Dankbetuiging

Trouwe bezoeker Marnix Sap stelde voor dat we de Van Rijswijckmars zouden plaatsen als blijk van erkentelijkheid aan de vrijwilligers die ons zwalpend schip telkens weer naar de kade trokken.

Hij vleide geen groten der wereld. Wat recht was en schoon joeg zijn boezem in brand.
Hij dulde geen vreemden tot meesters in 't land, hij eerde geen kroon dan met glorie bepereld, en gaf maar de vrijheid de staf in de hand. En gaf maar de vrijheid de staf in de hand.
"In lied'ren klonk zijn hart, in lied'ren klonk zijn hart",
zo liet ons moeder horen, zo liet ons moeder horen.
En waar zijn harte klonk, en waar zijn harte klonk,
daar hield de vreugde feest, daar hield de vreugde feest.
En waar zijn harte klonk, en waar zijn harte klonk:
daar hield de vreugde, de vreugde feest.
Hij vleide geen groten der wereld. Wat recht was en schoon joeg zijn boezem in brand.
Hij dulde geen vreemden tot meesters in 't land, hij eerde geen kroon dan met glorie bepereld, en gaf maar de vrijheid de staf in de hand. En gaf maar de vrijheid de staf in de hand.