PR-probleem?

“De neerbuigende houding van de intellectuele bovenklasse, die gerechtvaardigde bezorgdheid en gevoelens van angst afdoet als racisme en islamofobie, is stuitend.

Maar nog stuitender is de arrogante houding van moslims die zich er makkelijk van af maken door te beweren dat het voortwoekerende islamo-fascisme niets met hun religie te maken heeft.”

Vredesduif2_islam2De islam heeft een levensgroot pr-probleem.
Het islamo-fascisme zadelt de islam op met een gigantisch pr-probleem. De vrijwel unanieme ontzetting in de moslimwereld na de gruwelijke dood van de Jordaanse piloot Moaz al-Kasasbeh, lijkt op een signaal dat er eindelijk iets beweegt.
Het bloed van de geëxecuteerde redactieleden van het Franse satirische magazine Charlie Hebdo was nog niet droog of de apologeten van de terreur kropen al in hun pen om de massamoord goed te praten. Of erger nog: in een begrijpelijk perspectief te plaatsen.

‘Moslims zijn de eigenlijke slachtoffers’, beweerde de neoracist Quinsy Gario, waarmee hij meteen de toon zette voor de kruiperigheid van progressieve kringen die vonden dat Charlie het ‘toch ergens wel misschien een klein beetje’ aan zichzelf te danken had. ‘Deze aanslag heeft niets met de islam te maken’, was wel de meest misselijkmakende mantra die mooipraters tot in den treure bleven herhalen.  Lees het opiniestuk van Teun Voeten verder bij De Tijd

FVE

6 gedachten over “PR-probleem?

 1. Een Kosovaar voor de een Duitse tv camera op de vraag waarom hij niet naar Kosovo ging :’ wat moet ik in Kosovo? Ik sliep daar 3 jaar in een tent.’ ja en? Onze schuld dat hij te lui was om zijn land terug op te bouwen?

 2. ‘Moslims zijn de eigenlijke slachtoffers’, beweerde de neoracist Quinsy Gario, Bedoelde die helverlichte geest dat die ….offers , worden geslacht met of zonder verdoving

 3. De kruistochten zijn ook één van de punten waarop ‘eigen mensen’ steevast terugvallen in hun poging om toch maar het christendom op gelijke voet te kunnen stellen inzake oorlogsgeweld met de ‘muzelmannen’.

  Maar om bij de Inquisitie te blijven, onlangs nog meende de zwarte ongelukskater uit Amerika als een idioot te moeten moraliseren tijdens het “National Prayer Breakfast” door o.m. te zeggen dat het christelijke Westen niet zo hoog van de toren diende te blazen, daarbij o.m. verwijzend naar de Inquisitie. Waarbij hij er gemakkelijkheidshalve wel vergat bij te zeggen dat, volgens het 800 pag. tellend onderzoek ) van Professor Agostino Borromeo, gedaan op verzoek van het Vaticaan, er in de 350 jaar, waarin de Spaanse Inquisitie processen voerde, er van de 125.000 onderzoeken slechts 59 eindigden op de brandstapel, in Portugal zouden dat er slecht 4 zijn geweest, en de Romeinse Inquisitie zou slechts verantwoordelijk zijn geweest voor niet meer dan 36. De cijfers daar gelaten, de algemene conclusie is dat het aantal slachtoffers van de Inquisitie door de eeuwen heen fel zou zijn overdreven.
  (http://s.vk.nl/buitenland/inquisitie-blijkt-erg-mee-te-vallen~a722813/http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/331410-de-waarheid-over-de-inquisitie.html)

  Met hetzelfde gemak, eigen aan beroepsbedriegers, vergat deze ‘moslimbroeder’ uit Amerika er ook bij te vertellen dat Paus Johannes Paulus II op 16 juni 2004 terecht stelde dat de werk- en denkwijzen van de Inquisitie niets te maken hebben met het evangelie en schandalig zijn, waarbij hij opnieuw om vergeving vroeg voor de verbranding, martelingen en vervolging door de Inquisitie van mensen die werden beschuldigd van ketterij en hekserij. Zie je dezelfde vraag om vergiffenis heden ten dage al gebeuren binnen de moslim gemeenschap? Zonder dan nog te spreken over het verschil in inhoud tussen de gewelddadige inhoud van de koran en de vredelievende van de Bijbel(N.T.)

