Quo vadis, Syria?

De “Koerdische strijd voor onafhankelijkheid in Syrië” is een propagandacampagne van de VSA, een etiket op de titelbladzijde van het dossier over de geplande Balkanisering van het land.

Hierbij een analyse:

Huidige toestand: De VSA zijn ‘s werelds grootste sponsor van de “Syrian Democratic Forces” (SDF). De Koerdische separatisten en andere “strijders” worden rijkelijk betaald voor hun diensten door de VSA: tien keer meer dan het maandloon van een Syrische militair. De noordoostelijke steden al-Hasakah en Qamishli – onder controle van de Syrische regering – worden door hen belegerd. Burgers protesteren quasi dagelijks tegen de SDF bezetting en belegering, die niet ‘vreedzaam’ beantwoord wordt door het SDF. Met als resultaat: doden en gewonden. Rusland was erin geslaagd – na onderhandelingen – een gedeeltelijke opheffing van de belegering van Qamishli te realiseren.

De bevolking in deze regio protesteert regelmatig tegen de aanwezigheid van VSA troepen en huurlingen daar deze hun hand niet omdraaien voor bepaalde “overtuigingstactieken”. Zoals: ontvoering van jonge mannen, verplichting voor hen te vechten of losgeld eisen, oogsten platbranden nadat de boeren weigeren die gratis of tegen een kleine vergoeding aan hen te verkopen, de oogsten gewoon inpikken en verkopen buiten Syrië, etnische of religieuze minderheden uit hun huizen drijven, d.w.z. omvolking om een Koerdische meerderheid te realiseren, samenwerking met ISIS milities i.p.v. hen te bestrijden.

De VSA hebben Syrië nooit verlaten, ook al had Trump dit aangekondigd. Zij verplaatsten zich en maakten in de noordelijke grensstreek plaats voor Erdogans troepen en huurlingen. De VSA-militairen bevinden zich in Syrië zonder enige oorlogsverklaring door het Congress of een VN-mandaat. Biden heeft zelfs al bijkomende troepen erheen gestuurd.

De Syrische regering heeft – net zoals de Iraakse – talrijke keren gevraagd hun land te verlaten. In plaats daarvan stelen ze de olie. De rijkste oliebronnen bevinden zich in het door de VSA bezet gebied. Dit gebied is tevens de graanschuur van Syrië. Bijgevolg lijdt het Syrische volk: voedsel- en brandstoftekorten, hoge prijzen en daar bovenop de wurgende sancties.

Leugens en propaganda:

  1. “Koerdische regio”: Het noordoostelijke derde van Syrië, illegaal bezet door de VSA, is niet “Koerdisch”. De Koerden vormen zelfs geen meerderheid van de bevolking in deze regio. Echter wel de Arabische stammen en bovendien wonen er honderdduizenden Assyrische christenen en een minderheid van Armeniërs. Er woonden slechts weinig Koerden tot een massale hervestiging in de laatste 100 jaar vanuit Turkije op gang kwam. B.v. in de hoofdstad van de al-Hasakah provincie, ook al-Hasakah genoemd, werden er bij een Franse volkstelling slechts 360 Koerden geteld, maar wel 7133 Arabieren, 5700 Assyriërs en 500 Armeniërs.(1) De meerderheid der Koerden zijn soennieten; sommigen horen tot een andere islamitische sekte. Volgens een uitgebreid onderzoek (2012) door het ‘National Association of Arab Youth‘ (Vert.: nationale vereniging der Arabische jeugd) in de dorpen van de al-Hasakah provincie, telde men 1161 Arabische dorpen, 453 Koerdische en 98 Assyrische.(2)

De Koerdische bevolking over heel het grondgebied van Syrië maakt slechts 5 à 10% van de bevolking uit. In Syrië, waarvan de wortels als geopolitieke entiteit teruggrijpen tot het begin van de beschaving, is een eeuw zoiets als gisteren.

2. “De Koerden” zijn geen verenigd collectief; er zijn talrijke groepen met verschillende allianties en doelstellingen. Een bont allegaartje van acroniemen. De groep die door de VSA gesteund wordt is het voormalige YPG (People’s Protection Units). In 2017 kregen ze te horen van de VSA generaal Raymond Thomas, aan het hoofd van het Special Operations Command, dat ze best hun “merk zouden veranderen” vooraleer de SDF (Syrian Democratic Forces), het door de VSA getrainde, bewapende en gefinancierde huurlingenleger, gecreëerd werd. Hij grijnsde toen hij de nieuwe merknaam aankondigde; hij vond het “een briljant idee om het woord ‘democratisch’ erin te stoppen. Het zou hen een vorm van geloofwaardigheid geven.” (3 & 4)

3. Toen de VSA pogingen om de Syrische regering te ondermijnen en af te zetten mislukte, kondigde de toenmalige buitenminister, John Kerry, “plan B” aan – de opdeling van Syrië – een “Balkanisering” van het land (te vergelijken met de Franse plannen tijdens de jaren van het Franse mandaat).

