Quo vadis, Syria?

Iemand nog iets gehoord over de chloorgasaanval op Aleppo verleden zaterdag?  Iemand?  Davert de Veiligheidsraad nu niet op haar grondvesten? Hoeveel raketten hebben de VSA, de Britten, de Fransen ter vergelding al op al Nusra afgevuurd?   Heeft de OPCW een onderzoeksteam gestuurd?  Zou het kunnen dat er sprake is van enige vooringenomenheid?  Daar de Witte Helmen niet aanwezig waren met hun filmcrew, was het quasi onmogelijk dit in Assads schoenen te schuiven.

Russische militaire experten zijn alvast begonnen – in afwachting dat het OPCW ter plaatse opdaagt – met grond- en schervenstalen te analyseren.  Majoor-generaal Valery Vasiliev, hoofd van de stralings-, chemische en biologische Veiligheid, installeerde een mobiel onderzoekslabo.  Hun taak bestaat erin de samenstelling van de chemische substanties te ontleden, niet alleen uit de grond en resten van granaatscherven, maar ook van de getroffen gebouwen.  (…)  

Naar verluidt zouden er ca. 150 burgers met verstikkingsverschijnselen opgenomen zijn; enkelen van hen liggen nog op Intensieve Zorgen.  Men vermoedt dat er ammoniumnitraat bij de munitie gevoegd werd.  (video)  Volksvertegenwoordiger Fares Shehabi uit Aleppo:

De bevolking wil dat “de terroristen opgeruimd worden voordat ze zelf het slachtoffer worden.”

Intussen blijven de terroristen de burgerbevolking van Aleppo bestoken.  Met conventionele wapens, zoals dat heet.  Niets om je druk over te maken.  Syriërs die door “gematigde rebellen” gedood worden zijn van geen tel.  (…)

In de buurt van Latakia werd een onbemand, gewapend, vliegtuig(je) opgemerkt dat vanuit Idlib vertrokken was.

En ten zuiden van Damascus werd er erger voorkomen doordat de luchtafweer de afgevuurde raketten kon onderscheppen.  (video) Het blijft een raadsel dat het blijft raketten en mortieren regenen in Syrië zonder dat dit de aandacht van onze poco politici en media  trekt. (…)

Eveneens gemist in het nieuws, dat “gematigde rebellen”, in de stijl van al-Nusra, probeerden uit te breken uit hun demilitariseerde zone, Idlibistan, om grondgebied ten zuiden, het stadje Karnaz, 45 km te noorden van Hama, te heroveren.  (…) Misschien is het nuttig hen een cursus “begrijpend lezen” aan te bieden.  Gedemilitariseerd?*  Nog in de verste verte niet.

Intussen zijn de 11de vredesbesprekingen in Astana afgesloten.  Dr. Bashar al-Jaafari vertegenwoordigde de Syrische regering.  Waarmee we bij het vorig punt* gekomen zijn: “demilitarisering”.  Hij stelde dat de Turken hun beloftes van het Sochi akkoord (terugtrekking en ontwapening zware wapens) niet nakomen, dat bijgevolg de terroristische organisaties in Idlib zich aangemoedigd voelen de burgerbevolking in Aleppo, Hama en Latakia regio (in het oosten, zuiden en westen over de grens met de Idlib provincie) te blijven beschieten (desnoods met chemische substanties) … en – als het akkoord niet via de politieke weg ingevuld geraakt – het zal afgedwongen worden met andere middelen.  De kruik gaat zolang te water…

Al-Jaafari klaagde ook de aanwezigheid van de Turkse troepen aan die zich illegaal in N-W Syrië neergelaten hebben en de Turkse identiteit aan de bevolking opdringen.  Het Ottomaanse Rijk 2.0.  Enkele voorbeelden: de Syrische stad “Qastal Mikdad” werd “Saljouq Aubasi”, de Turkse Lira werd ingevoerd i.p.v. het Syrische Pond, overal waaiende Turkse vlaggen.  (Over de verplichte Turkse identiteitskaarten hebben we al bericht.)  Al-Jafaari vraagt zich dan ook terecht af in hoever men nog kan spreken van de “Syrische oppositie”?  Voorbeelden: de Oeigoeren van de “Turkistan Islamic party”, “Hurras al-Din” (of Hurras al Deen), een splintergroep van Al-Qaeda, afgesplitst van HTS?  Allemaal buitenlandse terroristen in Idlib onder de hoge bescherming van de Ottomanen.

De Koerden blijven zich alvast verzetten tegen de Turkse bezetters.  En de VSA hebben aan de Syrisch-Turkse grens observatieposten opgericht.  Kwestie van de Koerden en Turken uiteen te houden en hun eigen belangen in het oog te kunnen houden.

Al-Jaafari drukte er nog eens op dat àlle illegale buitenlandse troepen,  de VSA, de Fransen, de Britten, de Turken inbegrepen het Syrisch grondgebied moeten verlaten en dat het opheffen van de sancties een grote hulp zouden zijn bij de terugkeer van Syrische vluchtelingen naar hun land.

De Mistura vond geen vooruitgang in de Astana gesprekken; hij legde de nadruk op het gebrek aan een nieuwe grondwet, die door een door de VN-goedgekeurde commissie, waarbij de Syrische regering 2/3 van haar macht uit handen moet geven, moet geschreven worden.  (video)  Wij kennen de Mistura niet als een grapjas, maar zijn beschrijving van de commissie, resp. nieuwe grondwet, is zonder meer hilarisch.

Vanuit Idlibistan bereiken ons regelmatig berichten over de zaligmakende effecten van de toegepaste islam: studentes werd de toegang geweigerd omdat ze geen “decente” kleding droegen.

Christelijke eigendommen worden in beslag genomen:

In 25 Libanese vluchtelingenkampen werd door het Libanese leger campagne gevoerd naar “ongewenste” gasten.  Wie geen “veiligheidskaart”, dat een tijdelijk verblijf in Libanon toestaat, kon voorleggen werd gearresteerd.  Naar verluidt gebeurde deze actie op verzoek van de Syrische regering (bron webstek oppositie).    (…)

En om af te sluiten: de Libanese regering heeft Rusland om de levering van de S-300 en S-400 raketafweersysteem – zoals in Syrië – verzocht.  Nog geen beslissing genomen.