Op naar een gezamenlijke Europese lijst? Wat met het Vlaams Belang?


© Twitter Wilders

Wilders slaat zijn vleugels uit

Wilders gaat nu actief op zoek naar Europese samenwerking, en sprak Marine LePen.

Ik kan het niet helpen, maar als het over Marine LePen gaat voel ik altijd enige ontroering. Zij is een van de eerste echt grote stemmen van het Europese ongenoegen, die ik ministeriabel acht. Marine LePen is in staat om leider te worden van alle Fransen. Anders dan Wilders laat ze zich nooit verleiden tot een oeverloze theologische discussie over de islam. En daarmee loopt ze ook niet in de val van de marginalisering.

Marine LePen richt zich op die punten waar de islam Frankrijk wil binnendringen, en dan spreekt ze in niet mis te verstane termen. Bij het op straat bidden van moslims in Parijs, trekt ze de vergelijking met een bezettingsmacht. En komt daarmee in directe confrontatie met de EU. Dit is precies het soort confrontatie dat Marine LePen het beste uitkomt. Hier krijgt ze steun van het volk. Het zijn de uitingsvormen van de islam binnen onze westerse wereld, waarover je als nationale politicus een discussie moet voeren. De bouw van moskeeën. De boerka. Een theoretische islamdiscussie is iets voor intellectuelen, of iets voor gereformeerden die enorm veel waarde hechten aan het geschreven woord. De man op straat boeit dat niet, en dat heeft Marine LePen heel goed begrepen. Bovendien: het is veel te veel eer voor de islam. Zo interessant is die niet. Het is de meest plompe, en in intellectueel opzicht oninteressante, godsdienst die ik ken

Marine LePen zegt dan ook niet dat ‘de islam’ een bedreiging is voor onze samenleving, maar ‘de fundamentalistische islam’. Bijvoorbeeld in onderstaand interview. Hierin heeft ze volkomen gelijk. En wat is die vrouw welbespraakt en gepassioneerd! Ze laat zich door die mevrouw van Al Jazeera geen moment de kaas van het boord eten en voert haar eigen punten op. Waar de Al Jazeera interviewster het gesprek wil brengen op het salafisme, blijft Marine LePen het doodkalm hebben over de Franse geschiedenis met de islam. En ze zegt daarover zoveel afgewogen en diep beleefde dingen die kennelijk nieuw zijn voor Al Jazeera, dat Marine het woord houdt. Bewonderingswaardig.

Die islam hoort niet het middelpunt van onze belangstelling te zijn. Het middelpunt van onze belangstelling hoort te zijn: Onze Europese natiestaten en hun voortbestaan. De grote vijanden zijn de immigratie en de EU, onafscheidelijk met elkaar verbonden. Anders dan Wilders, hamert Marine LePen op het secularisme, als het antwoord op de extreme uitingen van de islam. En dat is precies het juiste antwoord. Secularisme, secularisme, secularisme. Daar hoort de discussie over te gaan en nergens anders over. De islam past zich maar aan. Zo niet, dan heeft de islam een probleem.

En hierover had Wilders het dan ook, na zijn bezoek aan Marine LePen. Niet over de islam, maar over de bedreiging door de immigratie, die wordt aangejaagd door de EU. Het is duidelijk dat ze hier een punt van overeenstemming hebben gevonden. Sterker nog, het is best mogelijk dat Wilders hier een ‘leermoment’ heeft gehad. Net zoals hij destijds een leermoment had toen hij op bezoek ging bij de Deense Volkspartij, waaruit toen het plan voor de gedoogconstructie voortkwam, en een sterker bewustzijn dat een politiek voor open grenzen nooit samen kan gaan met een sterke verzorgingsstaat. Dus het omgekeerde is ook waar: Sterke verzorgingsstaat, gesloten grenzen. De PVV werd dan ook een meer linkse partij, en kon de strenge bezuinigingen van Rutte niet meer accepteren.

Marine LePen lijkt ook deels op zo’n lijn te zitten. Ze is uitgesproken tegen privatisering en meer macht voor de banken bijvoorbeeld. Ze is ook tegen de uitholling van de pensioenrechten. In dat opzicht kan ze moeilijk ‘rechts’ genoemd worden, laat staan ‘extreem-rechts.’

Maar laat Marine het voortouw nemen. Zij vertegenwoordigt het grootste land en zit op de meest succesvolle lijn.

Wilders kondigde aan dat hij de komende maanden actief op zoek gaat om banden aan te halen met andere bewegingen en partijen in Europa, en dit in het licht van de komende Europese verkiezingen. Of dit zal leiden tot een gezamelijke lijst is wellicht nog te vroeg om te zeggen, maar een lijstverbinding met Marine LePen zou een hele goede zaak zijn. Laat de PvdA maar piepen over ‘maskers’ die afvallen.

Geplaatst door Joost Niemoller op 24 april, 2013 bij http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/04/wilders-slaat-zijn-vleugels-uit