niet chemisch niet conventioneel, niet nucleair mijn absolute wens. Elke manier van oorlogvoeren is wat mij betreft een misdaad tegen de menselijkheid.

 2. Op velen van toepassing, niet enkel op de Amerikanen, maar om mensen uit de nauwste ogeving, die er dagelijks op uit zijn andere te kwetsen…

  Alice Nahon.

  ‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken
  Nog even vóór het slapen gaan
  Of ik van dageraad tot avond
  Geen enkel hert heb zeer gedaan;

  Of ik geen ogen heb doen schreien,
  Geen weemoed op een wezen lei;
  Of ik aan liefdeloze mensen
  Een woordeke van liefde zei.

  En vind ik in het huis mijns herten,
  Dat ik één droefenis genas,
  Dat ik mijn armen heb gewonden
  Rondom één hoofd dat eenzaam was,
  Dan voel ik, op mijn jonge lippen,

  Die goedheid lijk een avond-zoen.
  ‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken
  En zó z’n ogen toe te doen.

Reacties zijn gesloten.