Quo vadis, Syria?

Drie dagen geleden was het naar verluidt Internationale Waterdag. In een land zoals Syrië met een grote woestijnoppervlakte, waar water het verschil tussen leven en dood uitmaakt, is dit nog belangrijker dan bij ons. De Syrische Rode Halve maan verspreidde deze video die iedereen moet attent maken op mogelijke watervervuiling en of -verspilling:

Des te onmenselijker is het afsluiten van de watervoorziening door Erdogans huurlingenleger voor ca. 600.000 mensen in Hasaka en omgeving. Het was gisteren (voor vandaag ontbreken ons nog gegevens) de derde dag dat zij de watervoorziening saboteren in het Alouk waterstation. Zeker nu water onmisbaar is voor de hygiëne tijdens de coronapandemie is het een oorlogsmisdrijf dat burgers het leven kan kosten. Het waterpompstation is de enige watervoorziening in die regio die veilig is voor consumptie. (…) Het is trouwens niet voor het eerst dat het waterpompstation door de terroristen afgesloten werd.

Eergisteren werd bekend gemaakt dat het eerste coronageval geregistreerd werd; het zou gaan om een jonge vrouw van 20 met dubbele Britse-Syrische nationaliteit die via Libanon vanuit G.B. naar Syrië kwam. Haar partner testte negatief. (…) Alle andere vermoedelijke besmettingen bleken ook negatief. (…)

Er werden door de overheid strikte veiligheidsmaatregelen verordend. Zo is er een uitgangsverbod vanaf vandaag, 25.3.20, van 18.00 u tot 06.00 u. (…) Uitzonderingen voor medische en hulpdiensten, onderhoud en herstelling nutsdiensten en de pers.

Alle grensovergangen met Libanon worden gesloten voor het land binnenkomende personen, Syriërs inbegrepen. Slechts vrachtvervoer, mits gezondheidscontrole van de chauffeurs, is toegelaten. (…) De Kasaab grensovergang (noord-Latakia) blijft tot nader order helemaal gesloten.

Een media-campagne ter bewustmaking voor het coronagevaar met grote affiches in de straten van Damascus en de rest van het land (…):

Lege souks, lege straten in Damascus:

En in Aleppo:

Alle vormen van openbaar vervoer werden opgeschort. (…) Erediensten werden al langer verboden.

Burgerinitiatieven en bedrijven verdelen beschermende middelen, maskers, kledij, ontsmetten scholen, gemeenschapsruimtes, publieke ruimtes en straten. (…)

Alle hens aan dek in ziekenhuizen “voor het geval dat”:

De overheid stelt de bevolking gerust: aan de bevoorrading van basisproducten, zoals bv. voeding wordt niet geraakt. Wel moeten de voorzorgmaatregelen tegen corona gerespecteerd worden. (…) Deze bakkerij in Damascus draait op volle toeren:

President Assad gaf zondag met het decreet nr. 6 algemene amnestie voor misdrijven, begaan voor 22.3.20. Deze is een aanvulling van de vorige. (…) Terroristische misdrijven, wapen- en drugssmokkel zijn uitgesloten van deze amnestie-maatregel. Er wordt echter een oogje dichtgeknepen voor terroristische activiteiten die zich beperken tot het internet. De amnestie kan gaan over bv. een vermindering van de hechtenisstraf en – niet onbelangrijk – een geste t.o.v. “vluchtelingen” die hun legerdienst wilden ontlopen op voorwaarde dat ze zich binnen de drie maanden aanmelden. (…)

Niet zo in de regio waar de SDF, met de zegen van de VSA, de lakens uitdelen. Zij laten ISIS-strijders lopen… ofwel voor een bepaalde prijs, ofwel onder druk, ofwel om stamleiders, zakenlui, plaatselijke VIP’s ter wille te zijn… Het zou een verklaring kunnen zijn voor de opflakkering van ISIS-activiteiten. ISIS maakte de laatste maanden herhaaldelijk moordpartijen bekend, o.a. worden patiënten in ziekenhuizen ontvoerd of gemakshalve – als er geen geld te rapen valt – in hun bed vermoord. Dweilen met de kraan open.

Verleden week werden ten minste drie vrachtschepen met militaire lading naar Tartous, aan de Mid. Zee-kust, gestuurd. De laatste zending gebeurde in de Pizhma, die op de Amerikaanse zwarte (sanctie)lijst staat – het schip werd gefotografeerd bij de doortocht van de Bosporus. Naar verluidt zouden er containers met technisch en militaire inhoud geladen zijn.

