Terugblik: De Zevende Dag

Klik hier voor de uitzending van gisteren.  Het debat met Barbara Pas en vier politieke tegenstandsters begint bij 1u33″.   Verwacht niets nieuws.  Pappen en nat houden.  ‘Bespreekbaar maken’.  Problemen ‘benoemen’.  ‘Onderzoek, cursussen geven en helpen’, zo nodig.  De daders wel te verstaan.  Over de slachtoffers hoort u minder.  De dames zijn verontwaardigd, maar we mogen toch niet veralgemenen, stel je voor!  Seksuele buitensporigheden zijn niet toegelaten, absoluut niet, maar belangrijker in het debat was het impliciet beschuldigen van het Vlaams Belang van onverdraagzaamheid en aan de zijkant staan bij het creëren van oplossingen.

Barbara Pas over de importcursus ‘omgaan met vrouwen’:

“Als asielzoekers in een opvangcentrum (Broechem) van de refter een slagveld maken, ga je dat niet oplossen met een cursus tafelmanieren.”

En over ‘problemen benoemen’:

“Iedereen aan tafel heeft het over ‘problemen benoemen’, maar ik hoor niemand ze benoemen: massa immigratie stoppen!”

FVE

 

3 gedachten over “Terugblik: De Zevende Dag

  1. de sossen zeggen altijd “doe de rijken betalen “!en als bart dan zei”de vakbonden,daar valt nog veel te rapen,”is’t weer niet goed !

    De Wever liet zich ook ontvallen dat er nog meer bespaard zal moeten worden. “Er is enkel nog veel geld in de sociale zekerheid te rapen”, zei hij. “En bij wie gaat u dat geld dan halen?”, repliceerde Crombez. “Bij een gepensioneerde die zijn rusthuis niet kan betalen? Bij de zieken en invaliden? Gaat u het daar halen?”

  2. Zijn er baten verbonden aan de opvang en latere integratie van asielzoekers? Je zou denken van niet, maar ergens kan je een gewiekste, zowaar sinistere reden ontwarren voor de explosieve opvang van deze horde in ons land, die geleidelijk naar de oppervlakte komt in de rumoerige discussies hoe men deze asielzoekers kan doen doorstromen naar de Vlaamse arbeidsmarkt… Gezien dat er in de nabije toekomst nog scherpere en onpopulaire ingrepen in de SZ en arbeidsregeling/bezoldiging zo goed als zeker zullen doorgevoerd worden, is voor de huidige gevestigde orde sociale dumping hét verdeel-en-heers middel om onze werknemers onder druk te zetten én tegen slechtere arbeidsvoorwaarden en verloning te laten werken. Bevalt het U niet, kras dan op! Ze hebben “human resources” in overschot! Niemand is onmisbaar, iedereen kan zonder slag of stoot vervangen worden in een oogwenk… vooral dan ONZE mensen!

    Je kan overigens erop rekenen dat ze in de SZ zullen wieden omdat er meer uitgegeven dient te worden door de terreurcrisis en ‘t vluchtelingenprobleem… oa door het sanctioneren van langdurig zieken die men werkbekwaam vindt? In het Verenigd Koninkrijk heeft men die maatregel toegepast onder de huidige Tory-bewind met dramatische gevolgen allerwegen. Zo werden terminaal zieken na een medische evaluatie voor arbeidsgeschikt bevonden, waaronder enkele individuen kort na die uitspraak aan hun ziekte bezweken! Sommigen kwamen in pure armoede terecht, want ondanks goede wil en inspanning, kwamen ze NERGENS aan de bak! Onder die chronisch zieken en invaliden die de medische controle moesten passeren, bevonden zich ook oorlogsveteranen! BDW ziet er overigens ook niet al te gezond uit, en dat toont zich in het beleid dat hij voorstaat en de uitspraken die hij doet die mijlenver staan van wat onder de bevolking leeft. Die enkele uitbarstingen van stoere rechtse retoriek is slechts zand dat in de ogen wordt gegooid, het soort doortrapt caesarisme om het volk te misleiden en helaas slaat zulke onzin nog aan bij een deel van het klootjesvolk, en vooral bij diegenen die vrijwel bespaard blijven van de crisis en zich nog het een en ander kunnen veroorloven zonder hun vingers te verbranden. Maar of de zon boven hun daken zal blijven schijnen, valt nog af te wachten…

    En tenslotte het gevaar dat vaak vergeten en miskend wordt: wie denkt dat de asielzoekers (en andere allochtonen!) blijvend het onderbetaalde, “vuile werk” gaat opknappen, vergeet echter dat de zoveelste generatie van Turken en Noordafrikanen in ons land inmiddels op de sociaal-economische ladder zijn opgeschoven. Terwijl heel wat handelszaken en cafés/restaurants/tea rooms, uitgebaat door Vlamingen, de deuren sluiten, en de lagere middenklasse reeds enige tijd ook bij de Voedselbank komt aankloppen, bloeien allerwegen ondernemingen op poten gezet door vreemdelingen. Als dat geen scheefgetrokken situatie is, met een etnische basis, dan weet ik het niet meer. Trouwens, dit is tevens een bijzonder hachelijke ontwikkeling voor talloze jongeren en jong-volwassenen die nu en straks ijveren voor een diploma, maar dan achteraf moeten vaststellen dat de jobs waarvoor ze studies aflegden, reeds zijn ingenomen door vreemdelingen, al dan niet met een flinke diploma, doch ongetwijfeld bevoorrecht door een akkoordje tussen patronaat en overheid. De nationale arbeidsmarkt zou erop gericht moeten zijn om ONZE kinderen, kleinkinderen en de autochtone generaties die hen opvolgen van een plaats in de maatschappij te verzekeren, en niet voor het profijt en het geluk van allochtonen en van het Kapitaal!..

Reacties zijn gesloten.