Taxshit

 ‘Taxshift: de belastingsberg heeft een suikerzieke muis gebaard’

‘De middenklasse, de spaarder en wie braaf tussen de lijntjes kleurt betaalt weerom het gelag’, schrijft Jean-Marie Dedecker over de afgeronde begrotingscontrole. ‘Elke partij krijgt zijn zoethoudertje terwijl deze taxshift veel zuurtjes bevat.

 ‘Stigmatiseer een bepaalde groep en je kunt ze onbeperkt belasten om ze zogezegd tegen zichzelf te beschermen’
‘De taxshift is eerder een taxshit met een diarree aan nieuwe belastingregels’

‘Enkel door eenzame opsluiting met geheelonthouding in een klooster, waar men bij kaarslicht alcoholvrij bier brouwt of zoutloze kaas en suikerarme confituur maakt, ontsnap je aan deze taxshi(f)t.’

Precies op de dag dat de regering beviel van haar taxshift – een ezeldracht met een groot muisgehalte – kreeg ons landje een nieuwe gouden medaille. In het voorbije kwartaal waren we kampioen van alle eurolanden in de toename van de staatschuld. Met een verhoging van 4.5 procent tot 111 procent van ons BNP of 448 miljard euro, deden we het zelfs beter dan de Grieken. Waarin een klein landje toch groot kan zijn, behalve in de tering naar de nering zetten.   Lees verder…

‘Straks wordt ieder die niet rookt, niet drinkt of niet per auto rijdt nog van belastingontduiking beschuldigd.’

6 gedachten over “Taxshit

 1. De laagste inkomens hebben op het einde van de maand 100 euro meer. Waar de laagste pensioenen die honderd euro meer moeten halen blijft een raadsel.

  Onderstaande oude geschiedenis zou in de huidige land soelaas kunnen brengen. De landen en steden die hun eisen op tafel gaan leggen in die waar gebeurde geschiedenis zijn wij, maar voor het personage die de eisen inwilligt van dat volk in zijn staten heb ik nog geen equivalent gevonden. Iemand een idee tot wie dat volk zich zou kunnen richten?

  Vrouw Maria Van Bourgondië had in het jaar 1477 goedgevonden toetegeven in de aandrang op herstel van de sedert lang door wijlen haar oorlogzuchtigen vader in ‘t vergeetboek geplaatste ‘privilegiën’ dezer landen. De koning van Frankrijk, Lodewijk XI, had zich ‘met vijandschap en kwaadwilligheid zonder recht of reden’ van vele Bourgondische plaatsen meester gemaakt, en de staten werden op de te Gent geschreven ‘dagvaart’ uitgenodigd ‘de Hertoginne’ met raad en daad te willen bijspringen. Aldus zeggen de oorkonden.
  Alvorens dit te beloven, klaagde de staten ‘dat deze landen door de oorlogen, die Hertog Karel Van Bourgondië (de Stoute) tot ‘t einde van zijn levens gevoerd had, zeer bearmt, ontgoed en ‘t ondergaan waren, en derhalve eer behoorden verligt dan meer bezwaard te worden. Bovendien : der Landen en Steden voorrechten en vrijheden waren herhaaldelijk geschonden. De herstelling hiervan werd tot voorwaarde gemaakt van de hulp tegen die boze Lodewijk XI.
  De Hertogin beloofde al wat men vorderde. Ze zou noch trouwen noch oorlog voeren zonder permissie. Veel oude schulden werden kwijtgescholden. Vreemdelingen zouden uitgesloten zijn van alle ambten. Geen nieuwe tollen zouden worden ingevoerd dan zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de staten.
  Het was een kostelijk document zo blijkt uit de oorkonde. De toenmalige bezorgers van de Nederlandse welvaart hadden in dat ‘Groot Privilegie’ geen enkele hoofdzaak vergeten tot heil van ‘t volk in die staten. En Maria willigde in.

  • Gepensioneerden kunnen straks €11 per uur verdienen door op hun kleinkinderen te passen en in het huishouden van hun kinderen wat te helpen, stelt de regering voor. 9 uur werken per maand en ze hebben dus ook die 100 euro meer.
   Ik had het hier nog maar pas voorgesteld, tegen de weerstand van alle fantasieloze betweters in, en daar is de wet al. Samenwonen, langer gezond blijven en zich nuttig maken ipv in een hoekje zitten te wachten tot die met zijn zeis komt.

