“Stop Soros” neemt waterdragers in het vizier

Reclamefimpje van de Hongaarse regering om illegale migratie te doen stoppen:

“Stop-Soros” wil de waterdragers van illegale immigratie voor de rechtbank dagen
Het wetsvoorstel van de Hongaarse regering, vervat in twee woorden “Stop Soros”, heeft als doel degenen wettelijk te straffen die “illegale migratie organiseren” of anderen aanzetten tot het omzeilen van huidige geldende wetten, zo luidde de boodschap van staatssecretaris justitie, Károly Kontrát.

Hij verduidelijkte: Hongarije wordt nu aangevallen (VN, EU en Linksmensendom) omdat de regering het Sorosplan wil omkeren: “Hongarije en de christelijke cultuur moeten beveiligd worden voor migratie”. En “De genomen maatregelen – de bouw van een hekwerk op de Hongaars-Servische grens en de versterking van de grenscontroles hebben ons land tot nu toe beschermd, maar we zullen er meer en omvattendere nodig hebben in de toekomst.”

Tot de geplande maatregelen behoren de wijziging van het strafwetboek om organisaties strafbaar te stellen die “illegale migratie vergemakkelijken” of asielzoekers uit veilige landen ondersteunen. Een andere omvattende wijziging zijn strengere straffen voor organisaties die financiële middelen ter beschikking stellen om illegale migratie te ondersteunen/mogelijk te maken of voor een organisatie die opgericht werd met het doel dergelijke middelen regelmatig beschikbaar te stellen. Strengere sancties zouden ook voor organisaties van toepassing zijn die grensbewakingsactiviteiten organiseren en informatiemateriaal voorbereiden en verdelen om illegale migranten te helpen.
Na goedkeuring van de wetswijziging zouden dergelijke activiteiten aanleiding geven tot gevangenisstraffen en een toegangsverbod in de grenszone.

Mitteleuropa