Twijfel is het fundament van de wetenschap.

‘Ik heb meegewerkt aan de analyse op de flyer’, zegt Lieven Annemans, ‘Dus ik sta achter de inhoud ervan. Ik heb acht jaar farmaco-epidemiologie gedoceerd, en ik heb dus expertise over de materie. Het artikel uit Scientific American focust zich enkel op myocarditis terwijl er ook nog andere nevenwerkingen zijn, en het baseert zich op cijfers uit de derde golf uit Amerika. Onze Belgische analyse is onder andere gebaseerd op cijfers van de Hoge Gezondheidsraad en Sciensano, en de officiële bijsluiter van het vaccin. Dus ik betreur de polarisatie hierrond. We hebben nuance en een breed perspectief nodig. Ik ben zelf voorstander van het vaccineren van mensen die in de risicogroep zitten, ook van ouderen. Maar bij kinderen ben ik daar niet van overtuigd. Twijfel is het fundament van de wetenschap. Ik heb deze kwestie nog niet kunnen uitpraten met mijn collega’s die zich distantiëren. Ik ga met hen contact opnemen.’

Prof. Lieven Annemans in een reactie op de oprisping van tv-professor MVR. Het citaat hierboven werd geplukt uit het niet onbevooroordeelde artikel van wat ooit een Vlaamse kwaliteitskrant was: Collega’s distantiëren zich van professor Annemans na ‘misleidende antivax-propaganda’