VN Veiligheidsraad: mag het boekje open over onbestaande bio-labo’s in Oekraïne?

Rusland trekt zijn voorstel bij de VN Veiligheidsraad in over de humanitaire situatie in Oekraïne, dat voorzien was voor vandaag.

Russisch afgevaardigde Vasily Nebenzya:

“Collega’s van vele delegaties benaderden ons en klaagden over de grote druk door westerse partners, daarbij inbegrepen economische chantage en bedreigingen. De VSA en Albanië lieten een brief rondgaan waarbij er bij VN lidstaten aangedrongen wordt onze resolutie niet te steunen….We hebben begrip voor de moeilijkheden waarin deze landen zich nu bevinden… Dat is de reden dat we beslist hebben momenteel geen voorstel ter stemming voor te leggen, maar we trekken dit voorstel niet in… In de plaats ervan zullen we, gezien de nieuwe documenten die we konden bemachtigen tijdens onze speciale operatie, een dringende bijeenkomst aanvragen om het probleem van de VSA bio-labo’s in Oekraïne te bespreken. “

Rusland zal een brief naar de voorzitter van de VN Veiligheidsraad sturen. Tevoren had Igor Kirilovv, hoofd van de Russische Stralings-, chemische en biologische beschermingseenheden, dat een netwerk van meer dan 30 bio-labo’s ontdekt werd, die werkten onder een contract met de Defence Threat Reduction Agency, dat deel uitmaakt van het VSA Ministerie van Defensie.

https://tass.com/politics/1423893

In vorige bijdragen kon u er meer over vernemen. Volg ook de bruggetjes in de tekst.