Tsjernobyl: onder gemeenschappelijke hoede van Rusland en Oekraïne

De Russische staatszender Vesti heeft zondag tijdens het weekoverzicht een reportage over Tsjernobyl uitgezonden, dat door Russische para’s als een der eerste doelwitten ingenomen werd en dat nu gezamenlijk door Rusland en Oekraïne bewaakt wordt.

Het toont dat Russische para’s al op dag één van de Russische militaire actie in Tsjernobyl geland zijn en het onder hun controle gebracht hebben. Niet toevallig: daar bevindt zich immers een belangrijke opslagplaats voor atoomafval die men tot plutoniumproductie of voor de vervaardiging van vuile bommen kan gebruiken. De reportagefilm kunnen wij niet plaatsen wegens technisch onverenigbaarheid; we kunnen wel doorverwijzen naar: https://player.vgtrk.com/iframe/video/id/2387894/start_zoom/true/showZoomBtn/true/isPlay/false/sid/vesti7/ of, mocht dit niet lukken, klik dan op https://vesti7.ru/video/2387894/episode/27-02-2022/

Als de verbinding traag op gang komt of helemaal niet werkt, dan ligt dat niet aan uw pc of modem, maar wel aan doelbewuste sabotage. Vrijheid van meningsuiting werkt slechts in één richting… maar dat wist u al.

RT bood dit kort filmpje aan. Mocht u het niet kunnen bekijken, dan heeft de censuurduivel nu al toegeslagen: de Oekraïense en Russische emblemen op de mouwen der soldaten in de controlekamer zouden u immers in verwarring kunnen brengen…

Dit is de letterlijke vertaling naar het Nederlands. Waar u de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden “wij”, “ons”, “onze” leest, moet u dit vanuit Russisch perspectief interpreteren.

“Op de eerste dag van de militaire operatie in Oekraïne werd het gebied van de Tsjernobyl kerncentrale onder controle gebracht. De niet verbruikte kernbrandstof had voor Zelensky een bron voor plutonium als wapeninzet kunnen gebruikt worden. En de hoog risico-installatie zelf moest beter bewaakt worden. Nu wordt het dus gemeenschappelijk gedaan: een Russisch-Oekraïense patrouille, onze para’s met het voormalige bataljon der kerncentrales-veiligheid. Alles verloopt vreedzaam. Een bericht uit Tsjernobyl.

De kerncentrale Tsjernobyl. De beruchte sarcofaag over de vierde blok (reactor 4) van de kerncentrale. Het Russische leger moest de controle over deze strategische installatie overnemen om een tragedie zoals in 1986 te vermijden. Indien het Russische leger dit niet zou gedaan hebben, dan bestond de mogelijkheid dat de radicalen of nationalisten van de rechtse sector de kerncentrale hadden kunnen bemachtigen. De gevolgen zouden catastrofaal geweest kunnen zijn.

Berichten van uit de Oekraïense kant over zgz. heftige gevechten ontpopten zich als nog meer nepnieuws. De soldaten van het bataljon der nationale garde, die de kerncentrale bewaakt, hebben vrijwillig hun wapens neergelegd om onze troepen bij de bescherming der kerncentrale-blokken, van de sarcofaag en de opslagplaats voor gebruikte brandelementen te ondersteunen.

De controle-overname van de kerncentrale Tsjernobyl was van het grootste belang. Na Zelensky’s verklaring over zijn wens weer een atoommacht te willen worden (*), kon Oekraïne natuurlijk geen wapengeschikt plutonium produceren. Maar een zgn. “vuile bom” wel degelijk. Het gebruikte uranium in de opslagplaats zou voor tientallen, ja zelfs voor honderden, kernkoppen geschikt kunnen zijn. En het land beschikt over de hiertoe nodige draagsystemen.

Nu rijden we samen met het leger in een gepantserd voertuig naar KHOYAT-2. Dat is de opslagplaats voor de gebruikte brandelementen. Het ligt op een afstand van ca. 1.5 km van de kerncentrale zelf. We zullen zien hoe de soldaten van het Russische leger en de Oekraïense nationale garde samenwerken. Het konvooi rijdt over het terrein. Overal troosteloosheid. De blokken van de kerncentrale (reactoren) zijn sinds 2000 buiten werking. Het burgerpersoneel is met het onderhoud der reactoren bezig. Ze zijn uitgeschakeld, moeten echter nog meerdere decennia afkoelen. En nu komen we bij de opslagplaats. Dit is exclusief filmmateriaal. Hier heeft nog niemand gefilmd. De grijze opslagcontainers bevatten opgebrande kernbrandstoffen. De veiligheid wordt hier gedeeld. In de kamer staan bij de monitoren der bewakingscamera’s militairen in Russische en Oekraïense uniformen. Volgens een Oekraïense soldaat heeft het veiligheidssysteem meerdere niveaus. Het is onmogelijk het terrein te betreden, laat staan in de opslagcontainers met radio-actieve afval te geraken.

Er worden ook gesprekken met het burgerpersoneel georganiseerd. De stralingsbeschermingsexperten voeren samen met het leger het dosimetrische toezicht uit.

De stralingscontrole wordt ook direct aan de sarcofaag uitgevoerd. De meetwaarden zijn hier hoger dan elders. Binnen de tijdspanne van een half uur zonder beschermende uitrusting kan men, zoals de vakmensen ons vertellen, de bestraligsdosis van een hele maand krijgen.

Na het bezoek aan de installatie kan men ook zijn straling nagaan. In de foyer is een cabine geïnstalleerd. Ik ga erin en mijn handen erop. Ik wacht. En dan komt het signaal “alles veilig”.

Buiten Tsjernobyl zijn in Oekraïne nog vier andere kerncentrales actief. En natuurlijk mogen we niet toelaten dat zij door nationalisten en radicalen bezet worden.”

Mocht u geïnteresseerd zijn hoe er in Oekraïne over bericht wordt: klik dan op onderstaand bruggetje:

https://mailbd.net/news/the-occupation-of-the-chernobyl-nuclear-power-plant-by-the-invaders-threatens-the-world-with-a-nuclear-catastrophe-ministry-of-natural-resources-12966/

Dat de Russische overname gebeurde zonder bloedvergieten werd bevestigd door de Oekraïense premier:

Ter verdere duiding:

https://historianet.nl/maatschappij/rampen/tsjernobyl-atoomhel-bij-reactor-4

*we berichtten hierover in het artikel: