Sint Antoniusschool verloor niet alleen “Sint”…

… maar ook elk Vlaams-Europees identiteitsbesef

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Voorpost Antwerpen-Kempen en Vlaams Belang van Zoersel voerden actie aan de Antonius school. Vandaag gingen de leerlingen van het vierde jaar op verplicht moskeebezoek. De ouders kregen een pamflet met daarin onze bezwaren. Wouter Bollansee, voorzitter van het Vlaams Belang Zoersel, hield tot slot een toespraak.

“Beste moedige aanwezigen, actievoerders en toehoorders,

Moedig omdat het anno 2019 zelfs in het semi-landelijke Zoersel nog steeds niet evident is om vrij uit te komen voor onze mening. Zo waren het enkele verontruste ouders die ons het nieuws meldden dat de leerlingen van het vierde jaar van deze school, Antoniusschool in Zoersel, vandaag op moskeebezoek moesten gaan. Mensen die zich wel tot ons durfden te wenden maar niet openlijk hun mening en bezorgdheid tegen de directie wilden uitdrukken. Bang om gestigmatiseerd te worden omwille van hun kritische blik op de islam.

Maar daarom staan wij hier, omdat wij wel uitkomen voor onze mening. Omdat wij ons niet laten bang maken en zeker niet als het gaat over de toekomst van onze kinderen. De moedigen staan hier dus met mij. Door de eeuwen en decennia heen, evolueerden het Christendom gelukkig en laten we ons leven niet meer leiden door een totalitaire geloofsovertuiging. Gelijkheid tussen man en vrouw, scheiding van kerk en staat, het kunnen verkondigen van een vrije mening ook al gaat die in tegen één of ander heilig boek. We dachten dat deze evidenties verworven waren.

Tot.. tot een andere totalitaire godsdienst langzaam aan in ons Vlaanderen de kop op stak. Tot zelfs in Zoersel één of andere directie het nodig acht om het leerplan dat spreekt over in “dialoog treden met andere godsdiensten” in te vullen als: “Knielen en buigen op een matje voor de islam “

Dit, moedige aanwezigen, is waarom wij hier staan. Niet alleen om duidelijk te maken wat het ware gelaat is van de islam maar al even hard om duidelijk te maken dat onze vaak linkse onderwijsinstellingen maar al te vaak het noorden kwijt zijn. Voor dat ik de pers hoor zeggen dat ik hier maar wat goedkope propaganda lig te verspreiden, werd het beste bewijs gegeven door een leerkracht uit Essen die op de facebookpagina van Vlaams Belang Zoersel naar aanleiding van onze actie vandaag het volgende postte, ik citeer: “Wat is hier het probleem? Is het niet onze taak (in mijn geval) als leerkracht om leerlingen kennis bij te brengen? In dit geval kennis over andere geloven? Mag ik mijn leerlingen ook geen introductieles Engels geven omdat dat niet ‘onze’ taal is…? Heel jammer dit.” Einde citaat.

Beste Darco Driessens, leerkracht uit Essen, weet u wat jammer is. Dat u als onderwijzer in plaats van samen met mij mijn kinderen kritisch leert te denken, dat u het verschil in een debat niet ziet tussen een wereldtaal als Engels of een totalitaire geloofsovertuiging als de islam. Dat is jammer!

Nu we het toch hebben over de kennis van de islam. Een lasser last, een bakker bakt en een onderwijzer onderricht. We gaven de leraar van deze vierdejaars vandaag een brief mee, vlak voor de leerlingen op de bus, hier wat verder, opstapten op weg naar het moskeebezoek. Het kwaad van het moskeebezoek was toch al geschied; dus ik hoop dat de kinderen er nog iets van leren vandaag. Zo heeft de pers al ineens een krantenkop: “Vlaams Belang hoopt dat kinderen iets leren van moskeebezoek.” Constructief zoals we zijn hielpen we de leerkracht dus mee op weg straks de nodige vragen te stellen in de moskee:

1. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waar hier normaal de meisjes en waar hier de jongens moeten zitten?
2. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen waarom ze niet samen mogen zitten?
3. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het woord islam letterlijk betekent en wat er met afvalligen moet gebeuren?
4. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat de term Tawhied wil zeggen en hoe dit te rijmen valt met onze wetten? (Centraal staat ook het begrip tawhied, dat letterlijk 'één maken' betekent. Het staat voor het principe dat God de enige is die er werkelijk toe doet. is daarom tegen de scheiding van geloof en staat en staat aan de basis van het islamisme, oftewel de politieke islam.)
5. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat er gebeurt met vrouwen die hun man niet trouw zijn, in landen waar de islam is doorgedrongen tot in het rechtssysteem?
6. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen met mensen die kritische vragen durven te stellen over Mohammed en de Koran in islamitische landen?
7. Kan u mij en mijn leerlingen vertellen wat het verband is tussen de aanslagen van 9/11 in New York, de aanslagen in Zaventem en maalbeek, de aanslagen in de metro van Londen, Madrid,… de aanslagen in Parijs en ga zo maar door…

Ik hoop dus alvast dat de leerkracht van deze vierdejaars, die ik voor alle duidelijkheid niet ken, net zoals jullie de moed heeft deze vragen te stellen. Dat hij in tegenstelling tot de geciteerde leerkracht uit Essen wel kritisch verbanden kan leggen en dat hij in tegenstelling tot de directeur van deze school wel gezond verstand heeft.

Want dat wil ik toch wel even benadrukken. Deze actie is niet even snel snel tot stand gekomen. Alvorens definitief deze actie op poten te zetten, hadden we een gesprek met de directie van de Antoniusschool. Deze directeur verdedigde de beslissing van het bezoek aangezien hij voorstander is leerlingen onderwerpen zoveel mogelijk via uitstappen aanschouwelijk te laten beleven. Zo gaf hij de vergelijking van een bezoek aan een imker. Een directeur die een moskeebezoek verdedigt door te stellen: We gaan toch ook naar een imker. Toen wij probeerden duidelijk te maken dat dit nog wel iets anders is en dat een bezoek bovendien nog iets anders is dan op een matje te moeten gaan zitten en knielen stelde hij: Als we een kerk bezoeken gaan we toch ook op een stoel zitten. Dixit de directeur. Verder stelden we de vraag welke moskee er wordt bezocht en welke strekking van de islam vertegenwoordigt deze moskee? Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ondanks de belofte dit nog te laten weten, hebben we niets meer vernomen.

Beste moedige aanwezigen, deze directeur leidt maar liefst 5 scholen! Wij staan hier dan ook niet alleen om te waarschuwen voor de gevaren van de islam maar ook voor het gevaar van deze linkse indoctrinatie binnen ons onderwijs. Is het linkse naïviteit of domheid? Eigenlijk interesseert het mij niet. Wat ik wel weet dat we steeds maar verder wegzakken met ons onderwijsniveau.

Wij staan hier dan ook samen in Zoersel met één wens. Laat dit het laatste verplichte bezoek zijn van leerlingen aan een moskee in Vlaanderen. Zeker van 9 & 10 jarigen. Laat ons hopen nadat de leerkracht onze vragen heeft gesteld hij samen met ons tot de enige en juiste conclusie komt: Stop met onze jonge kinderen bewust voor de islam te laten buigen. Dit geloof heeft geen enkele toegevoegde waarde in onze westerse samenleving. Niet in het verleden, niet nu, en ook nooit in de toekomst.

Ik sluit af, wij deelden vandaag aan de ouders een oproep tot kritische blik uit. Laat ons samen schouder aan schouder er alles aan doen om onze kinderen te laten opgroeien in een vrije en veilige samenleving zoals wij ze nu nog kennen in Zoersel, maar al lang niet meer in pakweg Molenbeek. Wij staan hier vandaag niet persé tegen de islam, wij staan hier vandaag niet persé tegen deze directie , Maar wij staan hier wel vandaag voor de toekomst van onze kinderen.

Ik dank u.”