Geld beleggen volgens een moreel waardenkompas

Zo streng en omvattend als Rusland werd nog nooit een land bestraft. Het is een experiment om te proberen een oorlog te beëindigen met financiële en economische maatregelen. En mocht dit lukken dan zal in de toekomst het aantal handels- en economische slachtvelden toenemen.

Zoveel is duidelijk: Rusland moet bankroet gemaakt worden. De Russische deviezenreserves bij buitenlandse banken en internationale kredietinstellingen werden bevroren. En uiteindelijk zou dit dan ertoe moeten leiden dat de Russische staat geen terugbetalingen en/of intrestuitbetalingen van leningen kan doen.

Voorlopig zou dit nog niet gelukt zijn: https://fortune.com/2022/03/17/russia-makes-interest-payment-external-debt-bonds-dollars-default/

Rusland heeft op zich een gezonde boekhouding, heeft geen wurgende schulden, is eigenlijk een rijk land, maar kan niet meer aan zijn vermogen in het buitenland. Het zou dan geen faillissement wegens ontbrekende middelen, maar wel wegens het versperren van de toegang tot de middelen zijn. Rusland kan dan geen aankopen doen die in buitenlandse deviezen moeten betaald worden. Het bevriezen van het Russisch staatsvermogen heeft echter ook een ander effect: het trekt de crediteuren mee in het bad: niet alleen Russische oligarchen, maar ook internationale banken en financiële instellingen die leningen verleend hebben. Bv. ook talrijke investeerders in fondsen waarvan ook Russische staatsleningen deel uitmaken en waardoor deze nu het risico lopen geen intresten of terugbetaling te krijgen. Bv. telt dit ook voor u en ons, die via een aangeboden fonds, een zgn. korf, bij een plaatselijke bank, de spaarcentjes toch een klein beetje intrest willen doen opbrengen.

Met het bevriezen van de Russische buitenlandse deviezenreserves heeft men een zeer gevaarlijk wapen ingezet. Zo kan men kredietwaardige staten op hun knieën dwingen omdat ze niet meer aan hun in het buitenland geparkeerde geld geraken. Of men kan hen via dit wapen laten verhongeren, hun bevolking medische hulp ontzeggen… en in de “gastlanden” zelf de intresten en opbrengsten innen. Voorbeelden genoeg: Venezuela, Afghanistan, Libië, Syrië.. De bruggetjes geven slechts een voorbeeld; de confiscaties in deze landen zijn veel omvattender. Om wat en hoeveel het juist gaat, wordt om voor de hand liggende redenen niet bekend gemaakt en/of ontkend.

Waar is de grens? Stel dat Trump het in de VSA geparkeerd Mexicaans geld zou in beslag genomen hebben om zijn beruchte Muur met Mexico te financieren? Of idem dito met Chinees geld om de zware Amerikaanse schuldenlast af te lossen? Hoe ver kan men gaan? Kan men omwille van de zgn. “democratie”, de bewierookte “waarden en normen” afglijden tot het niveau van een schurkenstaat? Hoe dicht is men na de confiscatie überhaupt nog verwijderd van een weigering de schulden te betalen?

Obligaties zijn kredieten die staten, instituten en ondernemingen toegestaan worden uit te schrijven. Krediet heeft zijn oorsprong in het Latijnse “credere” – geloven. De kredietverstrekker gelooft aan de kredietwaardigheid, de terugbetalingsmogelijkheid en dito bereidschap van de schuldenaar. Als dit vertrouwen verdwijnt zal het op de kapitaalmarkten moeilijk worden. De euro-schuldencrisis heeft dit al aangetoond. Het wapen dat tegen Rusland gebruikt wordt is nog veel straffer: hier wordt de schuldenaar de terugbetalingsmogelijkheid ontnomen omdat dit mogelijk is omwille van de bewaringsplaats van het vermogen. Het tilt het instrument van een vermogensbeslaglegging op een heel ander niveau.

De kapitaalmarkten fungeren echter op vertrouwen dat de mist in gaat als de regels niet gehouden worden. Op korte termijn lijkt het misschien op een succes: Rusland wordt niet failliet doordat er meer schulden dan eigendom is, maar wel door de toegang tot de gelden te verhinderen. Op lange termijn is het echter zeer gevaarlijk. Op een hoger doel te bereiken grijpen vooral westerse staten zeer diep in de eigendomsrechten van derden.

https://en.wikipedia.org/wiki/PIMCO

Investeerders wordt dringend aangeraden b.g. ontwikkelingen van dag tot dag te volgen. De onmogelijkheid tot betalen krijgt een heel nieuwe definitie. Niet omdat er geen financiële middelen zijn, maar omdat men verhinderd wordt aan de financiële middelen te geraken.

Investeerders moeten blijkbaar in de toekomst niet alleen rekening houden met een “veilige, sterke en rendabele” belegging maar moeten meteen ook een moreel certificaat van hogere waarden en normen eisen. Als dit er niet bij verstrekt wordt, dan moeten ze er rekening mee houden dat een hogere hand de belegging kan blokkeren. Een tweede niveau is ook de plaats waar de investeringen opgeslagen, resp. uitgeschreven, worden. Wat er nu met Rusland gebeurt is het spreekwoordelijke voorbeeld. Wie kan voorspellen wie er binnen bv. 5 jaar buiten de gratie van de westerse moraalridders valt? Wie garandeert dat uw belegging niet riskeert in beslag genomen te worden? Volgens hoeveel bijbels moeten we in de toekomst leven? Eerst was er het Greta-Thunberg-boekje, dan was er de coronadwangbuis en dan nu de financiële geboden der westerse moraalridders!

https://www.themoscowtimes.com/2022/03/15/russia-says-west-trying-to-push-it-into-default-a76929

Lees ook: Wordt 12 maart D-day voor de geplande crash van de economie door de Great Reset katalysator Oekraïne? – Martin Vrijland