Image
Image

Daarvoor ondernam de Dvinitsa-50 van de Zwarte Zee-vloot dezelfde reis richting Syrië (…). Net op tijd voor het einde van het staakt-het-vuren? Erdogan heeft nog tot einde maart tijd om de terroristen te overtuigen hun biezen te pakken uit het afgesproken de-escalatiegebied.

Image

Een Russische delegatie o.l.v. de Russische defensieminister bracht een bezoek aan president Assad. Zijn vliegtuig werd begeleid door verschillende Tupolevs 154M. Stonden op de agenda: situatie Idlib, Russisch-Turkse afspraken omtrent staakt-het-vuren in Idlib, inbreuken door terroristen, de oliediefstal van de VSA, overheidsmaatregelen om de veiligheid te garanderen, de Russische inzet om het embargo en de sancties op te heffen en de toekomstplannen over een verdere Russisch-Syrische samenwerking. (…)

Image

Idlib: Dat de afspraken tussen Erdogan en Poetin niet nagekomen zouden worden, is niet echt een verrassing. Ofwel wil Turkije de terroristen (HTS & co.) ten zuiden van de M4 niet gewapenderhand verdrijven naar het noorden – dit zou talrijke Turkse militairen het leven kosten – ofwil kàn Turkije zich dit niet permitteren uit angst voor de reactie van hun huurlingenleger (NSA, FSA) in Afrin en de grensstreek, waar ze de Koerden verdreven hebben. De gezamenlijke Russisch-Turkse patrouille van de M4 vindt slechts in beperkte mate plaats. Dinsdag werden Turkse militairen nog geconfronteerd met explosieven. (…)

De Syrische overheid verliest langzaam het geduld – herhaaldelijke provocaties (…) – bij de non-uitvoering van de Erdogan-Poetin afspraken. Men vermoedt zelfs dat Turkije eigenlijk opzettelijk niet veel doet – ondanks de beloftes (…) om het akkoord af te dwingen: het zou beter in de Turkse plannen passen de patrouille zonder de Russen te kunnen uitvoeren, kwestie van de controle niet te verliezen. We blijven het herhalen: Erdogan is voor geen cent te vertrouwen.

In elk geval voelen HTS & co. zich niet verplicht het akkoord te respecteren; de Russische Hmeimim-luchtmachtbasis lag opnieuw onder vuur van drones en raketten. Ze werden door de luchtafweer onderschept. Ergo: het Syrische leger en Russische bondgenoot voelen zich ook niet verplicht HTS & co. (internationaal erkende terreurgroepen) te ontzien. Doel het grondgebied tot de M4 te heroveren. (zie interactieve kaart)

De VSA zouden zich toch terugtrekken uit Syrië? … Bij nader inzien, besloten ze toch te blijven “om de olie te beschermen”… u kent de rest van het verhaal… Met een grote regelmaat komen ze via de Iraakse grens (… u weet toch via het land dat in het parlement ervoor gestemd heeft dat de VSA het moéten verlaten…) Syrië binnen met een grote hoeveelheid logistiek en militair materiaal. Honderden voertuigen zouden intussen aangekomen zijn. Recent nog (dinsdag) een nieuw konvooi via de illegale al-Walid grensovergang naar één van hun bases: naar verluidt 30 tanks en vrachtwagens met bestemming Kharab al-Geir luchthaven in de al-Malikyah regio (Hasaka platteland). Zouden ze het pompstation van de watervoorziening komen open draaien? (zie bovenaan) (…)

De bevrijde regio’s worden door de overheid uitgekamd. Enerzijds om bermbommen en mogelijke andere explosieven te verwijderen, anderzijds om mogelijke terroristische cellen op te speuren en uit te schakelen. Daarbij wordt telkens weer vastgesteld dat het alles behalve om “geknoei aan de keukentafel” ging. Tunnelnetwerken, grotten, wapen- en munitiemagazijnen, veldhospitalen, chemische labo’s, drugs en ander smokkelwaar. De regering kreeg een tip van een wapen-en munitiedepot in de Karm Rasas regio in Douma, nabij de Damascus-Homs snelweg en vond 40 dozen met machinegeweermunitie, 5 dozen met granaten, 100.000 ontstekingen en 538 zakken met narcotica. De smokkelaars werden gearresteerd. (…)

Afsluitend deze opname van enkele jaren geleden: een blind meisje met haar oproep “we willen opnieuw kind kunnen zijn”: