WHO wil vernietiging van onbestaande bio-wapens

U leest het goed. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) “raadt ten zeerste aan” dat de Oekraïense regering de volgens de VSA niet aanwezige pathogenen voor alle zekerheid zou vernietigen opdat ze niet onder de aanwezige bevolking zouden kunnen verspreid worden.

Blijkt dat de laboratoria wel degelijk bestaan; ze werden immers door de VSA, de EU en het WHO ondersteund. Maar wat er in de koelkasten, diepvriezers zoal opgeslagen zit, dat is iets dat blijkbaar zo snel mogelijk in de doofpot moet gestoken worden.

Sinds geruime tijd kregen we via verschillende bronnen informatie betreffende de intussen beruchte biolaboratoria in Oekraïne… en ja, Rusland is behoorlijk geïnteresseerd wat er daar zoal gebrouwen wordt. De labo’s werden in hoofdzaak gesteund door het Pentagon, iets dat met hand en tand ontkend wordt. De gegevens werden intussen verwijderd. Op de webstek van de VSA-ambassade in Kiev kon men algemene informatie over de bestrijding van biologische gevaren lezen. In het kader hiervan had de Oekraïense regering vier mobiele laboratoria gekregen om op het gevaar van covid-19 te reageren.

Nou én? denk je dan, ware het niet dat deze geschonken werden door het Amerikaanse Ministerie van Defensie en niet door dit van Gezondheid. In het internetarchief kan men vaststellen dat deze bladzijde van de VSA-ambassade in Kiev op 9 april 2020 online gezet werd en toen was er van covid-19 nog geen sprake. De laatste zin van de hierboven geplaatste paragraaf, verwijzend naar covid-19, werd er pas later bijgevoegd. (https://web.archive.org/web/20200409110804/https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defense-threat-reduction-office/biological-threat-reduction-program/ )

Maar dat het Pentagon, m.a.w. het VSA Ministerie van Defensie, al sinds 2012 biolaboratoria in Oekraïne financiert, wordt aan de lezer niet medegedeeld. Ook verder vindt men niets. Ergo: het moet dan wel Russische propaganda, resp. paranoia zijn.

De VSA-regering had in het verleden over elk van de door hen betaalde biolaboratoria in Oekraïne zgn. “factsheets” – een feiten- en cijferopstelling – online, zodat men kon weten welke laboratoria door het Pentagon betaald en gecontroleerd werden en wat het kostenplaatje hiervan bedroeg. Eigenlijk, feitelijk, werden ze allemaal door het VSA Ministerie van Defensie betaald, maar werden naar buitenuit – officieel – door de Oekraïene gezondheidsambtenarij geleid.

Mooi toch, die belangeloosheid der VSA… zou je dan denken. Maar wat heeft het Pentagon met het Oekraïense Ministerie van Gezondheid te maken? Voor zover ons bekend is het Pentagon hét uithangsbord van het VSA Ministerie van Defensie, dat moet zorg dragen voor militaire veiligheid, voor wapenvoorzieningen en niet voor gezondheidszorg… in Oekraïne. Men zou het nog kunnen begrijpen als de Oekraïense laboratoria in het kader van een hulpprogramma van het VSA Ministerie van Gezondheid gemoderniseerd zouden geweest zijn… maar als een Ministerie van Defensie beweert dat het zich om de gezondheidszorg in andere landen bekommert, dan gaat er een klein belletje rinkelen. Vooral omdat de bewuste “factsheets” over de laboratoria plotseling uit het wereldwijde net verwijderd werden.

Dat we niet zomaar wat uit onze mouw schudden, kan u zelf vaststellen. U klikt op de naam van de stad, waar het resp. laboratorium zich bevindt, resp. bevond, met vermelding van de kostprijs der “USG-investering in de Oekraïense gezondheidszorg”: alle bedragen in US dollar – USG = United States Government.

De werken in alle laboratoria werden door de Amerikaanse bedrijf Black & Veatch uitgevoerd en bijna alle laboratoria werden in het kader van hetzelfde programma uit het jaar 2012 omgebouwd.

Dat deze laboratoria bestaan kan niet betwijfeld worden: ze horen officieel tot het Oekraïense gezondheids- en veterinairsysteem, werden met het geld van het Pentagon omgebouwd. Blijft de vraag: wat heeft het Pentagon met de gezondheidszorg in Oekraïne te maken? Welk belang had het Pentagon aan 10 biolaboratoria in 9 Oekraïense steden en wat werd daar gebrouwen?

Het WHO “raadde nadrukkelijk aan hoogstgevaarlijke ziekteverwekkers te vernietigen om een mogelijke verspreiding te verhinderen.” Merkwaardig. Vooral omdat de VSA het bestaan van dergelijke laboratoria ontkennen. Als het WHO al op de hoogte is… De EU-steun bestond uit een laboratoriumonderzoek-opdracht van het Duitse Ministerie van Defensie. Ook hier niet van het gezondheidsministerie. Zeer merkwaardig.

Het WHO heeft niet gemeld om welke “hoogstgevaarlijke ziekteverwekkers” het ging. Het WHO heeft wel uitvoerig de VSA en Oekraïne geciteerd en de Russische vrees, nl. dat men onderzoek deed naar biowapens, verontwaardigd van de hand gewezen. Niet zo merkwaardig.

Het is niet gemakkelijk hierover beeldmateriaal te vinden… behalve dan van de Amerikaanse ontkenningen en de beschuldigingen dat het integendeel Rusland is, dat een bio-aanval zou overwegen. Deze kan u alvast bekijken:

Meer info over VSA biolaboratoria wereldwijd, volg bruggetjes:

Documents expose US biological experiments on allied soldiers in Ukraine and Georgia – Dilyana.bg

The Pentagon Bio-weapons – Dilyana.bg

U.S. operates over 200 military biological laboratories worldwide – CGTN

Global netizens reveal growing list of U.S. bio-security labs – CGTN

Inside the US government’s top-secret bioweapons lab (businessinsider.nl)