Dit plan zou het land verdelen volgens sektarische en etnische grenzen om kleinere, zwakkere staten op te richten. (5) Dit soort verdeling volgens de aloude strategie “verdeel en heers” zou blijken niet te werken in Syrië – tenzij het de bedoeling was een toenemend aantal conflicten te creëren.

De Syrische bevolking is in heel het land gemengd: in grote steden, kleinere stadjes en tienduizenden dorpen. Terwijl bepaalde districten, wijken of dorpen of zelfs regio’s één etniciteit of geloofsgemeenschap in de meerderheid hebben, is het begrip van autonomie van die groep niet in overeenstemming met de cultuur. De meer dan 20 verschillende volkeren en geloofsgemeenschappen vormen het Syrische volk, zijn met elkaar verweven en delen het land Syrië. Een treffend voorbeeld zijn de Armeniërs die zo’n honderd jaar geleden massaal naar Syrië kwamen om te ontsnappen aan de Armeense genocide door de Ottomaanse Turken…. dezelfde volkerenmoord waaraan talrijke Koerdische groepen deelnamen als gewillige helpers van de Turken. De Armeniërs integreerden volledig in de Syrische maatschappij… en toch behielden ze hun eigen tradities, taal en christelijk geloof.

Om het de Amerikanen verstaanbaar te maken, deze hypothese: stel nu dat Rusland of China militaire bases hadden opgericht in Orlando, er milities uit Florida (afkomstig van Cuba) zouden trainen en bewapenen… en vervolgens zouden eisen dat Florida een autonoom gebied “Cuba-stan” zou worden?

4. Israël heeft sinds jaar en dag de Koerden het hof gemaakt (6). De splitsing van Syrië is vooral om de Israëlische ambitie – de controle van Libanon – te kunnen doordrukken en daar bovenop heel Palestina en de diefstal van de Syrische Golanhoogte te legaliseren. Daarom wil Israël Hezbollah in Libanon uitwissen, daarom wil Israël de onafhankelijke noordelijke landen van het M.O. – Syrië, Irak en Iran – uit de weg ruimen. Zij willen zich nog niet buigen voor de Amerikaanse overheersers, die handelen als Israëls bodyguards en leger.

Het verzet van deze drie landen met sterke legers die als een alliantie optreden zou het grootste bolwerk tegen Israëls expansiedrang zijn. Men moet begrijpen dat Israël niet “zichzelf verdedigt”… het wil slechts dat er geen enkel buurland in staat is zichzelf te verdedigen tegen mogelijke Israëlische agressie (… pro-actieve verdediging genoemd…!!)

Bidens buitenpolitiek verschilt voorlopig niet veel van Trumps. Naar verluidt màg Israël de Syrische Golanhoogte houden…

Conclusie:

De VSA/westerse propaganda om de Koerdische separatisten te steunen is totaal misleidend – zoals trouwens het geval is bij heel het Syrische conflict gedurende 10 jaar. Terwijl talrijke Koerden dapper vochten tegen ISIS en al-Qaeda in noord en noordoostelijk Syrië, kan men hun veldslagen niet vergelijken met de voortdurende strijd die geleverd wordt door het SAA (Syrian Arab Army-, het Syrische leger & bondgenoten tegen honderdduizenden terroristen en extremistische huurlingen (waarvan de meesten van buiten Syrië) die het land sinds 2011 teisteren.

De VSA trekken de Koerdische kaart als een façade – een titelblad – voor een huurlingenleger met het doel Syrië te balkaniseren, uiteen te drijven. Syrië heeft nooit enige agressiviteit getoond tegen de VSA of een bedreiging gevormd. Zonder de illegale VSA bezetting zouden de Koerden en andere SDF-strijders re-integreren in Syrië en de strijd tegen ISIS, al Qaeda, het Turkse huurlingenleger en andere door het buitenland betaalde milities voortzetten – zij aan zij met het SAA & hun bondgenoten – zoals het hoort.

Bewerking en uitbreiding van Russia Calls for International Conference to End Biden’s Renewed War on Syria in Veterans Today.


Bronnen:
(1) Utrecht University Repository, p 11, Sectarianism in the Syrian Jazira: community, land and violence in the memories of World War I and the French mandate (1915- 1939). https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/205821
(2) National Association of Arab Youth, Study of the population distribution in the Syrian province of Hasakah, August 22, 2013. http://www.asharqalarabi.org.uk/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3…
(3) Reuters, U.S. general told Syria’s YPG: ‘You have got to change your brand’, July 21, 2017. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-ypg-idUSKBN1A62SS
(4) Anadolu Agency, Senior US general explains rebranding YPG away from terror group PKK,
(5) The Guardian, John Kerry says partition of Syria could be part of ‘plan B’ if peace talks fail, February 23, 2016. https://www.theguardian.com/…/john-kerry-partition…
(6) Haaretz, Inside the Unlikely, Unofficial Ties Between Israel and the Kurds, October 12, 2019. https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/.premium.MAGAZINE-israel-and-the-kurds-an-unlikely-and-unofficial-relationship-1.8234659