   • Er werd niets vermeld over jouw stelling dat een RVT overbodig zou zijn als jonge ouders hun ouders in huis nemen. We hebben het daar al uitgebreid over gehad. Grootouders moeten zelf tot 67 gaan werken. Jouw laatste zinnetje (gezondheid) bij je reactie is iets dat men niet in de hand heeft. Wij hebben de laatste maand van drie vrienden moeten afscheid nemen: leeftijd tussen 67 en 72. Tot oktober verleden jaar gezond en wel. O.a. onze Foxy, Maryse Palemans, die tot haar hospitalisatie voor haar kleindochtertje zorgde. Niets is zwart-wit. Trouwens in dat voorstel (net gehoord in de radio) had de CD&V het over gepensioneerden of studenten. Dat laatste is slechts mogelijk voor beperkte tijd. Niet realistisch op regelmatige basis voor wie studeert, op kot zit, herexamens heeft…
    En wie als gepensioneerde gezond van lijf en leden is, zit niet in een hoekje te wachten op de zeisman. In werkelijkheid worden heel wat kleinkinderen “gratis” opgevangen door hun grootouders, steken die “gratis” een handje toe in het huishouden van het jonge gezin, fungeren ze als “gratis” taxidienst, als “gratis” tuinonderhoud, als “gratis” klusjesman/vrouw, als financieel steuntje in de rug zodat een banklening minder zwaar weegt. Begin nu weer niet te zagen dat gepensioneerden niet in een RVT moeten gaan zitten niksen. Niemand kiest voor deze eindfase als er nog andere levensmogelijkheden zijn.

    • Frans is weer de pedalen kwijt .maar wij mogen zijn therapie voor het bekomen van gezond verstand niet opgeven !

 2. en dat de groenen met calvo op kop maar zwijgen dat ze barsten en ook sossen: de elektriciteit van windmolens kost 18 maal meer dan kernenergie als er wind is en de zonnepanelen nog meer. Wie betaalt dat en ook de verbruining van de maatschappij waar ze voor zijn? wat kost dat?

 3. Over de grond van het probleem zwijgt ook JMDD. Dit probleem duurt al sinds 1830, en dat is de belgische bezetting van Vlaanderen, met de daarbij horende belgische ziekte. Een blijkbaar onuitroeibare kanker. Een bezetting die verantwoordelijk is, voor een nooit geziene plundering van Vlaanderen. Op de koop toe wordt Vlaanderen dan op alle mogelijke manieren gesaboteerd door deze belgische bezetter, met behulp van verraders en collaborateurs in Vlaanderen. De laatste 25 jaar is daar nog een bezetter bijgekomen in de vorm van EUSSR. Deze EUSSR is trouwens een belgië in het groot. Binnen de belgische en EUSSR context is geen enkele fundamentele maatregel mogelijk om de problemen van Vlaanderen pogen op te lossen.
  Intussen zitten we in Vlaanderen ook al opgescheept met een gigantisch autochtoon en allochtoon profitariaat, het kiesvee van links en de groen.
  Er is dan nog een “loge mafia” die samenzweert tegen de Vlaamse belangen, in dienst van occulte buitenlandse machten.
  Zelfs in Vlaanderen worden de echte Vlamingen(die werken en/of belasting betalen) stilaan een minderheid, met alle gevolgen van dien.
  Welke kleur of combinatie van kleuren er ook aan het bewind is, doet dan ook niets ter zake. Het komt er immers steeds op neer stemmen te kopen, op kosten van diegenen die binnen de belgische context gedoemd zijn om te betalen.
  (=een groot deel van de Vlamingen).
  Zolang er in Vlaanderen geen duidelijk signaal wordt gegeven in het kies hokje zal het van kwaad naar erger gaan.
  Dit dient het voorwerp uit te maken van het “echte debat”.
  Zoals reeds vroeger gemeld, is er voldoende geld in Vlaanderen om aan alle noden te voldoen. Als er echter een meerderheid is om een groot gedeelte van dit geld, te verspillen aan het buitenland(=is ook Brussel en Wallonië- EUSSR…) dan is de grond van het probleem niet van financiële aard van “psychopathologische aard”.
  Een dergelijke drang naar zelfvernietiging(want daar komt het op neer) kan niet met louter politieke elementen verklaard worden. Alleen de “psychiater” kan hier hulp bieden.

Reacties zijn gesloten.