Vloeken in de synagoog*

N.a.v. Israëls beleid i.v.m. Palestijnen, uitbreiding van joodse aanwezigheid in Arabische buurten, de verdrijvingen uit woningen, de uitbreiding van nederzettingen e.d. gingen wij op zoek naar àndere joodse meningen dan deze van de Israëlische regering en peetvader Trump (… en grotendeels heel politiek-VSA). (We zullen ons bij sommigen weer niet geliefd maken… Het zij zo.)

“Het jodendom als openbaringsgodsdienst is geen nationaliteit met een eigen bestaan. Evenmin zijn de joden één volk met een eigen onafhankelijke persoonlijkheid. Ze zijn gewoon de burgers van de staten waartoe ze behoren.”

“Zionisme heeft zich op de voorgrond gedrongen en verwarring gezaaid over de vraag wat het betekent een jood te zijn. Is het joods-zijn een etnisch gegeven, een stammenidentiteit, een nationale identiteit of een natie tussen andere? Of is het “een heilig volk te zijn en een natie van priesters?””

Op de vraag naar goede raad voor Israël, zodat de wereld een betere plaats wordt voor joden:

“Ja, Zij moeten stoppen te beweren dat zij ons vertegenwoordigen. Vanaf het ogenblik dat Israël zich ergens mee bemoeit, stijgt het anti-semitisme overal ter wereld, maar als Israël in geen conflict betrokken is, dan daalt het anti-semitisme. Want de wereld verwart joden met Israël en Israël moedigt dit aan door zichzelf de joodse staat te noemen en te stellen dat zij alle joden vertegenwoordigen… enz… De joden krijgen de schuld voor de acties van Israël. Israël moet met de nonsens ophouden te stellen dat Israël de natiestaat is van alle joden… het moet de staat van zijn burgers worden, zoals alle normale landen ter wereld. Het probleem is dat het zionisme hen deze gekke dingen doet zeggen… het is hun religie… Zionisme stelt dat joden een natie zijn en Israël is hun staat. Dus raad ik aan de zionisme-religie te laten vallen. Als ze joden willen zijn dan moeten ze het judaïsme practiseren en niet de goddeloze religie van het zionistisch nationalisme. Het leven zou voor iedere betrokkene beter zijn…”

Citaten van Rabbi Yaakov Shapiro die zich uit tegen het zionisme. (https://www.dailyscanner.com/deep-dive-into-zionism-with-rabbi-yaakov-shapiro/)

Rabbi Yaakov Shapiro is emeritus rabbi van de Baid Medrash van Bayswater, Queens, New York. Na zijn schooltijd volgde hij een traditioneel orthodox leerprogramma. Auteur van talrijke boeken over joodse theologie en wetgeving, over de bijbel en de talmoed. Zijn meesterwerk, “The Empty Wagon, Zionism’s Journey from Identity Crisis to Identity Theft” (Zionisme, van identiteitscrisis naar identiteitsdiefstal), een pil van 1400 blz, een historische en ideologische verhandeling over judaïsme en zionisme. Zijn video’s over zionisme bereiken miljoenen over heel de wereld. Zijn mening over Trumps erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad werd ca. 2 miljoen keer bekeken…. “Jeruzalem is een heilige stad, dé stad der joden wereldwijd, maar is geen politieke hoofdstad…. Israël is geen synoniem van het joodse volk”... enz. En hij grapt bij de beschrijving van de joods-christelijke relatie: “mocht je twijfelen wie Netanyahu of de paus is… de paus is degene met de yarmulke (keppeltje)… volg pijltje…

Om de een of andere duistere reden geraken wij niet op zijn webstek: https://yaakov-shapiro.com Misschien later wel. Of werd hij gecensureerd door hogerhand?

Ondertiteling ,vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Wie geïnteresseerd is en tijd heeft kan hierbij een lezing van hem bekijken waar hij zeer politiek incorrecte stellingen verdedigt. Mocht een niet-jood dit wagen…

Geen ondertiteling en vertaling mogelijk.

Dat rabbi Yaakov Shapiro niet alleen staat met zijn mening over het jodendom, judaïsme en zionisme mag blijken uit onderstaande video van een anti-zionisme congres:

En dan zijn er nog meer die olie op het vuur gieten door te beweren dat de huidige “blanke” joden niet de échte nazaten van het Uitverkoren Volk zijn. Het zouden naar verluidt de zwarte Amerikanen zijn… als afstammelingen van de twaalf Hebreeuwse stammen van Israël, die na de vernietiging van het Koninkrijk Israël, uitzwierven over Afrika en die uiteindelijk als slaaf over de Atlantische Oceaan gebracht werden. (https://www.ajc.org/translatehate/not-the-real-Jews) Hoewel… uit het onderstaande mag blijken dat er nog meer zich geroepen voelen het Uitverkoren Volk te kunnen vertegenwoordigen:

*een knipoog naar ons gezegde “vloeken in de kerk”.