Schuldig verzuim of handlangers?

De Katholieke Kerk en zeker ook de protestantse kerkgenootschappen, zijn bedroevend stil , wanneer in het Midden-Oosten, maar ook bij ons, christenen vervolgd en uitgeroeid worden.

De islamisering gaat met volle vaart verder in Europa. Niemand spreekt erover, meestal uit angst en uit lafheid. Verwondert ons dat, wanneer wij de gretigheid zien waarmee paus Bergoglio de islam omarmt in de figuur van de Groot-imam van Cairo,  Al-Tayyeb…

…Zolang wij de islam niet met open vizier tegemoet treden, zolang onze weldenkende, zelfbenoemde elites, blind blijven voor de talloze waarschuwingen en niet willen inzien dat in de islam de veroveringsdrang ingebakken zit, stevenen wij af op een catastrofe.

De sterke en bewust gewilde demografische groei van het islamitische bevolkingsdeel, de ongebreidelde immigratie via de “open grenzen” van nog eens miljoenen moslims, zo gekoesterd door iemand zoals de “politieke” paus Bergoglio, de afkeer van vele moslims voor onze decadent geworden vrije omgangsvormen, die zij dikwijls en ook soms terecht als strijdig ondervinden met hun morele geboden, alsook de strijdbaarheid van vele jongeren onder hen om het “islamitisch paradijs ” in de vorm van een islamitische modelstaat te verwezenlijken , dit alles zijn factoren, die niet enkel een uitdaging vormen voor onze kultuur en maatschappijvorm, maar een reëele en dodelijke bedreiging betekenen wanneer er niet snel en krachtig tegen gereageerd wordt.

Lees: Kerk en Islam: Het grote stilzwijgen