Valt Vlaanderen onder de Zuid-Europese invloedssfeer?

Hoort Vlaanderen bij Noord- of bij Zuid-Europa als straks de eurozone uiteenvalt?

Nu de eurocrisis terug is van nooit weggeweest gaan links en rechts stemmen op voor de invoering van de neuro. Eerder deze maand nog zei Nederlands politicus Frits Bolkestein dat hij een parallelle munt wil voor de triple-A-landen in de eurozone.  Bolkestein beaamt dat zijn pleidooi neerkomt op invoering van de zogenoemde neuro, een euro voor noordelijke landen die relatief financieel gezond zijn; zoals Finland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Nederland.

EUSSRIn zijn boek Het Westen 5 x failliet verdiept de Nederlandse wiskundig ingenieur Kees Pieters zich in het lot van Vlaanderen als straks de eurozone uit twee delen bestaat. Met andere woorden, gaat Vlaanderen, samen met Wallonië tot de zuiderse invloedssfeer behoren of wordt Vlaanderen een deel van Noord-Europa?:

‘De(ze) Europese barst loopt niet ten Noorden van België, ook niet ten Zuiden van België, maar dwars door België heen. Bovendien is het is niet de vraag óf de euro valt, maar wanneer de euro valt. Als Vlaanderen op dat moment onafhankelijk is, is er geen twijfel over de plaats van Vlaanderen in de toekomst: Vlaanderen is een onderdeel van Noord-Europa. Maar wat gebeurt er als op dat moment Vlaanderen nog steeds onderdeel is van België?

In België gebeurt altijd wat de Franstaligen willen, want ze vinden altijd een, weliswaar slinkende, groep Belgicistische Vlamingen die liever de belangen van de Franstaligen behartigen dan die van hun eigen kiezers. Lang geleden werd het al gezegd: België zal Latijns zijn, of het zal niet zijn. Dat is helaas waar tot op de dag van vandaag.

Als op het moment dat de Euro valt België nog bestaat, zal het land Latijns reageren, m.a.w. volgens de lijnen van de wensen van de Franstaligen. België zal zich dus gedragen als een Zuid-Europees land en zal gaan behoren tot Zuid-Europa. Vlaanderen wordt dus meegezogen naar Zuid-Europa en alle economische tegenspoed die daarmee samenhangt. De afstand tussen de Noord-Europese buren, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië enerzijds en Vlaanderen anderzijds zal groter worden. De transfers zullen niet meer alleen van Vlaanderen naar Wallonië gaan, maar ook van Vlaanderen naar Frankrijk, Italië en Spanje. Vlaanderen zal verarmen en de aansluiting met Noord-Europa definitief missen.’

Valt daar nog iets aan te doen?

Het is vijf voor twaalf, stelt Pieters: ‘België verdampt niet, het condenseert. De volgende verkiezingen zullen de laatste zijn voor de grote klap. Dan moet het ook gebeuren. Het is de laatste kans voor Vlaanderen om de Noord-Europese boot te nemen. Spa, VLD, CD&V en Groen hebben hun plaatsen al ingenomen op de Zuid-Europese Titanic. De echte Vlaamse partijen hebben geen tijd meer te verliezen. Het is nu of nooit.’