Van deze “hulp”, verlos ons Heer (2)

Afbeeldingsresultaten voor white helmets fake

Ondank is ‘s werelds loon. Nadat ze van alle poco kanten bewierookt werden voor hun onzelfzuchtige inzet zouden de Witte Helmen stilaan op droog zaad gezet worden.
Logisch eigenlijk. Want hoe minder gebied de “gematigde rebellen” onder hun oppositiehoede hebben, hoe minder nood er is aan de filmploeg die wereldwijd een heldenstatus veroverde tijdens levensgevaarlijke reddingsoperaties. De Witte Helmen, nepredders met Hollywoodaureolen. We hebben hun doopceel al herhaaldelijk gelicht.  “Gered” werd er uitsluitend in rebellengebied; de rest moest zijn plan maar trekken.  En altijd stond er toevallig een filmploeg bij. Onderaan vindt u hun c.v. in een video van de Syrische humorist Treka.

En nu zou naar verluidt de grote baas aller Amerikanen en de rest van de Vrije Wereld beslist hebben dat de financiële infuus zou afgesloten worden. Raed Saleh, het opperhoofd der Witte Helmen, is er het hart van in: “In maart hadden we nog heel positieve vergaderingen. Er werd zelfs gesuggereerd dat we zelfs tot in 2020 op steun zouden kunnen rekenen. Op geen enkele manier werd een drooglegging aangekondigd.”

Volgens het Amerikaanse binnenministerie zouden ze momenteel geen Amerikaanse steun meer krijgen omdat deze herbekeken wordt. De VSA tekenden in het verleden voor een derde van de propagandafactuur der Syrische “gematigde rebellen”.
“We zijn zeer bezorgd,” stelde een Witte Helmen-woordvoerder, “dit zal uiteindelijk een negatief effect hebben op onze humanitaire inzet… levens te redden. We zullen de kwaliteit van onze diensten niet meer kunnen garanderen.”

  … Oef!… Een lichtpunt. Naar eigen zeggen zou de vijfde colonne van de “gematigde rebellen” meer dan 70.000 levens gered hebben. En die staan allemaal netjes op film….  Als je ziet wie er tegenwoordig allemaal in aanmerking komt voor de Nobelprijs van de Vrede, zou het Nobelcomité van Stockholm beter verhuizen naar de filmstudio’s van Disney.  Trump als vredesapostel?  Hoe lang is het geleden dat hij nog met een mooiere, grotere, dikkere, krachtigere knop voor de lancering van atoomraketten dreigde?  En wat met de rakettenaanval in Syrië na een opgezet scenario van gifgasaanval?  Of het mes in de rug van de Koerden in Noord-Syrië?  Schrijft men “vrede” met een “w”?

Een intern document van het Amerikaanse binnenministerie vermeldde dat hun M.O.-Bureau bevestiging moest hebben voor de financiering van de Witte Helmen tegen 15 april ll – bij gebreke zou een sluitingsprogramma in werking treden. Ook wachtte het M.O.-Bureau nog op bevestiging dat een ander programma zou voortgezet worden: m.n. het verwijderen van landmijnen, noodzakelijke dienstverlening herstellen en voeding voorzien voor “gematigde rebellen” en hun gezinnen. Officieel werd er nog niets medegedeeld maar de data zijn verstreken. President Trump heeft de Amerikaanse steun t.b.v. 200 miljoen dollar in maart bevroren. Men bekijkt nu of er uit andere fondsen kan geput worden of – bij voorkeur – of andere landen de kosten (al dan niet gedeeltelijk) willen overnemen. Abdullah al-Arian, een advocaat uit Raqqa: “De passie en de kracht die de VSA in Raqqa inzetten om de stad te bevrijden is niet te vergelijken met de passie om Raqqa herop te bouwen. Helemaal anders, veel minder, veel trager. Zij geven ons mooie woorden en beloftes, maar daar blijft het bij.”

Een opvallend rare kronkel in de berichtgeving van CBS, die tegelijkertijd – allicht onbewust –  zeer verhelderend is. Let wel, het gaat hier uitsluitend om de regio’s met en van de “gematigde rebellen”: we citeren: “duizenden scholen werden vernietigd, slechts een klein aantal konden heropend worden, dikwijls zelfs zonder stoelen, kinderen zitten op de grond…  en leraren zijn moeilijk te vinden. Zonder onderwijs hebben de mensen slechts ISIS ideeën.”

Juist.  Men zou bezorgd zijn om de Syrische jongeren, “die wel eens zouden kunnen radicaliseren als ze niet de veiligheid en steun krijgen die ze nodig hebben.”   En dat in een gebied dat door de Syrische oppositie, de in de hemel geprezen “gematigde rebellen” gecontroleerd wordt.  Zou het dan toch onder Assads dictatuur beter gaan?

CBS: U.S. freezes funding for Syria’s “White Helmets”

 

Van deze “hulp”, verlos ons Heer