Ook China is geïnteresseerd in de niet bestaande bio-wapens in Oekraïne

Wat u niet zult vernemen bij de dagelijkse éénzijdige nieuwsvergaring der poco media:

Zhao Lijian, Min. v. Buitenlandse Zaken, China:

“Buiten Fort Detrick thuis (VSA), heeft het VSA leger 336 biolabo’s in 30 landen, Oekraïne inbegrepen.”

“U stelde dat de VSA benadrukt dat de labo’s voor onderzoeksdoeleinden zijn. Ik zeg u dat het VSA antwoord tot nu toe verwarrend en in tegenspraak met zichzelf is. Volgens het akkoord van 2005 tussen het VSA Ministerie van Defensie en de Oekraïense kant, hebben afgevaardigden van het VSA Ministerie van Defensie het recht deel te nemen aan alle aspecten van gerelateerde activiteiten of instellingen in Oekraïne.

De informatie, die door het VSA Defensieministerie als “gevoelig” bestempeld werd, moest door Oekraïne geheim gehouden moeten worden.

Volgens de documenten die de VSA eind 2021 overgemaakt hebben aan de vergadering van het BWC heeft de VSA samenwerkingsinrichtingen in Oekraïne, daarbij inbegrepen zijn 26 labo’s. Wij vragen ons af of de VSA hun eigen mensen gestuurd hebben? Wat is de specifieke reikwijdte van de activiteiten? Hoe veel samenwerkingsinrichtingen zijn er? Welke “gevoelige” informatie over de publieke gezondheid mag niet openbaar worden gemaakt? Weet de Oekraïense kant wel waaraan de VSA in Oekraïne aan het knutselen is geweest?

Indien de door de VSA gegeven informatie opvallend ontoereikend en in tegenspraak is met zichzelf, hoe kunnen de VSA dan de internationale gemeenschap overtuigen dat zij handelden volgens de verplichtingen van het BWC?

Ondanks de internationale consensus over de toepassing van de overeengekomen voorschriften, staan de VSA heel alleen bij het verhinderen dat het BWC een toezichtmechanisme opricht. Dàt verklaart de achterdocht van de internationale gemeenschap over de bio-militaire activiteiten van de VSA.

Sinds tientallen jaren wijzen de VSA om de haverklap met een verwijtend vingertje naar anderen en beschuldigen hen ervan de regels niet te volgen, zeggen dat ze toezicht moeten aanvaarden en gaan zelfs tot sancties en militaire operaties over. Maar als het over de VSA zelf gaat, dan weigeren ze halsstarrig toezicht en kletsen zich eruit door simpelweg te verklaren dat “ze volgens de afspraken handelen”. Hoe kan dat?

Dit zijn de typische twee maten en gewichten. Qua geloofwaardigheid van de VSA is het bovendien heel moeilijk het vertrouwen van de internationale gemeenschap te winnen.

We doen opnieuw een oproep aan de VSA om verantwoordelijkheid te tonen, een duidelijk verslag van hun biologische militaire activiteiten – thuis en in het buitenland – te tonen en ermee op te houden het toezichtmechanisme van het BWC te saboteren. Dit zal het helpen het vertrouwen van de internationale gemeenschap in de VSA uitvoering van diens internationale verplichtingen te herstellen en ‘s werelds bio-veiligheid te versterken.”

Lees ook het voorgaand artikel: