Wordt een “geordende EU-scheiding” mogelijk?

Een “geordende scheiding” voor EU-lidstaten

Nergens werd er in de EU-verdragen de mogelijkheid overwogen dat een EU-lidstaat de euvele moed zou hebben de echtelijke EU-woning te verlaten.  Noch met slaande deuren, noch met wederzijdse toestemming.

Naar verluidt zou de EU-commissie achter de coulissen aan een plan werken die het rebellerende lidstaten moet mogelijk maken uit de EU te treden en terug hun onafhankelijkheid te winnen.

Volgens niet bevestigde bronnen zou er sprake zijn van een soort scheidingsprocedure waarbij de belastingbetaler voor de proceskosten – net zoals bij de toetreding – mag afdokken.    Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Euractiv zullen staten, die geen lid van de EU-club meer willen of kunnen zijn een soort “uittredingsvergoeding” ontvangen, te betalen door de blijvende EU-staten,  op voorwaarde dat “de afscheidnemende staten de club op een geordende wijze verlaten”.  De procedure zou enkele doelstellingen  “iets in de zin als de toetredingsvoorwaarden” omvatten.   Bij de uitbreiding van de EU krijgen kandidaat-lidstaten jarenlang behoorlijk veel geld om de zgn. convergentie, het op elkaar afstemmen, te bevorderen.

Wie wil uittreden krijgt er dus nog geld bovenop.  Hoera!  Goed nieuws voor de begroting van het land b.  Geen geld meer naar de EU maar een omgekeerde geldbeweging.  Voor één keer zouden we de financiële machinaties van de EU-bollenbozen helemaal zien zitten.  Nu nog de trouwe EU-vazallen in de Wetstraat ervan overtuigen.    Laten we even dromen: geen idiote regeltjes meer over bv. wc’s, augurken, lampen, koffiemachines, stofzuigers, menukaarten.    Een definitieve verhuis van de EU-paleizen naar Straatsburg. Grenscontroles  Weg met Frontex. Geen verplichte exotische import. Eigen handelsovereenkomsten.    Onbeperkte perenexport.  Geen geld meer naar kandidaat-lidstaten, naar Prachtlanden allerhande, naar ….

Deze ontwikkeling zou inderdaad groot nieuws zijn in de EU: in de verdragen is weliswaar een theoretische uitstap mogelijk, echter zonder vermelding van een concrete procedure.  De Griekse toestand werd uitgebreid gedocumenteerd.  Het land zou bij een Grexit in een juridische en financiële doolhof terecht gekomen zijn.  Een toestand die de EU nu wil voorkomen.

Het maakt duidelijk dat de EU voor het eerst inziet dat aan het eeuwige lidmaatschap de clausule “pourvu que ça dure” toegevoegd moet worden.   Een officiële bevestiging van deze hoogst geheime démarche is er niet, omdat de materie “te gevoelig” is.  Of de Franse en Duitse regeringen hierbij betrokken werden is niet bekend. Misschien weet Vrhfstdt meer?

Volgens diverse bronnen zou de minister van en voor de Duitse financiën, Wolfgang Schäuble de Syriza-regering van Tsipras 50 miljard euro steun geboden hebben voor een EU-uitstap.   Schäuble werd daarbij afgeschilderd als een “echte Europeaan”, die ervan uitging dat een Grexit “met de ideologie van Syriza overeenstemt” en hij wou de Griekse regering daartoe aanmoedigen.  Zijn voorstel dateert van voor het referendum van 5 juli: 35 miljard zou uit de EU-pot gekomen zijn die tot 2020 voor Griekenland bestemd was en 15 miljard uit de winst die de ECB gemaakt heeft met Griekse staatskredieten.
Schäuble moest het onderspit delven: Tsipras wees het aanbod van de hand omdat een meerderheid der Grieken bij de eurozone wilden blijven; de ECB en het IWF hadden hun leningen aan Griekenland op hun buik kunnen schrijven.  Nu worden beide betaald via het EFSM (Europees Financieel Stabiliteits Mechanisme) met het geld van de belastingbetaler.  Dat het uiteindelijke afscheid van Griekenland uit de EUrozone nog steeds tot de mogelijkheden behoort, zal wel aan de grondslag liggen van EUreka-bocht.

Misschien kan Gerolf Annemans eeuwige roem verwerven door zijn “Geordende Opdeling van belgië” mits enkele aanpassingen voor de EU-miskleun te herschrijven?  We willen hem helpen bij de vertaling(en) opdat Cameron het scheidingsplan bij het referendum over de Brexit kan voegen.

FT

Deutsche Wirtschaftsnachrichten  –   Médipart

7 gedachten over “Wordt een “geordende EU-scheiding” mogelijk?

 1. Vandaag of morgen stort heel dat boeltje toch in mekaar . De verenigde staten van Europa kunt ge niet gaan vergelijken met de USA . Ik zou wel kunnen lukken als al die Europeanen dezelfde taal zouden spreken . Het “Aantwaarps” bv !

  • De Waaslanders en Limburgers zullen als eersten tegen zijn de officiele Europese Aantwwerpse taal zijn. ‘t Is Vlaamse lol, Frans

  • Onze Antwerpse Kiliaan, weliswaar geboren in een voorsteegje van Antwerpen : Duffel, wist het al dat Antwerps de wereldtaal was. Zijn woordenboeken kregen grote bekendheid temeer doordat hij de verwantschap met het Vlaams, Hollands, Fries, Saksisch enz. duidelijk aantoonde. Etymologisch waren ze niet te evenaren. De Saksers hebben nog even geprobeerd om hun plat Dûtsch als wereldtaal voor te stellen maar hebben uiteindelijk toch het onderspit moeten delven voor het Antwerps, de moeder van alle talen.

   • Anna,
    ik veronderstel dat uw bijdrage bedoeld is om aan Frans te laten zien dat er toch ook Vlaamse… heu, Brabantse humor bestaat?
    Maar dat van het Antwerps als moeder van alle talen is toch echt ‘n mop met ‘n zeer lange baard, hoor!
    Alhoewel… het Antwerpse Brabants is inderdaad ‘n wereldtaal in de wijde Antwerpse omgeving! 🙂 🙂 🙂

 2. Dat de EU gaat ontploffen is een vaststaand feit, wij moeten er wel voor zorgen dat geen enkele EU misdadiger kan ontsnappen, ze moeten allen voor een volkstribunaal gesleept worden waar hun minimaal 20 jaar eenzame opsluiting te wachten staat.
  Als we heel die vreemdelingentroep eruit geflikkerd hebben zijn er cellen over.
  Ik zie ze al zitten in hun celletje op water en brood, heerlijk, eens zien of de natte dweil dan nog zo de geniepigaard zal uithangen en de bevolking ligt uit te lachen met een vet pensioen? De cel naast hem zit dat Brits kutwijf Aston en een cel verder de flierefluiter Barbarosso, heerlijk, prachtig….

 3. Verlieten reeds de EU of één van zijn voorlopers:
  -Algerije (frans departement) 1962
  -Groenland (deens grondgebied) 1985
  -Saint-Barthélemy (frans gebied) 2012

Reacties zijn gesloten.