  Aangezien in de zes jaar durende ‘drone-aanvallen’ van Obama, volgens de jaarlijkse studie van het ‘Bureau of Investigative Journalism’, tenminste al 2.264 slachtoffers zijn gevallen, waarvan 314 burgers – dit cijfer dekt bovendien alleen nog maar de gebieden buiten de verklaarde oorlogsgebieden – zou hij bijgevolg beter eerder naar zichzelf kijken, dan dwaze vergelijkingen te maken tussen christendom en islam.

  Of denkt hij nu werkelijk dat alle ‘terroristen’, die hij in al die moslimlanden heeft laten doden, en die, en dat leidt niet de minste twijfel, ook allemaal wel degelijk moslims waren, niets met de ‘echte islam’ te maken hadden, en dat hij ze op grond daarvan zo gemakkelijk koud heeft laten maken?

  Tot besluit: het ‘islam-beest’ is een draak met zoveel ingewikkelde en tegenstrijdige koppen, dat het bijna onbegonnen werk is om er in het kort alle aspecten van te bespreken of te belichten.

  Zoals Sam Harris terecht stelt:

  “Het probleem is niet het fundamentalisme. Het probleem met het islamitisch fundamentalisme zijn de fundamenten van de islam.”

  Ook dat is een waarheid als een koe, en een pareltje in zijn beknoptheid.

  En tot slot nog even dit:

  “De meeste moslims kennen alleen de positieve passages uit de Koran en Hadith. Als men een moslim vraagt wat hij over zijn religie kan zeggen, dan hoort men meestal twee standaarduitspraken zoals: ”Wie een mens doodt, heeft de hele wereld gedood!”, ”Islam betekent vrede!” of ”Er bestaat geen dwang in het geloof!”. Maar helaas heeft men voor hem de hele waarheid over zijn geloof – in ieder geval aan het begin van zijn moslimbestaan – bewust verzwegen. Want de uitspraken in de Koran zijn tegenstrijdig zoals in geen enkele andere wereldreligie. Over bijna ieder populair thema (vrouwen, christenen, Joden) vindt men positieve en negatieve, vreedzame en vernietigende uitspraken.

  Tegenover de eerstgenoemde positieve uitspraak ”Wie een mens doodt, heeft de hele wereld gedood!” bestaan er talrijke volledig tegenovergestelde uitspraken, zoals de volgende: ”En doodt hen, waar je hen ook ontmoet…” (soera 2, vers 191) of de uitspraak in soera 47, vers 4-5: ”Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast…”

  Beide uitspraken heffen elkaar wederzijds in hun boodschap op. Men kan namelijk niet beweren, dat, wie een mens heeft gedood de hele wereld heeft gedood en – bijna in dezelfde ademtocht – ertoe oproepen ongelovigen te doden waar je ze ook maar kunt vinden.”

  Heel interessante artikels in dat verband via onderstaande links:

  http://www.pi-news.net/2010/03/das-abrogationsprinzip-im-koran/#more-126122

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1542152/2006/08/18/De-gematigde-islam-bestaat-niet.dhtml

  • De Romeinse inquisitie was een relatief mild gerecht. Zo hebben mensen die voor het civiel gerecht stonden zich zelf een religieuze factor toegedicht, waarzeggerij of tovenarij bijvoorbeeld, en dit om voor de Romeinse inquisitie te kunnen verschijnen waarvan ze wisten dat een veel milder vonnis volgde. (Bron Joseph Ratzinger)

 4. Aan die barbaarse islamsmeerlapperij is maar een advies nl. OPLAZEREN en dat asap anders gaan we jullie helpen want in heel Europa stijgen de gewelddaden spectaculair, wij leven met normen, waarde en ‘seculiere’ wetten en niet met die perverse bullshit.

Reacties zijn gesloten.