“A test of the news”

Niets veranderd in 100 jaar.

Afbeeldingsresultaat voor this comic is over 80 years old

In 1920 werd er een onderzoek gehouden over de objectiviteit en neutraliteit van nieuws in de media. Het thema van het onderzoek was hoe de Russische Revolutie voorgesteld werd in de pers. Het 42 blz. verslag van het onderzoek werd op 4 augustus 1920 gepubliceerd als bijlage van de The New Republic. In een inhoudanalyse onderzochten de auteurs duizenden krantenartikels in meer dan 1000 publicaties gedurende een periode van drie jaar, van maart 1917 tot maart 1920. (A Test of the News – Wikipedia)

De studie kwam tot de slotsom dat de verslaggeving van de Times noch onbevooroordeeld, noch correct was. De nieuwsberichten van de krant berustten niet op feiten maar “werden geïnspireerd door de hoop van de mannen aan het hoofd van de nieuwsagentschappen”. De krant beriep zich op gebeurtenissen die niet gebeurd waren, op wreedheden die niet bestonden en schreef niet minder dan 91 keer dat het bolsjeviek regime op de rand van instorting stond.